Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Optické prístroje.

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Optické prístroje."— Prepis prezentácie:

1 Optické prístroje

2 Rozdelenie optických prístrojov
1. zobrazovacie prístroje - patria sem fotografické aparáty, prístroje k premietaniu, okuliare, lupa, mikroskop alebo ďalekohľad. 2. laboratórne prístroje - využívajú vlastnosti svetla a jeho interakcie s prostredím k meracím účelom.

3 Popis základných optických prístrojov
OKO – Očná šošovka - je dvojvypuklá spojná sústava a jej vzdialenosť od sietnice je stála. Akomodácia oka – zmena optickej mohutnosti oka čo spôsobuje zaostrovanie. Konvenčná vzdialenosť 25cm – je vzdialenosť, z ktorej môžeme predmety dlhodobo pozorovať bez väčšej únavy. Zloženie oka – Dúhovka – slúži ako clona a plynulo sa mení podľa intenzity dopadajúceho svetla. - Tyčinky a čapíky – sú bunky na zadnej stene oka (sietnici) Tyčinky rozlišujú intenzitu svetla a čapíky farby Zotrvačnosť oka – zrakový vnem oka sa zachováva 0,1s a preto dej okolo seba vnímame plynule Krátkozrakosť – tvar šošovky zmenený a nevytvorí obraz na sietnici ale za sietnicou. Ďalekozrakosť – tvar šošovky je zmenený a nevytvorí obraz na sietnici ale pred sietnicou.

4 Okuliare Dioptrické okuliare – pre korekciu krátkozrakosti
- pre korekciu ďalekozrakosti - cylindrické šošovky –majú rôznu úroveň korekcie v rôznych rovinách - bifokálne a multifokálne – majú rôznu lámavosť v rôznych miestach šošovky zvyčajne v spodnej časti šošovky spojky na čítanie a v hornej časti šošovky slabšie spojky alebo rozptylky pre videnie do diaľky. - ochranné okuliare - chránia zrak pred mechanickým, tepelným poškodením alebo pred slnečným žiarením. - špeciálne okuliare – sledovanie 3D filmou.

5 Ďalekohľad Najčastejšie používaný ďalekohľad je hvezdársky (Keplerov) - Skladá sa z dvoch spojných šošoviek. Objektív má veľkú ohniskovú vzdialenosť f1 a okulár má malú ohniskovú vzdialenosť f2. Objektív vytvorí skutočný, zmenšený, prevrátený obraz predmetu, ktorý pozorujeme okulárom ako lupou. Zväčšenie ďalekohľadu vypočítame ako podiel ohniskovej vzdialenosti objektívu f1 a okulára f2. Výsledný obraz v oku je prevrátený. Keďže najčastejšie použitie je v astronómii, tam to nevadí. Tried – je upravený Keplerov ďalekohľad keď medzi objektív a okulár vložíme dva pravouhlé hranoly tým sa zmenší veľkosť ďalekohľadu. Používa sa pri turistike v námornej doprave atď... Galileov - ďalekohľad má ako objektív spojku a ako okulár rozptylku. Tým pádom môže byt malých rozmerov a používa sa ako divadelný ďalekohľad. Zrkadlove dalekohlady – zrkadlové ďalekohľady sú oveľa kvalitnejšie lebo nemajú poškodenia ako šošovkové ďalekohľady. Zrkadlo nepohlcuje svetlo ako šošovka.

6 Fotoaparát Fotoaparát - Jeho princíp spočíva v tom, že tmavá komora má na jednom konci otvor (clonu), uzávierku a šošovku (objektív), na druhom zasa kúsok filmu s vrstvou citlivou na svetlo. Uzávierka sa na okamih otvorí, aby svetlo prešlo clonou a šošovka premietne na film prevrátený obraz predmetu.

7 Lupa Lupa – je každá spojná šošovka s ohniskovou vzdialenosťou menšou ako je konvenčná zraková vzdialenosť – pre zdravé oko 25 cm. Praktické použitie zväčšenia zorného uhla je obmedzené chybami, ktoré pri zobrazovaní vznikajú. Jednoduchá šošovka je použiteľná do šesťnásobného zväčšenia. Väčšie zväčšenie (až 30-násobné) možno dosiahnuť okulármi, ktoré sú zložené z viacerých šošoviek.

8 Mikroskop Mikroskop - je centrovaná optická sústava zložená z objektívu (bližšie k predmetu) a okuláru (bližšie k oku). Obe šošovky sú spojky a sú usporiadané tak, aby ich optická os bola spoločná. Okulár je od objektívu vzdialený tak, aby obraz vytvorený objektívom bol v ohniskovej rovine okulára. Okulár tu slúži ako lupa a vytvorí neskutočný obraz, ktorý je oko schopné pozorovať. Celkové zväčšenie mikroskopu vypočítame ako súčin zväčšení objektívu a okulára (zväčšenia bývajú obyčajne na objektívoch a okulároch uvedené).

9 Záver Je jasné, že napriek svojmu dlhému vývoju nie je optika uzavretou vedou. Chcel som touto prácou opísať optické prístroje, ich funkciu a ďalšie využitie.

10 Ďakujem za pozornosť


Stiahnuť ppt "Optické prístroje."

Podobné prezentácie


Reklamy od Google