Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Chlieb z hľadiska fyziky

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Chlieb z hľadiska fyziky"— Prepis prezentácie:

1 Chlieb z hľadiska fyziky
2010 Krajči, Kollár, Cesnak, Dolný

2 Elektrická vodivosť kovov
Pod pojmom elektrická vodivosť rozumieme schopnosť materiálov viesť elektrický prúd. Je to jedna z najdôležitejších fyzikálnych vlastností.

3 Všetky látky rozdeľujeme do troch skupín
vodiče (typu I alebo II) polovodiče izolanty

4 Ktorý kov je najlepší vodič ?
Za štandardných termodynamických podmienok je z kovov najlepším vodičom elektrického prúdu striebro.  Prvok       Merný elektrický odpor  [n.m] Ag 15,05 Fe 87,1 Cu 15,55 Ti 420 Zr 421 V 197 Co 52 Mn 1440 Ni 65,8 Cr 130

5 Iónová vodivosť Ióny spolu s molekulami rozpušťadla vykonávajú neusporiadaný pohyb, keď do elektrolytu vložíme dve elektródy a zapojíme ich na zdroj jednosmerného napatia, vznikne medzi nimi vo vnútri elektrolytu elektrické pole, ktoré vyvolá usmernený pohyb iónov.

6 Vlhkosť v potravinách Voda ovplyvňuje vlastnosti potravín. Podiel vlhkosti označujeme gréckym písmenom ω (omega) a udávame v %. Materiál Podiel vlhkosti % Podiel vlhkosti % po vysušení ZELENINA 70 až 95 - OVOCIE 70 až 98 MLIEKO ≈87 PIVO ≈90 MASLO 16 až 18 5 RYŽA 12 až 14 CHLIEB ≈35

7 Absolútna vlhkosť – Φ Relatívna vlhkosť - ϕ
- je podiel hmotnosti vodných pár m a objemu vzduchu V, v ktorom sú obsiahnuté. Udáva sa najčastejšie v [g.m-3], menej v [kg.m-3]. vzorec: Φ = V , m [g.m-3; kg.m-3] Relatívna vlhkosť - ϕ - je to podiel absolútnej a maximálnej vlhkosti vzduchu za rovnakých podmienok. Udáva sa v %. ϕ = m Φ Φ 100

8 Pokus Pomôcky: 9V batériu vodiče soľ modrá skalica kyselina citrónová
avometer kadičky chlieb

9 Najprv sme zapojili suchý chlieb do elektrického obvodu a na čo sme prišli? Diódy síce nezažiarili, tak ako by sme chceli ale predsa sme niečo zazreli.

10 Druhý pokus bol s vodou, takže sme na chlieb naliali vodu .....
...troška presolili... ...A...

11 ...sme géniovia!!!

12 Takže už vieme, že biely chlieb sa nespráva úplne ako izolant.
Chlieb ako vodič je však nepoužiteľný, ale ako potravina má obrovský význam.

13 Ďakujeme za pozornosť


Stiahnuť ppt "Chlieb z hľadiska fyziky"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google