Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Michaela Činčurová Peter Siman 3.D 2009/2010

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Michaela Činčurová Peter Siman 3.D 2009/2010"— Prepis prezentácie:

1 Michaela Činčurová Peter Siman 3.D 2009/2010
RÁDIOAKTIVITA Michaela Činčurová Peter Siman 3.D 2009/2010

2 Čo je rádioaktivita spontánna vlastnosť jadra atómu podliehať procesom, ktoré vedú k energetickej zmene, k zmene počtu alebo zmene usporiadania jeho stavebných častíc- nukleónov A=Z+N

3 Pri jadrových premenách dochádza k zmene energetického obsahu jadra alebo k zmenám počtu nukleónov.
Rádionuklidy podliehajú takýmto rádioaktívnym premenám: –Kladná β-premena, (β+, pozitrónová) –Záporná β-premena, (β-, negatrónová) –Elektrónové zachytenie –α-premena s emisiou α-žiarenia – γ-prechod (energický), γ-žiarenie

4 Rádioaktívne žiarenie
Rádioaktívne žiarenie je žiarenie emitované atómovým jadrom pri rádioaktívnej premene jadra Základné druhy rádioaktívneho žiarenia: Žiarenie α- je to tok jadier hélia 42 He Žiarenie β je tok elektrónov, nazývaných aj šastice β- Žiarenie γ je elektromagnetické žiarenie s veľmi krátkou vlnovou dĺžkou λ≤10-10m, preniká hlboko do látky

5 Zdroje prírodného pôvodu
Prirodzenú rádioaktivitu skúmali manželia Curieovci. V roku 1898 objavili rádium, ktoré sa rozpadom alfa rozpadá podľa schémy

6

7 Umelé zdroje žiarenia (kontrolovateľné technogénne zdroje)
Umelú rádioaktivitu objavili manželia Joliot-Curieovci v roku 1934 pri ostreľovaní hliníka Časticami alfa: 42He Al → 3015P + 10n Jadrá fosforu sa spontánne menili rozpadom β+ na jadrá kremíka: 3015P→3014Si + 01e + v

8

9 Expozícia jednotlivcov
Expozícia z diagnostického a liečebného použitia zdrojov žiarenia je najvyššou zložkou expozície jednotlivcov zo zdrojov vytvorených človekom Rozlišujú sa dve regulované kategórie expozície zo zdrojov vytvorených človekom: 1. expozícia jednotlivcov pri práci (profesionálna expozícia) 2. expozícia jednotlivcov z obyvateľstva (všeobecná expozícia

10 Biologické účinky žiarenia
nazývajú procesy, ktoré nastupujú po absorpcii energie pri prechode žiarenia cez biologický objekt. radiačné poškodenie je zložitým súhrnom procesov na hierarchicky rozličných úrovniach a s rôznym časovým priebehom

11

12 Účinok žiarenia na bunku
prvotné poškodenie nastáva v priebehu chemickej fázy predovšetkým produktmi rádiolýzy vody, ktorej je v bunkách %. bunka môže byť vyradená vo fáze medzi dvoma bunkovými deleniami vplyvom závažných morfologických zmien v jadre alebo v protoplazme.

13 . v poradí klesajúcej citlivosti na ožiarenie sa bunky môžu triediť na :
Vegetatívne intermitotické bunky Diferencujúce sa intermitotické bunky Pluripotentné bunky spojivové Postmitotické bunky so zachovanou schopnosťou delenia Fixné postmitotické bunky

14 Účinok žiarenia na tkanivá
Podľa bunkového zloženia významných tkanív možno jednotlivé telesné orgány zoradiť podľa klesajúcej rádiosenzitivity ich tkanív do týchto skupín: lymfoidné orgány , aktívna kostná dreň, pohlavné žľazy, črevo koža, epiteliálna výstielka (hrtan, pažerák, žalúdok, močový mechúr, očná šošovka) jemné cievy, rastúca chrupavka, rastúca kosť zrelá kosť a chrupavka, dýchací trakt, žlazy endokrinné a žľazy tráviaceho systému svaly a centrálny nervový systém

15 Včasné účinky Najvýznamnejším príkladom včasného účinku je akútna choroba z ožiarenia charakteristické obdobia: prvé obdobie druhé obdobie, obdobie latencie obdobie vlastného ochorenia Hĺbku a dynamiku prejavov, ako aj obdobie latencie ovplyvňuje stupeň ožiarenia.

16 Neskoré somatické účinky
pravdepodobnosť vzniku nádorov po ožiarení malými dávkami vyjadruje tzv. koeficient rizika  definovaný CA- CAb=.D kožná rakovina a leukémia, rakovina pľúc , kostné sarkómy, a rakovina štítnej žľazy

17 Genetické účinky časť genetických poškodení je podmienená mutáciami na vyššej štruktúrnej úrovni, zmenami nukleoproteínového komplexu tvoriaceho chromozómy je známych okolo 950 druhov defektov, ktoré spôsobujú jednoduché dominantné mutácie, ku ktorým patria napr. polydaktýlia, dystrofia, retinoblastóm druhým typom sú recesívne mutácie poslednou je trieda jemných mutácií, veľmi frekventovaných a ľahko prenosných na ďalšie generácie

18 Ožiarenie rozličných orgánov a tkanív
telesné orgány a tkanivá sa v súvislosti s citlivosťou na ožiarenie členia do štyroch skupín podľa rozdielnosti rozdielnosti dávkových ekvivalentov, ktoré vyvolávajú rovnaké riziko z ožiarenia

19

20 Ďakujeme za pozornosť 


Stiahnuť ppt "Michaela Činčurová Peter Siman 3.D 2009/2010"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google