Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Svet bublín Martina Ľuptáková, 3.A Šk. rok: 2008/2009.

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Svet bublín Martina Ľuptáková, 3.A Šk. rok: 2008/2009."— Prepis prezentácie:

1 Svet bublín Martina Ľuptáková, 3.A Šk. rok: 2008/2009

2 Bublina je tenký film z mydlovej vody s perleťovým povrchom
Snaží sa dosiahnuť tvar s najmenšou energiou =>tvar gule Praská kvôli oslabeniu stien=> predmetom/ vplyvom gravitácie

3 Tlak vzduchu v bubline Na bublinu pôsobí:
Vnútorný tlak je väčší ako vonkajší Medzi vnútorným tlakom a vonkajším tlakom s tlakom mydlového obalu je rovnováha Vonkajší tlak Vnútorný tlak Tlak mydlového obalu

4 Bubliny majú tendenciu vytvárať čo najmenší povrch=> 2 bubliny pri sebe sa spoja=> zdieľajú jednu stenu Čím väčšia bublina, tým menší tlak Rozdiel tlakov v dvoch rovnakých bublinách je rovný nule a spoločná stena bublín bude plochá

5 Ak majú bubliny rôznu veľkosť, preto aj rôzny tlak, spoločná stena bude vydutá od bubliny s väčším tlakom

6 Tlak vzduchu „p“ vo vnútri bubliny sa dá vyjadriť matematicky rovnicou:
Bublina má 2 povrchy - povrchové napätie kvapaliny

7 Mydlová bublina drží spolu vďaka povrchovému napätiu, ktoré vyplýva z elektrických síl medzi molekulami v kvapaline Mydlo znižuje povrchové napätie vody na tretinu

8 Polovica mydlových molekúl je polárna a priťahuje vodu, druhá  polovica je nepolárna - viaže sa na tuky Nepolárna časť bude vytlačená z vody a nahradí niektoré povrchové molekuly vody => posunie ich nižšie do kvapaliny => znížené vyparovanie vody

9 Glycerín zlepšuje kvalitu mydlovej zmesi=> zvyšuje životnosť bublín a robí ich elastickejšími
Vľavo: Film bez glycerínu. Film obsahuje iba molekuly vody a mydla (odparovanie veľké) Vpravo: Film s glycerínom. Glycerín je umiestnený na povrchu filmu( bráni odparovaniu)

10 Celkové zakrivenie = 0 v každom bode
Ak mydlový film neobsahuje žiadne bubliny, môžeme povedať, že má „minimálny povrch“ Celkové zakrivenie = 0 v každom bode Sedlový tvar Diagonálna rovina Ak je povrch zakrivený s istou veľkosťou v jednom smere, bude rovnako zakrivený s mínusovou hodnotou v opačnom smere

11 Katenoid- teleso s minimálnym povrchom
útvar s minimálnym povrchom je katenoid Povrch sa v každom bode zakrivuje s rovnakou veľkosťou v opačnom smere. Povrch sa v každom bode zakrivuje s rovnakou veľkosťou v opačnom smere

12 „Oko“ Zložitá konštrukcia „Minimálna konštrukcia“ obsahuje bubliny. Plocha obalu je minimálna vzhľadom na špeciálne obmedzenia- napr. ohraničený objem vzduchu v bubline.

13 Dvanásťsten Dymová kocka Môžeme zostrojiť: štvorsten, šesťsten (kocka) alebo dvanásťsten ...( mydlový film nie je matematicky dokonalý)

14 Interferencia

15 Vlnové dĺžky odrazených lúčov sú navzájom fázovo posunuté, druhý lúč čiastočne zruší odraz prvého. Tento jav sa volá deštrukčná interferencia, spôsobuje redukciu intenzity farieb. Ak sú vlnové dĺžky týchto dvoch odrazených lúčov vo fáze, posilnia sa navzájom. Tento jav sa volá konštruktívna interferencia.

16 Niektoré vlnové dĺžky budú pôsobiť deštruktívnou interferenciou iné konštruktívnou, to záleží od vzdialenosti, ktorú prejdú lúče, od preniknutia vonkajším obalom po odraz od vnútorného. Od toho záleží aj, či sú lúče vo fáze alebo posunuté o fázu. Táto vzdialenosť závisí od uhlu dopadajúceho lúču a od hrúbky bublinového obalu.

17 Zamrznutá bublina

18 Obrovská bublina

19 Zubbles („Zubliny“)

20 Najväčší bublinový múr na svete
Meral 47, 40 m

21 Samsam Bubbleman obkolesil bublinou až 50 detí

22 Eiffel Plasterer vyfúkol bublinu, ktorá vydržala viac ako rok

23 Ďakujem za pozornosť


Stiahnuť ppt "Svet bublín Martina Ľuptáková, 3.A Šk. rok: 2008/2009."

Podobné prezentácie


Reklamy od Google