Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Kód ITMS projektu: 26110130661 Názov projektu: Kvalitou vzdelávania otvárame brány.

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Kód ITMS projektu: 26110130661 Názov projektu: Kvalitou vzdelávania otvárame brány."— Prepis prezentácie:

1 Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava
Kód ITMS projektu: Názov projektu: Kvalitou vzdelávania otvárame brány VŠ Meranie hmotnosti Vzdelávacia oblasť:  Človek a príroda Predmet  Fyzika Ročník, triedy: Príma Tematický celok:  Vlastnosti tuhých látok a telies Vypracoval:  Mgr. Jolana Szanková Dátum:  január 2015

2 Obsah Hmotnosť Základná jednotka hmotnosti Váženie Jednotky hmotnosti
Premeny jednotiek Rovnoramenné váhy Hlavné časti rovnoramenných váh Jednoduché rovnoramenné váhy Rôzne druhy váh Staré váhy Pravidlá merania hmotnosti Zopakujme si Použité zdroje

3 Hmotnosť Hmotnosť je fyzikálna veličina Značka hmotnosti: m
Základnou jednotkou hmotnosti je: kilogram – kg. Ďalšie jednotky: gram – g, miligram – mg, dekagram – dag, tona – t, metrický cent - q. Hmotnosť telies určujeme vážením. Meradlom na určenie hmotnosti sú váhy. [m] = kg

4 Základná jednotka hmotnosti
Kilogram – kg - sa rovná hmotnosti medzinárodného prototypu kilogramu uloženého v Medzinárodnom úrade pre váhy a miery v Sèvres v Paríži (Francúzsko). Prototyp kilogramu je zo zliatiny platiny a irídia v pomere 9:1.  4

5 Váženie Kde sa stretávame s vážením? hneď po narodení v pôrodnici
v obchode pri predaji potravín v pekárni pri pečení v lekárni pri výrobe liekov v laboratóriách v domácnosti pri varení a pečení v priemysle, v stavebníctve v cestnej doprave Kde sa stretávame s vážením? 5

6 Jednotky hmotnosti 1 t = 1 000 kg 1 g = 1 000 mg 1 g = 1 000 mg
1 kg = 100 dag 1 q = 100 kg = g 1 g = mg 1 kg = mg 1 t = kg 1 g = mg 1 g = mg 6

7 Premeny jednotiek ? ? Premeňte jednotky hmotnosti:
12 kg = g kg = t 8 t = kg 470 g = kg 300 g = kg 29 dag = kg 75 mg = g 38 q = kg g 8 000 kg 0,3 kg 0,075 g 5,6 t 0,47 kg 0,29 kg 3 800 kg ? ? Pomôcka na zapamätanie 7

8 Sada závaží 1 g - 500 g slúži na meranie hmotností rôznych predmetov.
Rovnoramenné váhy Mechanická laboratórna váha je prístroj, ktorý umožňuje porovnávanie hmotností rôznych predmetov ako aj ich váženie. Sada závaží 1 g g slúži na meranie hmotností rôznych predmetov. 8

9 Hlavné časti rovnoramenných váh
klin olovnica stupnica aretačná skrutka misky nastavovacia skrutka vahadlo ukazovateľ 9

10 Jednoduché rovnoramenné váhy
Váhy vyrobené z jednoduchých pomôcok 10

11 Digitálne obchodné váhy Kuchynská závesná váha
Rôzne druhy váh Plošinová váha Závesná váha na tovar, balíky, kufre Kuchynská váha Analytické váhy Digitálne obchodné váhy Kuchynská závesná váha Kojenecká váha Osobná váha Váha na peniaze 11 11

12 Žeriavové závesné váhy
Rôzne druhy váh Paletové váhy Vreckové váhy Dobytčie váhy Mostové váhy Žeriavové závesné váhy Laboratórne digitálne váhy 12 12

13 a Staršie váhy Plošinová váha 13 13 13

14 Pravidlá merania hmotnosti
1. Vyberieme váhy podľa veľkosti hmotnosti, ktorú potrebujeme určiť. 2. Zistíme presnosť, s akou dané váhy vážia. 3. Pri vážení musia stáť váhy na vodorovnej podložke. 4. Pri vážení dávame predmety do stredu misky. 5. Pri odčítaní hodnoty na displeji musíme počkať na ustálenie číselnej hodnoty. Rovnako sa musí ustáliť aj ukazovateľ na laboratórnych váhach. 6. Pri zápise číselnej hodnoty hmotnosti uvedieme jednotku hmotnosti. 14

15 Zopakujme si Akú značku má hmotnosť?
Čo je základnou jednotkou hmotnosti? Aké ďalšie jednotky hmotnosti poznáte? Čím určujeme hmotnosť telies? Aké druhy váh poznáte? Vymenujte hlavné časti rovnoramenných váh! Čo kupujeme na kilogramy a čo na gramy? Čo má väčšiu hmotnosť? Kilogram železa alebo kilogram peria? Akú značku má hmotnosť? Čo je základnou jednotkou hmotnosti? Aké iné jednotky hmotnosti poznáš? Čím určujeme hmotnosť telies? Aké druhy váh poznáš? Vymenuj časti rovnoramenných váh! 15

16 Použité zdroje Lapitková V., Koubek V. a kol.: Fyzika pre 6. ročník základných škôl, 2010, EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o., Bratislava Macháček M.: Fyzika pre 6. ročník ZŠ - 1. diel, 1996, SPN Bratislava


Stiahnuť ppt "Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika - Pavol Jozef Šafárik Gimnázium Rožňava Kód ITMS projektu: 26110130661 Názov projektu: Kvalitou vzdelávania otvárame brány."

Podobné prezentácie


Reklamy od Google