Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Určovanie storočí STOROČIE – časová jednotka, ktorá má sto rokov

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Určovanie storočí STOROČIE – časová jednotka, ktorá má sto rokov"— Prepis prezentácie:

1 Určovanie storočí STOROČIE – časová jednotka, ktorá má sto rokov
LETOPOČET – poradie rokov, ktoré uplynuli od narodenia Ježiša Krista → kresťanský letopočet LETOPOČET = ROK Každé storočie začína dátumom 1. januára a rokom s jednotkou na konci a končí dátumom 31. decembra a rokom s dvoma nulami na konci.

2 Každé storočie začína dátumom 1. januára a rokom s jednotkou na konci:
1.storočie začína 1.1. roku 1 po Kristovi 2.storočie začína 1.1. roku 101 po Kristovi 3.storočie začína 1.1. roku 201 po Kristovi ... ...a končí dátumom 31. decembra a rokom s dvoma nulami na konci: 1.storčie končí roku 100 po Kristovi 2.storčie končí roku 200 po Kristovi 3.storčie končí roku 300 po Kristovi

3 Rok 0 (nula) neexistoval !!! To znamená, že:
po roku 1 pred Kristom nasleduje rok 1 po Kristovi.

4 Každé storočie začína rokom s jednotkou na konci a končí rokom s dvoma nulami na konci.
Každé storočie trvá sto rokov. 301 ← 4. storočie → 400 401 ← 5. storočie → 500 501 ← 6. storočie → 600 . 901← 10. storočie →1000 1001← 11. storočie →1100 1101← 12. storočie →1200 atď.

5 2001← 21. storočie → 2100 - súčasnosť
1901← 20. storočie → minulosť 2001← 21. storočie → súčasnosť 2101← 22. storočie → budúcnosť

6 Všetky roky, ležiace medzi rokmi 1901 a 2000, patria do
← 20. storočie → 1901, 1918, 1939, 1945, 1968, 1977, 1993, 1999, 2000 ← 21. storočie → 2001, 2002, 2007, 2020, 2055, 2080, 2094, 2099, 2100 Všetky roky, ležiace medzi rokmi 1901 a 2000, patria do Všetky roky, ležiace medzi rokmi 2001 a 2100, patria do 20. storočia 21. storočia

7 Urči storočie: Rok 1 patrí do: Rok 15 patrí do: Rok 100 patrí do: Rok 201 patrí do: Rok 501 patrí do: Rok 666 patrí do: Rok 799 patrí do: Rok 1000 patrí do: Rok 1001 patrí do: Rok 1355 patrí do: Rok 1492 patrí do: Rok 1999 patrí do: Rok 2007 patrí do: 1. storočia 3. storočia 6. storočia 7. storočia 8. storočia 10. storočia 11. storočia 14. storočia 15. storočia 20. storočia 21. storočia

8 v našom prípade k číslu 19 prirátam 1 19 + 1 = 20
Pomôcka, ako jednoducho zaradiť rok do konkrétneho storočia: Nazval som ju pravidlo prirátania jednotky. Postup: 1.U daného roku si v mysli oddelím stovky od desiatok Napríklad: 2.K stovkám (číslu, ktoré je naľavo od desiatok) prirátam jednotku a dostanem storočie, v ktorom sa daný rok nachádza: v našom prípade k číslu 19 prirátam 1 = 20 ...teda rok 1981 patrí do 20. storočia stovky desiatky

9 555 + 1 = 6 Rok 555 patrí do 6.storočia. 1201 + 1 = 13 Rok 1201 patrí do 13. storočia 2008 + 1 = 21 Rok 2008 patrí do 21. storočia

10 Toto pravidlo má však jednu výnimku!
Nepoužívame ho pri rokoch, ktoré končia dvomi nulami! To znamená, že v tomto prípade jednotku k číslu naľavo od desiatok nepriratávame! Napríklad: rok 100 → 1. storočie rok 300 → 3. storočie rok 1400 → 14. storočie rok 2000 → 20. storočie

11 Urči storočie: rok 0 - rok 100 - rok 205 - rok 313 - rok 456 - rok rok rok rok rok rok rok neexistoval! 1. storočie 3. storočie 4. storočie 5. storočie 11. storočie 13. storočie 19. storočie 20. storočie 30. storočie

12 Pri určovaní storočí pred Kristom ( skratka pred Kr
Pri určovaní storočí pred Kristom ( skratka pred Kr.) postupujeme úplne tým istým spôsobom ak pri určovaní storočí po Kristovi Doplníme akurát údaj: pred Kr. Rok 1950 pred Kr. → 20. storočie pred Kr. Rok 50 pred Kr. → 1. storočie pred Kr. Rok 2150 pred Kr. → 22. storočie pred Kr. Niektorí historici používajú namiesto skratky pred Kr. skratku pred n. l. alebo p. n. l., čo znamená pred naším letopočtom Rok 1950 pred n. l. → 20. storočie pred n. l.

13 Základná škola Turzovka
Pripravil pre vás: Branislav Večerík, Mgr. Základná škola Turzovka


Stiahnuť ppt "Určovanie storočí STOROČIE – časová jednotka, ktorá má sto rokov"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google