Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Jadrová energia.

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Jadrová energia."— Prepis prezentácie:

1 Jadrová energia

2 Jadrová energia Jadrová energia alebo atómová energia je energia uvoľnená pri jadrovej reakcii, presnejšie pri premenách atómových jadier na systémy s absolútne vyššou väzbovou energiou štiepením jadier alebo termojadrovou reakciou. Prejavuje sa okrem iného ako tepelná energia. Jadrovú energiu môžeme získať len z niektorých atómov: uránu, plutónia, či deutéria. 1 kg deutéria vyrobí rovnaké množstvo energie, ako 3 milióny kilogramov uhlia.

3 Využitie Na mierové účely sa v súčasnosti priemyselne využíva štiepna reakcia uránu alebo plutónia, predmetom intenzívneho výskumu je praktické využitie termonukleárnej syntézy vodíka na hélium. Najvýznamnejším využitím jadrovej energie je výroba elektrickej energie v jadrových elektrárňach. Jadrové zdroje majú dnes približne 17% podiel na svetovej výrobe elektriny a približne 7% podiel na spotrebe energie celkovo. Najväčší podiel elektrického prúdu z jadra dosahuje Litva (asi 80 %), Francúzsko (asi 78 %) a Belgicko (asi 60 %) (stav podľa EIA z roku 2003.

4 Rádioaktivita Rádioaktivita alebo rádioaktívnosť môže byť:
vlastnosť podliehať rádioaktívnemu rozpadu schopnosť vysielať rádioaktívne žiarenie prítomnosť rádioaktívnych látok (napr. rádioaktivita pôdy) Rádioaktivita je rádioaktívne žiarenie (žiarenie vznikajúce v dôsledku rádioaktívneho rozpadu). Rádioaktívnosť môže byť: vlastnosť súvisieť s rádioaktivitou vlastnosť mať či prejavovať rádioaktivitu.

5 Jadrový reaktor Jadrový reaktor je technologické zariadenie, v ktorom prebieha riadená reťazová reakcia . Využíva fyzikálne a chemické vlastnosti vysoko nestabilných chemických prvkov na produkciu energie, ktorá sa následne mení na požadovanú napr. elektrickú Prvý jadrový reaktor (uránovo-grafitový) bol uvedený do prevádzky v roku 1942 v Chicagu pod vedením Enrica Fermiho Využitie jadrovej energie na pohon lodí a ponoriek je myšlienkou dr. Rossa Gunna. Enrico Fermi

6 Jadrové elektrárne na Slovensku
Jadrová elektráreň Spôsob výroby elektrickej energie v jadrovej elektrárni Princíp výroby elektriny v jadrovej elektrárni je podobný ako v klasickej tepelnej elektrárni. Rozdiel je len v zdroji tepla. V tepelnej elektrárni je zdrojom tepla fosílne palivo (uhlie, plyn), zatiaľ čo v jadrovej elektrárni je to jadrové palivo (prírodný alebo obohatený urán). Jadrové elektrárne na Slovensku Jaslovské Bohunice Mochovce


Stiahnuť ppt "Jadrová energia."

Podobné prezentácie


Reklamy od Google