Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prioritná os č. 6: TECHNICKÁ POMOC Odbor technickej pomoci

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Prioritná os č. 6: TECHNICKÁ POMOC Odbor technickej pomoci"— Prepis prezentácie:

1 Prioritná os č. 6: TECHNICKÁ POMOC Odbor technickej pomoci
Mgr. Peter Lukáč

2 Oddelenie individuálnych projektov Odbor technickej pomoci
Osobitná prioritná os OP ŽP Podpora prípravných, riadiacich, monitorovacích, hodnotiacich, informačných a kontrolných aktivít týkajúcich sa OP ŽP spolu s aktivitami slúžiacimi na posilnenie administratívnych kapacít, ktoré zabezpečujú programovanie, riadenie, implementáciu, finančné riadenie, hodnotenie a monitorovanie, kontrolu a audit OP ŽP

3 Technická pomoc

4 PREHĽAD SCHVÁLENÝCH PROJEKTOV OP ŽP
GESCIA SEPP 1. ZABEZPEČENIE PROPAGÁCIE V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2007 – V RÁMCI OP ŽP (UKONČENÝ); 2. TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE RIADENIA A IMPLEMENTÁCIE OP ŽP (UKONČENÝ); 3. REFUNDÁCIA OSOBNÝCH NÁKLADOV ZA ZAMESTNANCOV MŽP SR ZAPOJENÝCH DO RIADENIA A IMPLEMENTÁCIE OP ŽP (UKONČENÝ); 4. ZABEZPEČENIE PROPAGÁCIE V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2007 – 2013 V RÁMCI OP ŽP, II. ETAPA; 5. ZABEZPEČENIE EXTERNÝCH EXPERTNÝCH SLUŽIEB PRE OP ŽP; 6. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE RIADENIA A IMPLEMENTÁCIE OP ŽP; 7. FINANCOVANIE MZDOVÝCH VÝDAVKOV VRÁTANE ODMIEN A ODVODOV ZAMESTNÁVATEĽA ZA ZAMESTNANCOV MŽP SR A ODMIEN ZAMESTNANCOV MIMO PRACOVNÉHO POMERU PODIEĽAJÚCICH SA NA IMPLEMENTÁCII OP ŽP;

5 Vybavovanie žiadostí o poskytnutí informácií na SEPP
Oddelenie podporných činností Odbor technickej pomoci ZÁKON Č. 211/2000 Z.Z. O SLOBODNOM PRÍSTUPE K INFORMÁCIÁM A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV (ZÁKON O SLOBODE INFORMÁCIÍ) V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV SMERNICA MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z 19. JÚNA 2009 Č. 4/ , KTOROU SA UPRAVUJÚ PRAVIDLÁ NA VYKONÁVANIE UVEDENÉHO ZÁKONA

6 Celkový počet vybavených ŽOI v roku 2011 k 03.11.2011 na SEPP: 262

7 ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ. MGR
ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ ! MGR. PETER LUKÁČ ODBOR TECHNICKEJ POMOCI OVÝ KONTAKT: TELEFONICKÝ KONTAKT: 02/


Stiahnuť ppt "Prioritná os č. 6: TECHNICKÁ POMOC Odbor technickej pomoci"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google