Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Meno a priezvisko učiteľa

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Meno a priezvisko učiteľa"— Prepis prezentácie:

1 Meno a priezvisko učiteľa
Program kontinuálneho vzdelávania Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet číslo rozhodnutia o akreditácií: 1571/2015 – KV ZÁVEREČNÁ PREZENTÁCIA Mgr. Soňa ČIEFOVÁ, ZŠ Námestie mládeže 587/17, Zvolen , ZŠ Jilemnického 1, Zvolen Žilinská univerzita v Žiline, Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl, Univerzitná 8215/1, Žilina Meno a priezvisko lektora

2 Newspapers for Two Countries
Meno a priezvisko učiteľa Newspapers for Two Countries Partnerské krajiny: Slovensko, Poľsko Počet partnerov: 2 Trvanie projektu: Marec – Máj 2018 Typy škôl: ZŠ, Gymnázium Vek žiakov: Meno a priezvisko lektora

3 Charakteristika projektu
Komunikačným jazykom je angličtina Projekt sa realizuje v rámci predmetu Anglický jazyk Časový harmonogram: Marec – prípravné aktivity, komunikácia s partnerskou školou Apríl – uverejnenie príspevkov do spoločného priestoru Twinspace Máj – vyhodnotenie projektu a vypracovanie papierovej verzie spoločných novín

4 Ciele projektu Rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov v materinskom a v anglickom jazyku so zameraním sa na: schopnosť vyhľadávať špecifické informácie a pracovať s nimi Obohatiť si slovnú zásobu v angličtine Zdokonaliť písanie v angličtine, písanie novinových prísevkov Naučiť sa zdieľať svoje príspevky vo verejnom priestore internetu Komunikovať s partnerskou školou

5 Pracovný postup Učitelia: komunikujú a kooperujú prácu žiakov, zabezpečujú mentoring a dodržanie časového harmonogramu Žiaci: aktívne komunikujú s partnerskou školou, píšu a zdieľajú príspevky podľa daného plánu

6 Očakávané výsledky Žiaci obidvoch partnerských škôl samostatne pracujú v priestore Twinspace, vypracujú novinové príspevky, ktoré zverejnia s priloženými fotkami Učitelia zabezpečujú korekciu a papierovú verziu novín – finálneho produktu v priestoroch svojej školy

7 Predbežné výsledky V súčasnosti úspešne komunikujeme s partnerskou školou, vymenili sme si veľkonočné pozdravy, predstavili sme sa Zaregistrovaní sú všetci plánovaní žiaci a pracujú v Twinspace a padlete Zdieľame v padlete novinové príspevky na rôzne témy v počte 14 od 12 žiakov našej školy Projekt prebieha podľa stanoveného plánu

8 Registrácia projektu Sem vložte udelený certifikát eTwinning za realizáciu projektu (ako objekt PDF alebo PrintScreen - snímku obrazovky)

9 Výstupy z TwinSpace I. Pages v TS

10 Výstupy z TwinSpace II. TwinSpace – záložky Materiály Príklad:

11 Výstupy z TwinSpace III.
Link na Twinspace: V Twinspace je zaregistrovaných 12 žiakov,1 visitor, 2 učiteľky V materiáloch sa nachádzajú fotky k článkom Na Stránkach je predstavenie žiakov a Newspapers for two countries v padlete Meno lektorky: Alena PÍŠOVÁ Žilinská univerzita v Žiline, Národná služba pre elektronickú spoluprácu škôl, Univerzitná 8215/1, Žilina


Stiahnuť ppt "Meno a priezvisko učiteľa"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google