Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2, Košice

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2, Košice"— Prepis prezentácie:

1 Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2, Košice
Učíme efektívne a moderne – inovácia vyučovacieho procesu v súlade s modernizáciou ŠkVP Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Moderné vzdelávanie pre modernú spoločnosť.

2 Názov prezentácie Gabriela Petríková

3 Farba z fyzikálneho hľadiska

4 Vedný odbor: Náuka o farbe
Farba z fyzikálneho hľadiska: farba ako viditeľná časť svetla, druh žiarivej energie, ktorú vnímame zrakom. Farebné spektrum obsahuje približne 380 až 780 nm. Najnižšia vlnová dĺžka – fialová. Najvyššia vlnová dĺžka – červená. Najcitlivejšia pre oko – žltozelená (približne v strede nm).

5 Základná charakteristika – vlnová dĺžka.
Farba Základná charakteristika – vlnová dĺžka. Fyziológia – skladba oka, činnosť mozgu a ich vzťah k vnímaniu farieb. Psychológia – farba je zmyslový vnem spracovaný v mozgu, duševný zážitok a kvalita vnímaného objektu.

6 Farba

7 Vnímanie farieb – pomer absorbovaného a odrazeného svetla od predmetu.
Farba Chemický dej – farba je výsledok procesu, pri ktorom látky pohlcujú, prepúšťajú a reflektujú určité kmitavé oblasti. Vnímanie farieb – pomer absorbovaného a odrazeného svetla od predmetu.

8 Farba

9 Svetelná premenlivosť: Farba Svetlosť Sýtosť
Vysvetlite pojmy! (učebný text)

10 Základná klasifikácia – delenie farieb: Svetelné Pigmentové
Farba Základná klasifikácia – delenie farieb: Svetelné Pigmentové Vysvetlite (učebný text).

11 Farba Prameň: Cech predajcov a autoservisov SR, Európsky sociálny fond: Výber miešania a dolaďovania farieb, Pracovný zošit

12 Košice Jún 2010


Stiahnuť ppt "Stredná odborná škola automobilová Moldavská cesta 2, Košice"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google