Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Vybrané návykové látky a ich dopad na ľudský organizmus

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Vybrané návykové látky a ich dopad na ľudský organizmus"— Prepis prezentácie:

1 Vybrané návykové látky a ich dopad na ľudský organizmus

2 OBSAH Všeobecná klasifikácia návykových látok Vybrané návykové látky

3 Všeobecná charakteristika návykových látok
Návyková látka chemická látka mení stav vedomia rôzne chemické zloženie a účinky na ľudský organizmus závislosť

4 Amfetamíny a ich deriváty
Základné rozdelenie Návykové látky Stimulačné Kanabinoidy Amfetamíny a ich deriváty Halucinogény Sedatívne Opiáty Benzodiazepíny Rajský plyn Barbituráty a alkohol Nezaradené

5 Vybrané návykové látky
GHB Ketamín Mefedron Nová neznáma droga - Krokodíl

6 GHB (GABA, tekutá extáza)
anestetikum rekreačná droga bezfarebná tekutina alebo biely prášok bez zápachu výrazná slaná chuť ľahko pripraviteľná : C₂H5OH, butándiol, čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, NaOH Obr.1: GHB v tekutej a práškovej forme Obr.2: Žena užívajúca GHB

7 Účinok GHB na ľudský organizmus
Dávky Účinky Nízke pocit uvoľnenia zvyšovanie komunikačných schopností znižovanie motorických schopností možné dostavenie závratov Stredné pocit eufórie prehĺbenie zmyslových vnemov pocit nevoľnosti Vysoké pocit únavy až možná strata vedomia Tabuľka č.1: Účinky GHB na ľudský organizmus pri požití určitého množstva

8 Ketamín božská droga alebo falošná extáza
tekutina v ampulkách alebo vo forme bieleho prášku tlmivé látky s halucinogénnymi účinkami Obr.3: Ketamín

9 Účinok ketamínu na ľudský organizmus
Dávky Účinky Nízke dochádza k ľahkému sneniu pocit odcudzenia od vlastného tela spomalené vnímanie Vysoké halucinácie poruchy myslenia poruchy vnímania depersonalizácia Tabuľka č.2: Účinky ketamínu na ľudský organizmus pri požití určitého množstva kombinácia s alkoholom poruchy vedomia a vznik psychickej závislosti

10 Mefedron nové drogy – legálne stimulanty objavený v Anglicku (2009)
biely prášok horkej chuti zdroj: Kata jedlá (Catha edulis) Obr.4: Mefedron Obr.5: Kata jedlá

11 Účinok mefedronu na ľudský organizmus
účinky podobné pervitínu a kokaínu najbežnejšie účinky: zdvihnutie nálady, otvorenosť, spoločenskosť následky: nechuť do jedla, rozšírené zrenice, potenie, svrbenie kože evidované úmrtia pri požití mefedronu Obr.6: Postihnutá ruka po požití mefedronu

12 Nová neznáma droga - Krokodíl
desomorfín alias Krokodíl funkčná náhrada heroínu zloženie: kodeín, benzín, riedidlo na farby, HCl a červený fosfor vyrábaný v Rusku na Slovensku - nerozšírená Obr.7: Desomorfín

13 Účinky krokodíla na ľudský organizmus
rovnaké ako heroín poruchy pamäte, nespavosť, pseudohalucinácie v mieste vpichu: zelený fľak a koža odumiera Obr.8: Prst postihnutý krokodílom

14 Zoznam bibliografických odkazov
1. MELICHERČÍKOVÁ, Danica – BELLOVÁ, Renáta: Drogy. Život a smrť. 1. vydanie. Ružomberok: VERBUM – vydavateľstvo KU, strán. ISBN (s. 101 – 105) 2. NOVOMESKÝ, František: Drogy: História – Medicína – Právo. 1. vydanie. Martin: Advent – Orion, strán. ISBN (s. 59) NOCIAR, Alojz: Alkohol, drogy a osobnosť. Bratislava: ASKLEPIOS, strán. ISBN 80- (s. 33) GOHLER, Ch. Fr. – KUHN, Frank: Falošné vedomie. Banská Bystrica: Ikar, strán. ISBN (s. 51 – 79) ( ) ( ) ( ) ( )

15 Ďakujem za pozornosť Ľubica Šupková, III.F 2013


Stiahnuť ppt "Vybrané návykové látky a ich dopad na ľudský organizmus"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google