Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Riešenie krízových situácií

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Riešenie krízových situácií"— Prepis prezentácie:

1 Riešenie krízových situácií
Kód ITMS projektu: Stredná priemyselná škola dopravná,Sokolská 911/94, Zvolen Riešenie krízových situácií Vzdelávacia oblasť:  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Predmet  Technika jazdy Ročník, triedy:  3. ročník, III. A, III. B, III. C Tematický celok: Zásady bezpečnej jazdy Vypracoval:  Ing. Sliačan Stanislav Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EU

2 Obsah Predvídanie Rozhodovanie Reagovanie Použité zdroje

3 Predvídanie Je umenie vodiča včas rozpoznať nebezpečenstvo tým, že na základe svojich skúseností dokáže správne odhadnúť vývoj dopravnej situácie. Nedá sa požadovať, aby vždy a v každej situácii vodič predvídal, že mu napr. niekto vbehne do vozovky. Je ale možné požadovať predvídanie vbehnutia chodca na vyznačenom priechode, vbehnutie dieťaťa na cestu pri škole, ihrisku... Vo veľa situáciách má vodič aspoň možnosť predvídať zmenu dopravnej reality. Aby sme si mohli osvojiť predvídanie možných nebezpečenstiev, musíme mať dostatok skúseností získaných praxou. Späť na obsah Nasledujúci

4 Pre rozhodovanie existuje optimálna úroveň motivácie.
Existuje veľa rôznych stavov vonkajších podmienok a veľa rôznych spôsobov správania sa človeka. Kombinácia týchto podmienok a spôsobov správania sa vedie k výsledku, ktorý je buď správny alebo nesprávny. Pri dostupnosti všetkých potrebných informácií je rozhodovanie ľahšie a optimálnejšie. Rozhodovanie vodiča je dynamickým rozhodovaním vzhľadom na to, že voľba alternatívy konania v konkrétnej situácii je ovplyvnená doterajšou skúsenosťou. Pre rozhodovanie existuje optimálna úroveň motivácie. Predchádzajúci Späť na obsah Nasledujúci

5 Reagovanie Jednotlivé etapy činnosti vodiča, hlavne pri vysokých rýchlostiach, prebiehajú v podmienkach časovej tiesne. Kvalita našich úkonov závisí od rýchlostí a presností reakcií na rôzne podnety. U každej psychomotorickej reakcie rozlišujeme: latentný čas – od okamihu objavenia sa podnetu, obdobie realizácie pohybovej činnosti – čas od začiatku po zakončenie pohybu. Reakcie môžu byť: jednoduché – rýchla činnosť na vopred známy podnet, zložité – spojené s voľbou určitej odpovede z celého radu možných odpovedí a vyžadujú si oveľa viac času. Od času reakcie vodiča závisí brzdná dráha vozidla pri náhlom brzdení. Reakčný čas je možné do istej miery ovplyvňovať tréningom a športom. Čas našej reakcie pri vedení vozidla nie je stály - môže sa meniť pod vplyvom: únavy, veku, stupňa sústredenosti, ďalších okolností. Predchádzajúci Späť na obsah Nasledujúci

6 Použité zdroje Tvorík, Ľ.: Učebnica pre vodičov a autoškoly podľa nového zákona. EPOS Bratislava, 2008 (posledná aktualizácia 1. jún 2011). Predchádzajúci Späť na obsah


Stiahnuť ppt "Riešenie krízových situácií"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google