Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

EURES Európske služby zamestnanosti.

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "EURES Európske služby zamestnanosti."— Prepis prezentácie:

1 EURES Európske služby zamestnanosti

2 Obsah Služby siete EURES Vyhľadávanie práce prostrednícvom EURES
Zelená Služby siete EURES Fialová Vyhľadávanie práce prostrednícvom EURES Ako sa uchádzať o prácu v EÚ? Oranžová  Červená EU/SR nezamestnanosť

3 1. Kapitola Služby siete EURES

4 Čo je EURES? EURES = EURopean Employment Services
Sieť založená a koordinovaná Európskou komisiou Ciele: uľahčenie voľného pohybu pracovníkov v EÚ výmena pracovných ponúk a žiadostí o zamestnanie asistencia pri hľadaní práce a pri sťahovaní za prácou informačná sieť (VPM, životné a pracovné podmienky) Cieľové skupiny a partneri: uchádzači a záujemcovia o prácu, študenti, pracujúci, zamestnávatelia z EÚ/EHP, ostatné siete EÚ, školy... 4

5 Kde nás nájdete? Vo všetkých členských krajinách EÚ/EHP + Švajčiarsko
Na Slovensku: 24 EURES poradcov vyškolených EK EURES asistentov Služby siete EURES: dostupné na každom ÚPSVR BEZPLATNE 5

6 Skupinové poradenstvo pre uchádzačov o zamestnanie
Kde nás nájdete? 6 Skupinové poradenstvo pre uchádzačov o zamestnanie

7 Pracovné príležitosti v EÚ/EHP
Informácie o trhoch práce v členských krajinách: aktuálna situácia a trendy vývoja obmedzenia vstupu na trh práce Vyhľadávanie voľných pracovných miest a asistencia pri kontaktovaní zahraničných zamestnávateľov Pomoc pri vypracovaní životopisu Poradenstvo o hľadaní práce a príprave na pohovor Registrácia životopisu na SMS notifikácia 7

8 Pracovné príležitosti v EÚ/EHP
Organizovanie podujatí: výberové pohovory a náborové projekty účasť na veľtrhoch práce (Profesia days, Dni kariéry...) medzinárodné burzy práce–JOB EXPO apríl 2014 virtuálna burza práce Informačné burzy 8

9 Životné a pracovné podmienky
Informácie o registračných procedúrach pri vstupe na trh práce v inej členskej krajine Informácie o praktických otázkach ako napr.: životné náklady sociálne poistenie a dane rodinné dávky zdravotné poistenie dávky v nezamestnanosti a ich transfer v rámci EÚ Poradenstvo v súvislosti s uznávaním kvalifikácií v EÚ 9

10 Skupinové poradenstvo pre uchádzačov o zamestnanie
Životné a pracovné podmienky 10 Skupinové poradenstvo pre uchádzačov o zamestnanie

11 Ostatné služby siete EURES
Aplikácia „Pýtajte sa poradcov“ Fórum a Vaše návrhy Užitočné tipy na iné internetové stránky a vyhľadávače voľných pracovných miest v EÚ Informácie o štúdiu a možnostiach vzdelávania v EÚ Vzory životopisov pre všetky krajiny EÚ Špecifické odborné poradenstvo pre občanov žijúcich v prihraničných oblastiach 11

12 Vyhľadávanie práce prostredníctvom siete EURES
2. Kapitola Vyhľadávanie práce prostredníctvom siete EURES

13 Vyhľadávanie práce www.eures.sk www.eures.europa.eu
portál s pracovnými ponukami určenými občanom SR pracovné ponuky sú väčšinou zverejnené v slovenčine výber kandidátov: zaslanie CV prostredníctvom EURES telefonický alebo osobný výberový pohovor pracovné ponuky určené všetkým občanom EÚ zverejňované v AJ alebo v jazyku danej krajiny priame oslovenie zamestnávateľa uchádzačom

14 Skupinové poradenstvo pre uchádzačov o zamestnanie
14 Skupinové poradenstvo pre uchádzačov o zamestnanie

15

16

17

18 18

19

20 20

21 21

22 Ako sa uchádzať o zamestnanie v EÚ
3. Kapitola Ako sa uchádzať o zamestnanie v EÚ

23 CV – štruktúrovaný životopis
1. kontakt so zamestnávateľom pri uchádzaní sa o voľné pracovné miesto Prehľadné vypracovanie so všetkými dôležitými informáciami Viac ako 50% životopisov je okamžite vyradených z výberového konania pre nízku kvalitu Využite formuláre EUROPASS a jednoducho a efektívne si vytvorte vlastný životopis elektronicky

24 CV – štruktúrovaný životopis
24 Seminár pre výchovných poradcov, ÚPSVR Humenné,

25 CV – štruktúrovaný životopis
Zamerať sa na tie údaje, ktoré súvisia s prácou, o ktorú sa uchádzate Dbať na estetickú úpravu a prehľadnosť Neuvádzať informácie, ktoré nemajú priamy vzťah k Vášmu profesijnému cieľu (napr. počet detí) Používať iba jeden typ písma a jeden formát Dodržať maximálny rozsah na 2 strany Do pravého horného rohu prilepiť fotografiu /ak je vyžadovaná/ Životopis v cudzom jazyku dať skontrolovať 25

26 Sprievodný list / e-mail
Prejaviť záujem stretnúť sa na osobnom pohovore Poďakovať za čas, ktorý venovali Vašej žiadosti Vyjadriť súhlas so spracovaním osobných údajov Podpísať sa 26

27 4. Kapitola NEZAMESTNANOSŤ EÚ/SR

28 Miera nezamestnanosti v EÚ/SR
Počet nezamestnaných v EÚ vo februári 2014: z toho ľudí do 25 rokov EÚ 28: ,7 % Eurozóna /EA 18/ 11,9 % SR ,49 % Najviac postihnuté sektory: verejná správa výroba finančné služby stavebníctvo / zdroj: EUROSTAT/

29 Nezamestnanosť v SR Ekonomicky aktívne obyvateľstvo 2 698 768
Registrovaní nezamestnaní UoZ: Miera nezamestnanosti (2/2014) 13,49 % Regionálne rozdiely

30 Vývoj nezamestnanosti SR

31 Nezamestnanosť podľa veku

32 Nezamestnanosť podľa vzdelania

33 Nezamestnanosť podľa profesie

34 Miera nezamestnanosti v krajinách EÚ (ku februáru 2014)

35 Miera nezamestnanosti v krajinách EÚ podľa vzdelania (ku februáru 2014)

36 EÚ zamestnanosť podľa veku

37 Projekt EK na podporu mobility mladých

38 Užitočné linky www.eures.europa.eu – voľné pracovné miesta v EÚ
- voľné pracovné miesta v EÚ - EURES v ČR – Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny - formuláre životopisov vo všetkých úradných jazykoch – Ministersvo PSVR

39 Ďakujem za pozornosť Ing
Ďakujem za pozornosť Ing. Alžbeta Spišiaková EURES poradkyňa ÚPSVAR Banská Bystrica


Stiahnuť ppt "EURES Európske služby zamestnanosti."

Podobné prezentácie


Reklamy od Google