Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

OUTPLACEMENT – PRÍPRAVA NA HĽADANIE NOVÉHO PRACOVNÉHO MIESTA

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "OUTPLACEMENT – PRÍPRAVA NA HĽADANIE NOVÉHO PRACOVNÉHO MIESTA"— Prepis prezentácie:

1 OUTPLACEMENT – PRÍPRAVA NA HĽADANIE NOVÉHO PRACOVNÉHO MIESTA
Str.2

2 Ako zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce
Zvyšovanie hodnoty pre zamestnávateľa: Sebavzdelávaním Sebapoznávaním – objektívnym hodnotením Rozširovaním sociálnych kontaktov Rozvojom sociálnych kompetencií (komunikácia, celkové vystupovanie, image) Cieľavedomosťou a suverenitou Zodpovednosťou a flexibilitou Str.2-3 Personálny úrad

3 Kde hľadať prácu Internet: stránky personálnych agentúr, médií, firiem Ústredeia práce, sociálnych vecí a rodiny V prípade agentúr ostražitosť: seriózne agentúry nevyžadujú za služby peniaze, žiadajú písomný súhlas s použitím osobných údajov, odozva býva kratšia Oslovením konkrétneho subjektu Treba mať ujasnené čo chcem robiť Informovanie známych Inzerát Str.3 Personálny úrad

4 Motivačný list hlavička (meno a priezvisko, adresa, telefón, e-mail),
adresát, oslovenie, odsek, v ktorom uvádzate odkiaľ ste sa o danom pracovnom mieste dozvedeli, odsek, v ktorom uvádzate svoje vzdelanie (relevantné pre danú pozíciu), schopnosti (počítačové zručnosti, jazykové znalosti), absolvované školenia a pracovné skúsenosti (aj významné pracovné úspechy), odsek, v ktorom uvádzate tie osobnostné charakteristiky, ktorými sa chcete prezentovať a ktoré zároveň reflektujú na požiadavky uvedené v inzeráte, záverečné zdvorilostné formulky, podpis. Str.4 Personálny úrad

5 Štruktúrovaný životopis
kontaktné údaje (meno a priezvisko, adresa, telefón, ), údaje o vzdelaní (vždy sa začína od najvyššie dosiahnutého vzdelania a pokračuje k predchádzajúcemu), prehľad predchádzajúcich zamestnaní (v prípade potreby aj prehľad predchádzajúcich funkcií), znalosti a zručnosti, hobby a koníčky, prípadné referencie. Str.5 Personálny úrad

6 Príprava na pracovný pohovor
Príprava: zhodnotenie pracovnej motivácie, zhodnotenie vlastných silných a slabých stránok Silné stránky: predchádzajúce pracovné skúsenosti, vzdelanie (vrátane kurzov, seminárov, školení), tzv. „mäkké“ schopnosti (komunikatívnosť, zmysel pre tímovú prácu, schopnosť viesť, organizačné schopnosti), osobné charakteristiky (zodpovednosť, pracovná morálka, flexibilita, disciplinovanosť, optimizmus a pod.), zázemie v odbore a sieť odborných kontaktov, činnosť v profesijných organizáciách, hlboký vzťah k profesii (mať rád tento druh práce). Str.5-6 Personálny úrad

7 Príprava na pracovný pohovor
Otázky na pracovnom pohovore: vaše doterajšie pracovné skúsenosti vaše skúsenosti s vedením vaša schopnosť riešiť konflikty a krízové situácie Vaša iniciatíva a otvorenosť zmenám otázky na vaše komunikačné schopnosti ostatné otázky Neverbálna komunikácia udržujte očný kontakt, hovorte sebaisto, nahlas, každú otázku si pozorne vypočujte až do konca a na odpoveď si doprajte niekoľko sekúnd na jej premyslenie, seďte pokojne, nevytvárajte bariéry medzi sebou a personalistom (taška na kolenách, založené ruky). Str.7-9 Personálny úrad


Stiahnuť ppt "OUTPLACEMENT – PRÍPRAVA NA HĽADANIE NOVÉHO PRACOVNÉHO MIESTA"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google