Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

KRV lat. sanguis.

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "KRV lat. sanguis."— Prepis prezentácie:

1 KRV lat. sanguis

2 Čo je to krv? Krv (lat. sanguis) je vysoko špecializovaná tekutina, ktorá zabezpečuje v tele životné funkcie. Skladá sa z buniek (krviniek) a tekutej časti (plazmy), obsahujúcej bielkovinové, tukové a sacharidové látky, ako aj množstvo organických i anorganických solí a plynov, ktorými spoločne zabezpečuje život človeka.

3 Funkcia krvi Zabezpečuje metabolizmus všetkých buniek (privádza živiny a kyslík do tkanív, odvádza splodiny látkovej premeny, privádza vitamíny, hormóny a zasahuje do regulácie organizmu). Zúčastňuje sa pri riadení homeostázy (udržuje stále pH, stály osmotický tlak, stálosť vzájomného pomeru iónov - acidobázickú rovnováhu, stálu telesnú teplotu). Krv má význam pri obrane organizmu proti infekcii. Stálosť objemu krvi, má význam pri udržovaní a riadení krvného tlaku.

4 Zloženie krvi a - erytrocyty; b - neutrofilné granulocyty; c - leukocyty; d - lymfocyty.

5 Zloženie krvi Erytrocyty - červené krvinky (z gr. erythro = červený, kýtos = bunka) Leukocyty - biele krvinky, delia sa na: Polymorfonukleárne Mononukleárne Trombocyty - krvné doštičky.

6 Zrážanlivosť krvi Uvoľňuje sa enzým trombokináza
Pôsobením trombínu sa v krvnej plazme rozpustná látka fibrinogén mení na nerozpustný fibrín Fibrín vytvorí sieť vlákien, do ktorých sa zachytia krvinky Vznikne krvný koláč – cieva sa uzavrie

7 Tvorba krvi Zárodočná krvotvorba Dreňová krvotvorba
Mimodreňová krvotvorba

8 AB0 systém Systém ABO určujú tri základné alely: A, B a 0.

9 AB0 systém

10 Rh systém Systém Rh je zložitý systém, pozostávajúci zo šiestich alel (vlôh), z ktorých päť podmieňuje tvorbu špecifických antigénov a šiesta je amorfná, afunkčná. Ich označenie je: C, c, D, d, E, e.

11 Choroby - Hemolytická choroba novorodenca
Aj Rh negatívne gravidné ženy, ak je ich plod Rh pozitívny, sa môžu v určitých prípadoch dostať do styku s Rh pozitívnymi krvinkami plodu. Tieto krvinky môžu vniknúť do matkinho krvného obehu počas gravidity, no najmä na jej konci a pri pôrode. Matka vytvára protilátky proti krvinkám svojho Rh pozitívneho plodu a tieto protilátky poškodzujú krvinky plodu. Vzniká hemolytická choroba novorodenca.

12 Choroby - Anémia

13 Choroby Sepsa

14 Choroby Leukémia

15 Ďakujem za pozornosť !!!


Stiahnuť ppt "KRV lat. sanguis."

Podobné prezentácie


Reklamy od Google