Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Podmienky súladu žiadosti s princípom 3D

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Podmienky súladu žiadosti s princípom 3D"— Prepis prezentácie:

1 Podmienky súladu žiadosti s princípom 3D
3 oblasti: Desegregácia, Degetoizácia, Destigmatizácia Popisuje sa v časti 7.2 ŽoNFP akým spôsobom prispeje realizácie aktivít projektu k zlepšeniu postavenia MRK v uvedených 3 oblastiach

2 Desegregácia Akým spôsobom prispeje realizovaný Systém bývania k desegregácii Žiadateľ realizuje projekt v lokalite ktorou: musí zabezpečiť integráciu MRK do spoločnosti, segregácia, izolácia a vylúčenie nie sú podporované, Akceptované sú pozície A, B, C pre výstavbu Akceptované sú pozície A, B, C, D pre rekonštrukciu (D pre nižší stupeň, ak je vyšší v pozíciách A,B,C)

3 Destigmatizácia Akým spôsobom prispeje realizovaný Systém bývania k destigmatizácii. Žiadateľ realizuje aktivity (stavba, systém bývania s prvkami prestupného bývania) projektu tak, aby obmedzil prvky stigmatizácie MRK: Využitie asistenta bývania, vypracovanie domového poriadku, určenie napr. „dôverníka“, Prvky komunikácie s majoritou, priblíženie správania sa a aktivít k majorite (udržiavania čistoty v okolo bytov, práca na zveľaďovaní obce...)

4 Degetoizácia Akým spôsobom prispeje realizovaný Systém bývania k degetoizácii. napr. dobrovoľná práca MRK na udržiavaní a zveľaďovaní bytových jednotiek a okolia, zlepšenie prístupu k občianskej vybavenosti (napr. miestny úrad bude mať vyhradený čas pre MRK v otázkach v oblasti bývania alebo uplatnenia sa na trhu práce..),

5 V rámci 3D tiež popíše Akým spôsobom bude zabezpečený integrovaný prístup k inklúzii MRK pomocou dodatočných sprievodných integračných aktivít a opatrení Aké opatrenia sú prijaté, aby Systém bývania zabezpečoval aj výstup zo systému popis práce asistenta bývania, motivačné kritéria pre posun v stupňoch bývania, zabezpečenie výstupu zo systému a očakávania vzdelávacie projekty na zlepšenie finančnej gramotnosti, uplatnenia na trhu práce,


Stiahnuť ppt "Podmienky súladu žiadosti s princípom 3D"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google