Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

OBJAVOVANIE VZOROV POHĽADU PRI NAVIGAČNÝCH ÚLOHÁCH NA WEBE

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "OBJAVOVANIE VZOROV POHĽADU PRI NAVIGAČNÝCH ÚLOHÁCH NA WEBE"— Prepis prezentácie:

1 OBJAVOVANIE VZOROV POHĽADU PRI NAVIGAČNÝCH ÚLOHÁCH NA WEBE
Patrik Kovács Vedúci bakalárskej práce: Ing. Patrik Hlaváč Dobrý deň, moje meno je Patrik Kovács a spolu s Patrikom Hlaváčom pracujeme na práci, ktorá sa zameriava na objavovanie vzorov pohľadu pri navigačných úlohách na webe

2 Cieľ a motivácia Porovnanie správania sa používateľov na rôznych navigačných dizajnoch Výstup práce bude užitočný pre pochopenie správania sa používateľov a bude slúžiť na následnú klasifikáciu a na pripadné použitie automatizovaných prístupov pomocou dát z pohľadu Našim hlavným cieľom je porovnanie správania sa používateľov na rôznych navigačných dizajnoch. Pod navigačnými dizajnami rozumieme rôzne typy menu. Výstup práce bude užitočný pre pochopenie správania sa používateľov a bude slúžiť na následnú klasifikáciu a na pripadné použitie automatizovaných prístupov pomocou dát z pohľadu

3 Vybraté navigačné mechanizmy
Experiment na porovnanie navigačných mechanizmov na základe ich efektívnosti pomocou okulografu Breadcrumb Sitemap Dynamické menu Najčastejšie implementované na webových stránkach Po preštudovaní vedeckých prác sme zistili, že málo vedeckých prác využívalo metódu sledovania pohľadu na analýzu navigačných mechanizmov a preto sme sa rozhodli vykonať experiment na porovnanie navigačných mechanizmov na základe ich efektívnosti pomocou eyetrackeru. Pod efektívnosťou sa rozumie počet krokov ktoré potrebujeme spraviť na dosiahnutie výsledku. Na porovnanie sme vybrali nasledujúce navigačné mechanizmy, ktoré sú breadcrumb, sitemap, dynamické menu. Dynamické menu preto je považované za dynamické, lebo na zobrazenie požaduje interakciu prostredníctvom používateľa. Pod interakciou používateľa sa rozumie kliknutie alebo rolovanie pomocou myši Breadcrumb poskytuje informáciu o tom, kde sa používateľ nachádza v rámci hierarchie webovej stránky a umožňuje používateľovi vrátiť sa na ktorúkoľvek predtým navštívenú časť webovej stránky Sitemap má takú výhodu, že po načítaní webovej stránky sa zobrazia všetky kategórie a podkategórie celkovej navigácie Preto sme vybrali tieto typy, lebo sú najčastejšie implementované na webových stránkach.

4 Vyskumná otázka Ako veľmi závisí meranie efektivity jednotlivých navigačných mechanizmov od umiestnenia odpovedí na jednotlivé otázky?* *PANAYIOTIS, Zaphiris et al. Expandable indexes vs. sequential menus for searching hierarchies on the World Wide Web. In: BEHAVIOUR & INFORMATION TECHNOLOGY. 2002, roč. 21, č. 3, s Naša výskumná otázka znie takto: Ako veľmi závisí meranie efektivity jednotlivých navigačných mechanizmov od umiestnenia odpovedí na jednotlivé otázky? Túto otázku sme formulovali na základe jednej práce, kde sa takisto porovnali navigačné mechanizmy na základe toho, na ktorej úrovni menu sa nachádzajú jednotlivé odpovede na otázky. Tam sa ukázalo, že čím viac úrovní má menu, tým horšie výsledky dosiahne. Pri tejto práci sa na porovnanie menu nepoužil eyetracker.

5 Vybrané metriky Čas potrebný na vykonanie úlohy
Počet fixácií pohľadu v každej oblasti záujmu Čas do prvej fixácie na oblasť záujmu Ako prvú metriku sme si vybrali čas. Tu ide o čas, za ktorý sa podarilo účastníkovi splniť úlohu Ďalej budeme zaznamenávať počet fixácií pohľadu v každej oblasti záujmu. Ako oblasti záujmu budú vyznačené jednotlivé kategórie a podkategórie v rámci menu

6 Opis experimentu Aspoň 20 respondentov
Webové stránky implementované s vybratými navigačnými mechanizmy Úloha: „Zistite počet zamestnancov v jednotlivých odvetviach NACE?“ Pre každý typ navigačného mechanizmu 3 unikátne otázky (dohromady 9) Riešenia otázok sa nachádzajú na druhej, tretej, štvrtej úrovni v navigácií Porovnanie výsledkov na základe umiestnenia riešenia Na odpovedanie tejto výskumnej otázky plánujeme vykonať experiment. Chceli by sme zapojiť aspoň 20 respondentov, ktorí budú riešiť úlohy na webových stránkach, ktoré na navigáciu používajú s nami vybrané navigačné mechanizmy, ktoré sú sitemap, breadcrumb a dynamické menu. Participanti budú mať za úlohu zistiť počet zamestnancov v jednotlivých odvetviach ekonomických činností v Európskom spoločenstve (NACE). Pôvodný experiment použil ten istý dataset Hlavne, preto sme si vybrali NACE ako obsah stránky, lebo obsahuje veľa kategórií a podkategórií a predpokladáme, že pre respondentov to bude neznáma doména Pre každý typ menu budú 3 unikátne otázky, takže počas experimentu každý respondent vyrieši dohromady 9 úloh. Riešenia otázok sa nachádzajú na druhej, tretej a štvrtej úrovni v rámci navigačných mechanizmov. Snažíme sa rozdeliť riešenia na otázky pre každý typ menu rovnomerne – to znamená, že riešenia na otázky sa budú nachádzať na hornej, strednej a spodnej časti menu Vďaka tomu bude možné porovnávať výsledky pre každý typ menu na základe umiestnenia riešenia.

7 3 rôzne prostredia Na týchto obrázkoch môžeme vidieť implementované navigačné mechanizmy.

8 Doposiaľ dosiahnuté výsledky
Implementované webové stránky s vybranými navigačnými mechanizmy Javascript-ový program na zaznamenávanie oblastí záujmu v prípade dynamického menu Javascript-ový program na zaznamenávanie správnych oblastí záujmu počas rolovania webovej stránky Ďalej by som rád povedal pár viet o tom, že aké výsledky sme zatiaľ dosiahli. Podarilo sa nám implementovať webové stránky vybranými navigačnými mechanizmy. V prípade dynamického menu je náročné namapovať oblastí záujmu na správne prvky navigačného mechanizmu, lebo počas interakcie s používateľom sa jednotlivé navigačné prvky prekrývajú. Na vyriešenie tejto problematiky sme implementovali Javascript-ový program. Ďalej na správne zaznamenávanie oblastí záujmu počas rolovania webovej stránky takisto sme implementovali Javascript-ový program, ktorý zaznamenáva veľkosť posunutia na y-ovej súradnice počas rolovania.

9 Zhrnutie 3 otázky pre 3 typy menu - bude postačujúci?
Vybrané metriky: čas na vykonanie úlohy, a počet fixácií pohľadu v oblasti záujmu, aké nové metriky pridať? Plánujeme sa opýtať 3 otázky pre 3 typy menu - Rád by som prediskutoval, či podľa vás počet otázok pre každý typ menu bude postačujúci a okrem metrík čas na vykonanie úlohy, priemerný počet fixácií pohľadu a počet fixácií pohľadu v oblasti záujmu, aké nové metriky by som mal pridať a sledovať počas experimentu.


Stiahnuť ppt "OBJAVOVANIE VZOROV POHĽADU PRI NAVIGAČNÝCH ÚLOHÁCH NA WEBE"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google