Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Základy mikrosveta Jakub Cimerman 3.F.

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Základy mikrosveta Jakub Cimerman 3.F."— Prepis prezentácie:

1 Základy mikrosveta Jakub Cimerman 3.F

2 Hmota všetko okolo nás viditeľné voľným okom

3 Molekuly

4 Atóm prvé predstavy už v 5. storočí p.n.l.
základná stavebná jednotka molekúl Daltonova atómová teória v 19. st.

5 Subatomárne častice 1897 – J.J. Thomson objavil elektrón
1911 – E. Rutherford objavil atómové jadro

6 Predstavy atómu Thomsonov model Rutherfordov model Bohrov model

7 1917 – E. Rutherford objavil protón 1932 – J. Chadwick objavil neutrón
Atómové jadro 1917 – E. Rutherford objavil protón 1932 – J. Chadwick objavil neutrón

8 Periodická tabuľka

9 π0, π+, π- K0, K+, K- Λ0, ve,vμ,...

10 Objav pozitrónu

11 Quark teória – 1964 M. Gell-Mann G. Zweig objavený – 1968 SLAC

12 Up & Down & Strange základné kvarky z nich sa skladá svet okolo nás
každý z nich má antikvark neskôr sa objavili aj iné

13 Charm & Bottom & Top

14 Big Bang

15 Častica – Delta ++ Δ++ quarky uuu (up up up)
tri rovnaké quarky v jednej častici Pauliho vylučovací princíp!!!

16 Farba nové kvantové číslo každý kvark má inú farbu
každý baryón musí byť biely

17 Pentaquark hypotetická častica up down antistrange

18 Interakcie gravitačná elektromagnetická slabá jadrová silná jadrová

19

20 Čo bude ďalej?

21 Ďakujem za pozornosť


Stiahnuť ppt "Základy mikrosveta Jakub Cimerman 3.F."

Podobné prezentácie


Reklamy od Google