Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Optika Optika Lenka Heldová III.E Lenka Heldová III.E.

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Optika Optika Lenka Heldová III.E Lenka Heldová III.E."— Prepis prezentácie:

1 Optika Optika Lenka Heldová III.E Lenka Heldová III.E

2 • svetlo - elektromagnetické vlnenie s vlnovou dĺžkou od 380 nm do 780 nm ; c = 299 792 458 m/s (c ≐ m/s). • svetelné zdroje - telesá, ktoré vysielajú svetlo • optické prostredie – priehľadné, nepriehľadné, priesvitné

3 Odraz a lom svetla • svetlo, sa na rozhraní dvoch prostredí čiastočne odrazí a čiastočne láme • zákon odrazu hovorí: Odrazený lúč zostáva v rovine dopadu a uhol odrazu α´ sa rovná uhlu dopadu α; (α´= α)

4 Lom svetla • ak prechádza svetelný lúč z opticky redšieho prostredia (voda) do opticky hustejšieho (sklo) nastáva lom ku kolmici - α > ϐ. • ak ale prechádza svetelný lúč z opticky hustejšieho prostredia (voda) do opticky redšieho (zduch) nastáva lom od kolmice – α < ϐ.

5 Zákon lomu svetla • Lomený lúč zostáva v rovine dopadu. Pomer sínusu uhla dopadu a sínusu uhla lomu je pre dve dané prostredia veličina stála a rovná sa obrátenému pomeru absolútnych indexov lomu prostredí. Huygensov princíp •vyjadrenie indexu lomu

6 Úplný odraz svetla a medzný uhol
• len pri prechode svetla z opticky hustejšieho do opticky redšieho (napr. zo skla do vzduchu). • Uhol dopadu αm, ktorému pripadá uhol ϐ = 90° - medzný uhol • α > αm – úplný odraz svetla • využitie: refraktometre, svetlovodné vlákna, odrazové hranoly

7 Optické zobrazovanie • spôsob, ktorým optické sústavy vytvárajú obrazy predmetov. • optické sústavy - sústava, ktorá mení smer chodu lúčov. • optické súsatvy: zrkadlo, oko, ďalekohľad, lupa, mikroskop,...

8 Zobrazovanie odrazom na rovinnej ploche
• obraz utvorený v rovinnom zrkadle je vždy neskutočný, priamy, rovnako veľký ako predmet a symetricky združený vzhľadom na rovinu zrkadla.

9 Zobrazovanie odrazom na guľovej ploche
• guľové zrkadlá – duté, vypuklé • C - stred optickej plochy • F - ohnisko (pri dutom zrkadle – skutočné, pri vypuklom – neskutočné) • znamienková konvencia (duté zrkadlo má f > 0, vypuklé má f < 0) a keď a´ > 0, obraz je skutočný; keď a´ < 0,obraz je neskutočný. • paraxiálne lúče

10 • vypuklé zrkadlá vytvárajú vždy len malý vzpriamený obraz.
•duté zrkadlá môžu vytvárať dva typy obrazov. Ak sa predmet nachádza v blízkosti zrkadla, obraz je vzpriamený a zväčšený. Ak ide o predmet vzdialený, vytvárajú malý prevrátený obraz.

11 Zobrazovacia rovnica a priečne zväčšenie Z
• ak ǀ z ǀ > 1, obraz je zväčšený; ak ǀ z ǀ < 1, obraz je zmenšený ak z > 0, obraz je priamy; ak z < 0, obraz je prevrátený

12 Ďakujem za pozornosť 


Stiahnuť ppt "Optika Optika Lenka Heldová III.E Lenka Heldová III.E."

Podobné prezentácie


Reklamy od Google