Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Bratislavský proces prechodu na zelené hospodárstvo (Transition to Green Economy – T2gE) Barbora Bondorová odbor politiky životného prostredia sekcia.

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Bratislavský proces prechodu na zelené hospodárstvo (Transition to Green Economy – T2gE) Barbora Bondorová odbor politiky životného prostredia sekcia."— Prepis prezentácie:

1 Bratislavský proces prechodu na zelené hospodárstvo (Transition to Green Economy – T2gE) Barbora Bondorová odbor politiky životného prostredia sekcia environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov Konferencia Životní prostředí – prostředí pro život, Průhonice,

2 Aké problémy musíme adresovať?
IPCC report 2018 S cieľom limitovať globálne otepľovanie na 1.5°C, rozsiahla transformácia v energetike, využívaní pôdy, mestskej infraštruktúre a priemyselných systémoch sú potrebné IPBES 2019 Miliónu druhu živočíchov a rastlín z odhadovaných 8 mil. hrozí vyhynutie Pomôcť k obnove poškodených ekosystémov môže len reforma poľnohospodársko- potravinárskeho priemyslu a hlboké zmeny v spôsobe výroby a spotreby International Resource Panel (UNEP) – Global Resources Outlook 2019 Pri zachovaní súčasných trendov sa využívanie materiálových zdrojov do zdvojnásobí v porovnaní s rokom 2015 Bez vyššej zdrojovej efektívnosti, SDGs nedosiahneme

3 Akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo
Nová EÚ vízia: Čistá planéta pre všetkých Akčný plán pre financovanie udržateľného rastu Balíček pre čistú energiu (nízkouhlíkové hospodárstvo) Agenda 2030 & 17 SDGs Stratégia pre biodiverzitu Stratégia pre biohospod.

4 Prechod na obehové hospodárstvo na Slovensku
Politický rámec a financovanie Legislatíva Znalosti Spolupráca

5 Prechod na obehové hospodárstvo na Slovensku
Implementácia Agendy 2030, Národný investičný plán Envirostratégia 2030 Nízkouhlíková štúdia a Nízkouhlíková stratégia 2030/ 2050 Program predchádzania vzniku odpadu (II.) + POH Národný akčný plán pre zelené verejné obstarávanie (III.) Národný program reforiem Spolupráca s MH SR pri príprave Surovinovej politiky SR a akčných plánov implementácie Stratégie hospodárskej politiky SR do 2030

6 Prechod na obehové hospodárstvo na Slovensku
Schéma rozšírenej zodpovednosti výrobcov od 2016, vrátane financovania vzdelávacích aktivít Spoplatnenie ľahkých plastových tašiek od , zákaz používania vybraných jednorazových plastov od Postupné zvyšovanie poplatkov za skládkovanie pre obce, odvíjajúce sa od úrovne triedenia, od Návrh zákona o vratných nápojových obaloch z plastu a kovu, od 2022 Zámer zakomponovať záväzné princípy zeleného verejného obstarávania do zákona o VO

7 Prechod na obehové hospodárstvo na Slovensku
Analytické kapacity – Inštitút environmentálnej politiky Informačná platforma o zelenom hospodárstve Zelený vzdelávací fond a neformálne vzdelávanie a zvyšovanie povedomia Indikátory a monitoring Publikácie – Obehové hospodárstvo (2019), Správa o stave životného prostredia (2016)

8 Prechod na obehové hospodárstvo na Slovensku
Bratislavský proces „Prechod na zelené hospodárstvo“(T2gE) Medzinárodná spolupráca – EK, EEA, OECD, UNIDO, EBRD, EIB,... Bilaterálna a multilaterálna spolupráca – NL, SI, FI, NO, V4,... Biznis a priemysel – SBA, automobilový, Slovenský plastikársky klaster Mimovládny sektor Veda a výskum (SAV, univerzity) Mestá – čistejšia mobilita, cirkulárne mestá

9

10 Priority MŽP SR v oblasti obehového hospodárstva
Automobilový priemysel Mestá Plasty Digitalizácia Bio-hospodárstvo a obehové lesné hospodárstvo

11 Ďakujem za pozornosť! barbora.bondorova@enviro.gov.sk / minzp.sk


Stiahnuť ppt "Bratislavský proces prechodu na zelené hospodárstvo (Transition to Green Economy – T2gE) Barbora Bondorová odbor politiky životného prostredia sekcia."

Podobné prezentácie


Reklamy od Google