Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

HUBBLOV VESMÍRNY ĎALEKOHĽAD

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "HUBBLOV VESMÍRNY ĎALEKOHĽAD"— Prepis prezentácie:

1 HUBBLOV VESMÍRNY ĎALEKOHĽAD
Vypracovala: L. Družbacká

2 HUBBLOV ĎALEKOHĽAD je ďalekohľad na obežnej dráhe okolo Zeme.
Pretože je umiestnený mimo zemskej atmosféry, získava ostrejšie obrázky veľmi slabých a matných objektov ako ďalekohľady na zemskom povrchu. Na obežnú dráhu bol vynesený raketoplánom Discovery pri misii STS-31 v roku 1990.

3 Od svojho vypustenia sa stal jedným z najdôležitejších ďalekohľadov v dejinách astronómie.
Je zodpovedný za mnoho priekopníckych objavov a pomohol astronómom lepšie pochopiť základné problémy astrofyziky. Pomocou ďalekohľadu sa podarilo získať niekoľko snímok, tzv. Hubblových hlbokých polí, tých najvzdialenejších objektov vo vesmíre.

4 Od svojej prvotnej koncepcie až po vypustenie sa projekt potýkal s množstvom rozpočtových problémov a odkladov. Ihneď po vypustení sa zistilo, že hlavné zrkadlo má sférickú aberáciu. Predsa len sa po servisnej misii STS-61 v roku 1993 podarilo ďalekohľad dostať do plánovaného stavu a stal sa tak znovu nástrojom schopným prevádzky.

5 Konštrukcia Len čo dostal program zelenú, rozdelili sa úlohy a práca na projekte. Zodpovednosť ze dizajn, vývoj a výstavbu malo The George C. Marshall Space Flight Center. Goddardovo centrum pre vesmírne lety malo na starosti celkový dozor nad vedeckými prístrojmi a pozemným riadiacim centrom, ktoré malo v budúcnosti riadiť misiu. Marshallovo centrum poverilo spoločnosť Perkin-Elmer výrobou optickej súpravy a senzorov pre jemné navádzanie. Korpus ďalekohľadu mala zhotoviť spoločnosť Lockheed.

6 Problémy ďalekohľadu Vibrácie
Už krátko po vypustení sa objavili prvé problémy s ďalekohľadom. Vždy, keď teleskop prechádzal z osvetlenej strany Zeme nad neosvetlenú, rozkmital sa do takej miery, že na 3 až 5 minút neboli možné nijaké vedecké merania. Po týždni NASA zistila, že kmity spôsobujú solárne panely observatória, na ktoré vo vákuu výrazne pôsobí tlak slnečného žiarenia. Po náhlom prechode do zemského tieňa tento tlak ustane a navyše rapídne poklesne teplota kolektorov, čím sa kvôli tepelnej rozťažnosti začnú prehýbať.

7 Chyba primárneho zrkadla
V priebehu niekoľkých týždňov sa zistilo, že ďalekohľad má problémy so systémom optiky. Hoci prvé obrázky vyhotovené ďalekohľadom vyzerali ostrejšie než rovnaké obrázky vyhotovené pozemskými prístrojmi, ďalekohľad zlyhával pri pokuse o konečné zaostrenie snímky. Najkvalitnejšie obrázky aké poskytoval, boli pod hranicou očakávania. Obrázky bodových zdrojov mali priemer až 1 uhlovú sekundu, namiesto zamýšľanej desatiny uhlovej sekundy.

8 Snímky galaxie M100 pred a po inštalovaní optického korektora

9 Dôležité objavy Hubbleov vesmírny ďalekohľad pomohol astronómom rozlúštiť mnohé dlhotrvajúce otázky, rovnako tiež poskytol výsledky vedúce k novým otázkam a teóriám. Medzi prvoradé ciele misie ďalekohľadu patrilo meranie vzdialeností cefeíd, premenných hviezd vykazujúcich veľmi dobrý vzťah medzi periódou premenlivosti a absolútnou svietivosťou. Meranie bolo oveľa presnejšie než iné merania a tak sa podarilo výraznejšie obmedziť rozsah odhadovaných hodnôt Hubbleovej konštanty, určujúcej rýchlosť rozpínania vesmíru, ktorá súvisí aj s jeho vekom.

10

11


Stiahnuť ppt "HUBBLOV VESMÍRNY ĎALEKOHĽAD"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google