Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Podpora implementácie Stratégií CLLD a držiteľov regionálnej značky na území Nitrianskeho kraja.

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Podpora implementácie Stratégií CLLD a držiteľov regionálnej značky na území Nitrianskeho kraja."— Prepis prezentácie:

1 Podpora implementácie Stratégií CLLD a držiteľov regionálnej značky na území Nitrianskeho kraja

2

3 Dotácie NSK v oblasti podpory rozvoja vidieka
Jednou z priorít Oddelenia stratégie a programov regionálneho rozvoj je agenda poskytovania dotácií na podporu integrovaného rozvoja vidieka, realizáciu projektov spolupráce miestnych akčných skupín, podpora projektov neziskových organizácií a držiteľov regionálnej značky kvality. Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja - Nástroj 1 LEADER NSK (potenciálni koneční prijímatelia 15 MAS) Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja v znení Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2017 Nástroj 2 LEADER NSK (potenciálni koneční prijímatelia 2 MAS)

4 Nástroj 1 LEADER NSK – rok 2018
Počet žiadostí o dotáciu: 11 MAS Výška žiadanej dotácie spolu: ,80 EUR Výška schválenej dotácie spolu: ,80 EUR Počet projektov: 142 (z toho neziskový sektor 129 projektov, súkromný sektor 13 projektov) Konečný prijímateľ Bežné výdavky (v EUR) Kapitálové výdavky (v EUR) Výška dotácie schválená VK (v EUR) OZ RADOŠINKA 9 977,00 18 109,00 28 086,00 Mikroregión TRÍBEČSKO 8 639,26 7 690,00 16 329,26 Občianske združenie Tekov - Hont 35 300,00 0,00 Regionálne združenie Dolná Nitra o. z. 21 469,00 13 021,00 34 490,00 Občianske združenie Ipeľ - Hont 14 323,00 20 909,00 35 232,00 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" 16 870,00 15 675,00 32 545,00 VITIS 19 696,09 8 627,45 28 323,54 Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA 16 392,00 16 000,00 32 392,00 Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ 21 765,00 14 817,00 36 582,00 Občianske združenie ŽIBRICA 18 578,00 15 924,00 34 502,00 Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu 22 907,00 12 390,00 35 297,00 Spolu ,35 ,45 ,80

5 Podporení držitelia regionálnej značky kvality – Nástroj 1 LEADER NSK
MIESTNA AKČNÁ SKUPINA REGIONÁLNA ZNAČKA KVALITY KONEČNÝ UŽÍVATEĽ NÁZOV PROJEKTU DOTÁCIA NSK SPOLUFIN. 5 % RADOŠINKA PONITRIE Poľnohospodárske družstvo “Radošinka“ Diverzifikácia a skvalitnenie vinárskych produktov 5 035,00 265,00 TRÍBEČSKO HRADNÁ STRÁŽ s.r.o. Nákup vybavenia recepcie - Recepčný pult so zázemím pre prácu recepčného a zastrešenie TIK 5 225,00 275,00 BERAMED, s.r.o. Nákup fliaš na plnenie medovinou pre BERAMED, s.r.o. 5 224,26 274,97 DOLNÁ NITRA Peter Šrank - REZBÁR S motorovou pílou bezpečne - nákup špeciálneho náradia, pracovných odevov a špeciálnych doplnkov 3 382,00 178,00 POŽITAVIE - ŠIROČINA Cera mel, s.r.o. Výroba medu a spracovania včelích produktov držiteľa značky kvality na včelej farme v obci Choča H2G s.r.o. Zlepšenie hygieny vo vínnej pivnici držiteľa regionálnej značky kvality rekonštrukciou priestorov Ing. Juraj Vodný Rekonštrukcia prevádzky na výrobu tekvicového oleja držiteľa regionálnej značky kvality PONITRIE CEDRON - NITRAVA NITRAVA KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE Skvalitnenie služieb Kaštieľa v Mojmírovciach pre návštevníkov Nitrianskeho regiónu 4 000,00 210,53 Ing. Pavol Lehoťák Modernizácia medárne na stáčanie medu PhDr. Romana Píteková Tvorivé ruky = Kreatívna myseľ = Osobnosť človeka František Švec Vinifikátor 1400 l SVORNOSŤ Sladké dobroty s.r.o. Nákup technológie a vybavenia pre zabezpečenie výroby regionálneho produktu „Solčiansky skladaník“ 4 940,00 260,00 SOTDUM Ing. Viliam Uhlár SHR - VÍNO - UHLÁR Pivnica Tesáre reaguje na požiadavky doby

6 Nástroj 2 LEADER NSK – rok 2018
Počet projektov: 8 (z toho neziskový sektor 1 projekt, verejný sektor 7 projektov) Opatrenia 1, 2, 3 : Opatrenie 4 : Konečný prijímateľ Bežné výdavky (v EUR) Kapitálové výdavky (v EUR) Výška dotácie schválená VK spolu (v EUR) Miestna akčná skupina Združenia Termál 11 134,00 27 835,00 38 969,00 Konečný prijímateľ Bežné výdavky (v EUR) Kapitálové výdavky (v EUR) Výška dotácie schválená VK spolu (v EUR) Miestna akčná skupina Združenia Termál 0,00 7 600,00 7 600,00

7 Nástroj 1 LEADER NSK – návrhy zmien od roku 2019
Návrh VZN NSK č. 9/2018, ktorým sa mení VZN NSK č. 2/2017: Zefektívnenie a zjednotenie procesov implementácie dotácie na úrovni NSK a MAS (- na úrovni NSK doba trvania výzvy na podávanie žiadostí sa predlžuje z 50 na 100 kalendárnych dní, - namiesto doteraz vyhlasovaných dvoch výziev na úrovni MAS sa bude vyhlasovať už len jedna, a to v období trvania výzvy NSK) Zníženie administratívnej záťaže pre žiadateľov – konečných užívateľov ( - úprava formulára žiadosti o dotáciu, - zredukovanie počtu povinných príloh k žiadosti na 8, - preferovaná komunikácia s MAS počas implementácie dotácie elektronickou formou cez Slovensko.sk) Potreba zmeny výšky dotácie v rámci jednotlivých opatrení - väčší dopyt konečných užívateľov o dotáciu aj počet zrealizovaných projektov (celková maximálna ročná dotácia pre 1 MAS 45000,-EUR) Iné: Objednávky do sumy 3320,-EUR s DPH

8 Nástroj 2 LEADER NSK – návrhy zmien od roku 2019
Návrh VZN NSK č. 10/2018, ktorým sa mení VZN NSK č. 3/2016: Zefektívnenie a zjednotenie procesov implementácie dotácie na úrovni NSK a MAS (- na úrovni NSK doba trvania výzvy na podávanie žiadostí sa predlžuje z 50 na 100 kalendárnych dní, - namiesto doteraz vyhlasovaných dvoch výziev na úrovni MAS sa bude vyhlasovať už len jedna, a to v období trvania výzvy NSK) Zníženie administratívnej záťaže pre žiadateľov – konečných užívateľov ( - úprava formulára žiadosti o dotáciu, - zredukovanie počtu povinných príloh k žiadosti na 8, - preferovaná komunikácia s MAS počas implementácie dotácie elektronickou formou cez Slovensko.sk) Potreba zmeny výšky dotácie v rámci jednotlivých opatrení - väčší dopyt konečných užívateľov o dotáciu aj počet zrealizovaných projektov (celková maximálna ročná dotácia Op. 1, 2, 3 pre 1 MAS 45000,-EUR, v rámci Op. 4. zníženie celkovej ročnej dotácie pre 1 MAS na 7600,-EUR) Iné: - objednávky do 3320,-EUR s DPH, - všetky podporované aktivity a podaktivity sú definované priamo vo VZN, - v Op.3 výdavky na externý manažment do 1000,-EUR, - ruší sa Usmernenie, bude len Programový manuál.

9

10

11 Odbor strategických činností
Ďakujem za pozornosť Odbor strategických činností


Stiahnuť ppt "Podpora implementácie Stratégií CLLD a držiteľov regionálnej značky na území Nitrianskeho kraja."

Podobné prezentácie


Reklamy od Google