Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

PodpornÉ skupinkY pre smútiacich

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "PodpornÉ skupinkY pre smútiacich"— Prepis prezentácie:

1 PodpornÉ skupinkY pre smútiacich
Mobilita, Vrícko 7. marec 2014

2 Namiesto úvodu...

3 Podporné skupinky pre smútiacich
Je to forma organizovanej, skupinovej terapie smútiacich, pod vedením facilitátora Vytvárajú priestor k vzájomnému zdieľaniu sa a spoločnému prekonávaniu žiaľu Vychádzajú z predpokladu, že „mať možnosť zažiť pochopenie priateľov a tých, ktorí sami smútia nie je slabosť, ale prirodzená ľudská potreba.“

4 Úloha podpornej skupinky je:
spájať ľudí s podobnými zážitkami, myšlienkami a pocitmi odstraňovať nepochopenie a izoláciu, ktorú v kultúre vyhýbajúcej sa žiaľu smútiaci pociťujú poskytnúť fyzickú, duševnú a duchovnú podporu vytvoriť bezpečný priestor na duchovné otázky, na hľadanie zmyslu smrti a utrpenia ponúknuť nádej

5 Pravidlá podpornej skupinky (pomáhajú vytvárať pocit bezpečia a dôvery)
Jedinečnosť žiaľu Bezpečný priestor na zdieľanie sa Aktívne počúvanie Dôvera Rovnaký časový priestor na zdieľanie sa Presný príchod a pravidelná účasť Prijímanie druhých takých, akí sú a rešpektovanie ich názorov Právo mýliť sa a mlčať

6 Úloha facilitátora Facilitátor podpornú skupinku zakladá, organizuje, vedie a zabezpečuje jej program a priebeh Pripravuje miestnosť, zabezpečuje občerstvenie Usmerňuje postupnosť zdieľania Reflektuje povedané, pomáha účastníkom vyznať sa v spleti svojich pocitov Neponúka odpovede, iba podporu, súcit a pochopenie

7 Štruktúra stretnutí Stretnutia sa konajú jeden deň v týždni počas 6 týždňov (v podvečerných hodinách, max. 2 hodiny) Štruktúra pozostáva z privítania, krátkej úvahy (o smútku), témy týždňa (bližšie uvedieme), zdieľania účastníkov k danej téme, modlitby, ukončenia (modlitby). V rámci posledného stretnutia je spomienková bohoslužba

8 Obsah (témy) jednotlivých stretnutí
Prvé a posledné stretnutie je tematicky výnimočné Témy jednotlivých stretnutí môžu vyzerať nasledovne: 1. Zdieľanie príbehov 2. Charakteristika a proces žiaľu 3. Primárne a sekundárne straty 4. Uzdravenie skrze vieru 5. Zmierenie sa so stratou 6. Prežívanie žiaľu počas sviatkov, spomienková bohoslužba

9 Podporná skupinka v Martine (2009-2013)
V priemere sa stretáva 6-8 smútiacich Skupinka má 2 facilitátorky Smútiaci sa vyrovnávajú s rôznymi stratami, prevažne ide o stratu manžela, manželky, rodiča, súrodenca, dieťaťa Stretnutia sa konajú na pôde cirkevného zboru Smútiacich spája aj príslušnosť ku kresťanskej cirkvi Stretnutia sa konajú v období adventu, pred vianočnými sviatkami

10 Priestor k naplneniu duchovných a spirituálnych potrieb smútiaceho človeka
Vytvorenie priestoru pre zdieľanie duchovnej bolesti a hnevu Zmierenie sa s Bohom, prijatie nádeje Spomienková bohoslužba

11 Vyznanie „Vďaka podpornej skupinke sa zmiernili naše bolesti ľudského utrpenia, smútku a prázdnoty. Naše stretnutia boli presiaknuté dobrosrdečnosťou, spolupatričnosťou, vierou a Božou milosťou.“

12 Kontakt

13 Ďakujem za pozornosť Momentka v rámci stretnutia sa podpornej skupinky v Martine


Stiahnuť ppt "PodpornÉ skupinkY pre smútiacich"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google