Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Znečisťovanie ovzdušia

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Znečisťovanie ovzdušia"— Prepis prezentácie:

1 Znečisťovanie ovzdušia
Maroš Jevočin IX.C Znečisťovanie ovzdušia

2 Vzduch Neznečistený vzduch nespôsobuje žiadne škodlivé a nepríjemne účinky na rastlinstvo, živočíchy i človeka Od vzniku Zeme nebolo úplne čisté ovzdušie: vesmírny prach, zemský prach, plyny z vulkanických činností Znečistenia v minulosti boli len lokálne, časovo krátko obmedzené

3 V súčastnosti je znečisťovanie nepretržité v dôsledku produkcii emisií, vyrubovania lesov, spotrebou fosílnej energie

4 Zdroje znečisťovania Doprava Elektrárne Likvidácia odpadov
Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo

5 Zdroje znečisťovania Rozdelenie: -prírodné
-antropogénne (spôsobuje človek) Ďalšie delenia: -bodové (komín) -líniové (ďialnica) -plošné (továrenské areály) -okamžité(havarijný únik exhalátov) -spojité (nepretržitá technológia) -stabilné (továrne) -mobilné (dopravné prostriedky) -prízemné -vyvýšené a iné

6 Negatívne účinky znečisteného ovzdušia
Denná spotreba vzduch na jedného človeka: 20l Znečistenie pôsobí: priamo (ochorenie) nepriamo (psychicky, sociálne) Spôsobuje dráždenie postihnutých orgánov, ich ťažkosti v činnosti a ochorenie Spôsobuje aj choroby srdca, krvi, pľúc Znižuje zdravotnú odolnosť, a tým následne pracovnú činnosť a zvyšuje nároky na liečbu a lieky

7 Ozónová diera Oblasť bez ozónovej vrstvy (ozónová vrstva je tvorená z ozónu O3) Najmä nad Antarktídou a Arktídou Vytvárajú ju freóny, výfukové plyny a trichlóretán, ktorý sa používa ako hasiaca prísada Spôsobuje rakovinu, očný zákal a zníženie imunitného systému Ničí tiež rastliny a planktón

8 Montrealský protokol bol dohodnutý 16
Montrealský protokol bol dohodnutý 16. septembra 1987, prijalo ho 11 štátov, ktoré predstavovali dve tretiny celkovej spotreby V súčastnosti sa zmenšuje a o rokov by mohla zaniknúť


Stiahnuť ppt "Znečisťovanie ovzdušia"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google