Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Základné ukazovatele vývoja národného hospodárstva

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Základné ukazovatele vývoja národného hospodárstva"— Prepis prezentácie:

1 Základné ukazovatele vývoja národného hospodárstva
Ing. Magdaléna Hajtmanková Gymnázium, Varšavská cesta 1 Žilina

2 Národné hospodárstvo (NH)
komplex jednotlivých oblastí ekonomických činností v danej krajine všetky subjekty trhu všetkých odvetví a sfér hospodárskeho a spoločenského života bez ohľadu na formu podnikania alebo formu vlastníctva

3 Ukazovatele vývoja NH Hrubý národný produkt (HNP)
Hrubý domáci produkt (HDP) Čisté ekonomické bohatstvo Pravý ekonomický rozvoj Index rozvoja človeka

4 1. Hrubý národný produkt (HNP)
(Gross National Product – GNP) Súhrn všetkých tovarov a služieb vyrobených výrobnými faktormi daného národa (štátu) za určité časové obdobie (obyč. jeden rok)

5 2. Hrubý domáci produkt (HDP)
(Gross Domestic Product) Súhrn všetkých tovarov a služieb vyrobených výrobnými faktormi na území daného štátu za určité časové obdobie (obyč. jeden rok) geografický

6 Rozdiel medzi HDP a HNP slovenský vysokoškolský učiteľ odcestuje do Japonska, kde odprezentuje prednášku Hhodnota tohto produktu sa započíta na Slovensku do HNP a v Japonsku do HDP

7 Nominálny a reálny HDP nominálny HDP - vyjadrený v cenách bežného roka
pri porovnávaní HDP bežného roka a predchádzajúcich rokov - skreslenie reálnych výsledkov – pôsobením inflácie preto - reálny HDP - vyjadrený v cenách roka, ktorý sa stanoví ako východiskový (základný)

8 Cenový deflátor HDPn CD = * 100 [%] HDPr používa sa na porovnanie ekon. vývoja dvoch daných rokov (očistenie od inflácie)

9 Príklad 2015 2016 2017 Množstvo Cena v mil. € Cena v mil. € kombajny
2015 2016 2017 Množstvo Cena v mil. € Cena v mil. € kombajny 25 0,09 0,1 27 lietadlá 4 50 6 60 7 85 motocykle 1000 0,025 0,027 0,028 a) HDPn2015 = 0,09*25+4* *0,025= 227,25 mil.€ HDPn2016 = 0,1*25+6* *0,027= 389,50 HDPn2017 = 0,1*27+7* *0,028= 625,70 b) HDPr2017 = 0,09*27+7* *0,025= 377,43 (cenový deflátor = 625,70 / 377,43 x 100= 165,779 t.j 65,8% inflácia

10 Potenciálny a skutočný HDP
Potenciálny HDP - také množstvo výrobkov a služieb, ktoré je krajina schopná vyrobiť bez toho, aby sa výrazne zvýšila inflácia za stavu prirodzenej miery nezamestnanosti (znesiteľná miera nezamestnanosti) Nie je to maximálny produkt, lebo ≠ hranici výrobných možností Rozdiel medzi potenciálnym a skutočným HDP je medzera HDP

11 Potenciálny a skutočný HDP

12 Zoznam štátov podľa HDP

13 Čisté ekonomické bohatstvo
(alebo Čistý ekonomický blahobyt) = NEW (net economic welfare) vyjadruje kvalitu života Kvalita života zohľadňuje okrem veľkosti produktu aj životnú úroveň (kvalita služieb, voľný čas, znečistené životné prostredie, zlá doprava – dopravné zápchy... )

14 Čisté ekonomické bohatstvo
NEW = HDP + pozitíva ekonomiky – negatíva ekonomiky (+ hodnota voľného času + objem produkcie tieňovej ekonomiky + domáca nepeňažná výroba - škody na životnom prostredí - choroby z povolania, zo životného prostredia (náklady na ich liečenie a prevenciu) - odstraňovanie chýb z minulosti)

15 Pravý ekonomický rozvoj
(Genuine Progress Indicator – GPI) každá ekonomická aktivita neprináša iba bohatstvo a zisk, ale aj určité náklady (vyčerpávanie zdrojov a surovín, kriminalita, stenčovanie ozónovej vrstvy, rozpad rodín, znečistenie vody, vzduchu, hlukové znečistenie (hlukový smog), strata ornej pôdy a pasienkov, strata mokrín a lužných lesov; činnosti, ktoré sú síce dôležité a spoločensky potrebné, ale spoločnosť neobohacujú (služby štátnej správy, polície, armády, právne služby pri rozvodoch manželstiev...)

16 Index ľudského rozvoja
Human Development Index (HDI) od roku 1990 OSN priemerná dĺžka života dosiahnuté vzdelanie a vedomosti obyvateľstva – gramotnosť HDP na obyvateľa

17 Index ľudského rozvoja – HDP na obyvateľa


Stiahnuť ppt "Základné ukazovatele vývoja národného hospodárstva"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google