Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

ERASMUS MOBILITA - ŠTÚDIUM

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "ERASMUS MOBILITA - ŠTÚDIUM"— Prepis prezentácie:

1 ERASMUS MOBILITA - ŠTÚDIUM

2 Na koho sa obrátiť Inštitucionálna koordinátorka
Mgr. Renáta Timková, PhD. Fakultný/odborový koordinátor: vztahy/llp-erasmus/koordinatori-stud-mobilit/ Kontaktná osoba Ing. Daniela Horniaková

3 Kritéria oprávnenosti
Grant je možné prideliť len študentovi, ktorý: je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskej únie, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v Programe celoživotného vzdelávania a je študentom (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Univerzitná charta Erasmus; občan inej krajiny, ktorý je študentom uceleného bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Univerzitná charta Erasmus. riadne zapísanému študentovi, ktorý má ukončený prvý ročník vysokoškolského štúdia

4 Výber univerzity => Informácie o => Medzinárodných vzťahoch => LLP / Erasmus => Partnerské univerzity V súčasnosti máme podpísaných 158 Bilaterálnych zmlúv Každoročne okolo 20. februára aktualizácia pre nasledujúci akademický rok

5 Komunikácia s koordinátorom
Koordinátor vyhlási výberové konanie Výberové konanie na fakulte, pre akademický rok 2013/2014, sa uskutoční najneskôr do konca februára Výsledky výberového konania sú postúpené IRO R-UPJŠ, ktoré kontaktuje úspešných uchádzačov a pozve ich na Inštruktážne seminár, ktorý bude pre týchto študentov povinný

6 Komunikácia s IRO pred odchodom na mobilitu
Najneskôr do 30. apríla (zimný semester, celý rok) resp. do 30. septembra (letný semester) donesie študent na IRO vyplnené nasledovné dokumenty: Learning Agreement (podpísaný študentom aj koordinátorom) Student Application Form Curriculum Vitae (podpísaný študentom) Motivation Letter (podpísaný študentom) na prefotenie - Európsky preukaz zdravotného poistenia Tieto dokumenty do zahraničia posiela IRO, nie študent

7 Dôležité informácie Minimálny počet kreditov za jeden semester: 15
Minimálna dĺžka štúdia: 3 mesiace Maximálna dĺžka štúdia: 12 mesiacov Ubytovanie si zabezpečuje študent v spolupráci s prijímajúcou univerzitou Grant je poukázaný v 1 splátke, pred odchodom na mobilitu. Študent si z neho môže hradiť náklady na cestu, stravu a ubytovanie. Náklady nie je potrebné dokladovať O výške grantu, na nasledujúci akademický rok, sa na IRO môže študent informovať v lete Ak sa po výberovom konaní zmenia kontaktné údaje študenta, je povinný oznámiť to IRO

8 Porovnanie grantov 2011/2012 2012/2013 AT 410,00 476,00 CZ 340,00
377,00 ES 400,00 438,00 FIN 450,00 535,00 FR 520,00 DE 390,00 425,00 GR 370,00 IT 430,00 477,00 HU 310,00 355,00 NL 420,00 466,00 PL 345,00 SW 550,00 531,00 TR 368,00 UK 602,00

9 EILC EILC (intenzívny jazykový kurz organizovaný v krajinách s málo používaným a vyučovaným jazykom) Zúčastniť EILC sa môže študent, ktorý bol svojou vysokou školou vybraný na štúdium/praktickú stáž v rámci programu LLP/Erasmus, v jednej z krajín, ktoré organizujú jazykový kurz Kurzy sa organizujú v mesiacoch júl – september a v mesiacoch január - február

10 EILC Dĺžka kurzov je 2 – 6 týždňov (minimálne 60 vyučovacích hodín)
Prihlásenie sa na EILC - Všeobecné informácie a prihlášku na EILC je možné nájsť na stránke Európskej komisie v Bruseli Zoznam ponúkaných kurzov nájdete na stránke: Bližšie informácie: w_prog=3

11 EILC Študent elektronicky vyplní prihlášku na EILC a pošle ju mailom na IRO IRO prihlášku potvrdí a elektronicky pošle inštitúcii, ktorá kurz organizuje Deadline-y sú na stránkach inštitúcií organizujúcich EILC

12 EILC Inštitúcia, ktorá kurz organizuje, bude informovať (e- mailom, faxom, poštou) vybraných študentov a/ alebo koordinátorov Študenti neplatia za účasť na EILC žiadne účastnícke poplatky. Vysielajúca vysoká škola môže prideliť vybraným študentom dodatočný Erasmus grant na obdobie trvania jazykového kurzu

13 Informácie Ing. Daniela Horniaková Zahraničné oddelenie R-UPJŠ Šrobárova Košice


Stiahnuť ppt "ERASMUS MOBILITA - ŠTÚDIUM"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google