Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Obec Mučín Volebné obdobie

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Obec Mučín Volebné obdobie"— Prepis prezentácie:

1 Obec Mučín Volebné obdobie 2014-2018
Starosta obce Mučín : MVDr. Zoltán Benkö Vypracovala: Ing. Rubintová Zuzana

2 Súhrn činnosti vykonaných za obdobie r.2014-2018
Audit realizovaný na obecnom úrade (financie, majetok) Rekonštrukcia materskej školy – dokončenie projektu r. 2015 kontrola a lepšie hospodárenie s finančnými prostriedkami obce

3 Súhrn činnosti vykonaných za obdobie r.2014-2018
Dokončenie prístrešku v areály MŠ ( kúpa hojdačky pre deti MŠ )

4 Súhrn činnosti vykonaných za obdobie r.2014-2018
Modernizácia obecnej stránky

5 Súhrn činnosti vykonaných za obdobie r.2014-2018
Vytvorenie internetovej stránky pre MŠ Mučín

6 Súhrn činnosti vykonaných za obdobie r.2014-2018
Výroba obecných tričiek pri príležitostí MDD Výroba obecných prezentov ( pohľadnica, magnetky )

7 Súhrn činnosti vykonaných za obdobie r.2014-2018
výroba obecného kalendára na roky 2017, 2018

8 Súhrn činnosti vykonaných za obdobie r.2014-2018
Rekonštrukcia KC v obci Mučín Zabezpečenie realizácie projektu TSP a KC Vytvorenie pracovných miest ( TSP (2) KC (3)

9 Súhrn činnosti vykonaných za obdobie r.2014-2018
Rekonštrukcia miestneho kostola, vybudovanie kaplnky panenky Márie, osadenie novej zvonice.

10 Súhrn činnosti vykonaných za obdobie r.2014-2018
Dom smútku rekonštrukcia strechy Rekonštrukcia miestneho rozhlasu Rekonštrukcia ozvučenia v miestnom kostole a DS Výroba košov k Mučínskej Jaskyni Výroba tabuliek – označenie jaskyne Výroba črepníkov na kvetinovú výzdobu

11 Súhrn činnosti vykonaných za obdobie r.2014-2018
Orezanie stromov v miestnom parku Vypílenie stromov – nebezpečných svojou výškou Zaistenie poklopu na miestnej studni Skrášlenie areálu obecného úradu Rekonštrukcia kríža v miestnom cintoríne

12 Súhrn činnosti vykonaných za obdobie r.2014-2018
Výroba a vysvätenie kovového kríža Vybudovanie – vodárničky v druhej časti miestneho cintorína Revitalizácia starého miestneho cintorína

13 Súhrn činnosti vykonaných za obdobie r.2014-2018
Spolupráca pri projekte ZŠ – zelená dobrovoľníkom Označenie ulíc dopravnými značkami zabezpečenie chodu obecných akcií MDD, stavanie a váľanie mája

14 Súhrn činnosti vykonaných za obdobie r.2014-2018
Skrášlenie obce prácami miestnych rezbárov

15 Súhrn činnosti vykonaných za obdobie r.2014-2018
Sova a páv

16 Súhrn činnosti vykonaných za obdobie r.2014-2018
Vybudovanie zábradlia pri dome smútku

17 Súhrn činnosti vykonaných za obdobie r.2014-2018
Rekonštrukcia budov DHZ a miestnej pošty

18 Súhrn činnosti vykonaných za obdobie r.2014-2018
Vybudovanie námestia mládeže v obci Mučín Rekonštrukcia budovy OCU Osadenie uvítacej tabule pri vstupe do obce Zabezpečenie Vianočnej výzdoby a zavedenie Novej tradície – osadenie Vianočného stromčeka.

19 Príprava na činností na ďalšie volebné obdobie – plán
Rekonštrukcia obecného múzea Skrášlenie areálu obecného múzea Rekonštrukcia kultúrneho domu Úprava areálu KD Vybudovanie multifunkčného ihriska a oddychovej zóny v obci Skrášlenie obecného parku, úprava - zeleň Oplotenie miestneho cintorína, úprava zelene, chodníkov, osvetlenia

20 Príprava na činností na ďalšie volebné obdobie – plán
Osadenie košov v obci Oplotenie areálu Základnej školy Vytvorenie zberného miesta pre biologicky odpad zo záhrad Rekonštrukcia miestnych mostov Podanie projektu na rekonštrukciu miestnej komunikácie na Novej ulici Vybudovanie prístreškov pre všetky obecné studne Výroba novej publikácie obce Mučín Zabezpečenie výroby obecných prezentov aj na ďalšie roky ( kalendár, pohľadnica, magnetky, tričká, kľúčenky, perá, )

21 Príprava na činností na ďalšie volebné obdobie – plán
Skrášlenie vstupu do Mučínskej Jaskyne ako i jej areálu. Zabezpečenie a vysadenie okrasných kvitnúcich rastlín v obci Oplotenie budovy MŠ – vybudovanie nového oplotenia a iné činnosti a aktivity vyplývajúce z chodu obce. Vypracovala: Ing. Rubintová Zuzana


Stiahnuť ppt "Obec Mučín Volebné obdobie"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google