Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Vyparovanie a var Gabriel Horos.

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Vyparovanie a var Gabriel Horos."— Prepis prezentácie:

1 Vyparovanie a var Gabriel Horos

2 Vyparovanie a var skupenské premeny – premena kvapalnej látky na plynnú líšia sa svojimi vlastnosťami

3 Vyparovanie

4 Vyparovanie pomalá premena kvapalnej látky na plynnú
prebieha iba na voľnom povrchu kvapaliny prebieha pri každej teplote pri vyparovaní prijíma kvapalina teplo zo svojho okolia

5 Princíp vyparovania častice kvapaliny sa neustále pohybujú
niektoré z tých, ktoré sú na hladine, sa dokážu vytrhnúť a prejsť do vzduchu

6 Rýchlosť vyparovania Závisí od:
Druhu kvapaliny – rôzne kvapaliny sa za rovnakých podmienok vyparujú rôzne rýchlo Teploty Veľkosti voľného povrchu kvapaliny Spôsobu, akým sa odstraňujú pary z povrchu kvapaliny Vlhkosti vzduchu (vlhkejší vzduch =>> pomalšie vyparovanie)

7 Prchavé kvapaliny majú nízku teplotu varu
prudko sa vyparujú už pri izbovej teplote => zápach POZOR!!! Ich pary vytvárajú so vzduchom výbušnú zmes! napr. riedidlá, benzín, lieh, ...

8 Var

9 Var rýchla premena kvapalnej látky na plynnú
prebieha v celom objeme kvapaliny prebieha pri teplote varu – tv - ďalej sa už teplota kvapaliny nezvyšuje prebieha dovtedy, kým kvapalina prijíma dostatok tepla na udržanie varu

10 Priebeh varu vody Uvoľňujú sa molekuly vzduchu obsiahnutého vo vode.
V objeme kvapaliny vznikajú bublinky vodnej pary, ktoré však zanikajú v chladnejších vrstvách vody. Keď tlak v bublinke presiahne vonkajší tlak, bublinka dokáže vystúpiť na povrch.

11 Teplota varu Závisí od: Druhu látky Vonkajšieho tlaku
napr. voda – 100 °C, dietyléter – 34,5 °C, etanol – 78,3 °C Vonkajšieho tlaku ak je tlak vyšší, tv je vyššia (tlakový hrniec) ak je tlak nižší, tv je nižšia (horolezci)

12 Porovnanie vyparovania a varu
Vyparovanie Var pomalá premena rýchla premena na povrchu kvapaliny v celom objeme kvapaliny pri každej teplote pri teplote varu

13 Ďakujem za pozornosť


Stiahnuť ppt "Vyparovanie a var Gabriel Horos."

Podobné prezentácie


Reklamy od Google