Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Súťaž „Kariérové poradenstvo 2011“

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Súťaž „Kariérové poradenstvo 2011“"— Prepis prezentácie:

1 Súťaž „Kariérové poradenstvo 2011“
SAAIC, Centrum Euroguidance

2 Súťaž „Kariérové poradenstvo 2011“
Prečo: zozbierať, zviditeľniť a oceniť prezentáciu služieb kariérového poradenstva na internetových stránkach; povzbudiť a inšpirovať ďalších potenciálnych aktérov pôsobiacich v tejto sfére Čo: internetové stránky venujúce sa poradenským službám, ktoré boli/sú realizované v rokoch

3 Súťaž „Kariérové poradenstvo 2011“
Pre koho: všetci poskytovatelia kariérových služieb organizácie (školy, inštitúcie ďalšieho či celoživotného vzdelávania, služby zamestnanosti, poradenské zariadenia, mimovládne a neziskové organizácie, zamestnávatelia, podnikateľské subjekty a i.), jednotlivci, fyzické osoby (výchovní poradcovia, kariéroví poradcovia, poradenskí psychológovia, poradcovia v štátnych i neštátnych zariadeniach a organizáciách a i.)

4 Kritériá kvality 1. Zrozumiteľnosť a prehľadnosť stránky z hľadiska obsahu a štruktúry 2. Miera pridanej hodnoty prezentovaných informácií, dostupných poradenských nástrojov a služieb 3. Rozsah a forma prezentovaných informácií a dostupných poradenských nástrojov a služieb z hľadiska cieľovej skupiny 4. Aktuálnosť prezentovaných informácií a hypertextových odkazov 5. Atraktívnosť, grafické spracovanie a dizajn stránky vzhľadom na cieľovú skupinu

5 Priebeh súťaže Vyhlásenie súťaže: v máji 2011
Prihlasovanie: do 30.októbra 2011 Prihlášky: 9 organizácií z verejného, súkromného i neziskového sektoru Odborná porota: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Euroguidance centrum Hodnotenie: November 2011 Elektronické kompendium

6 VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV SÚŤAŽE

7

8 Ocenenie

9 Hlavná cieľová skupina: žiaci posledných ročníkov ZŠ, ale aj ich rodičia, či výchovní poradcovia. Stránka ponúka: informácie o CAMIP (Čadčiansky model interaktívneho profesijného poradenstva) informácie, užitočné rady a odporúčania (v sekciách Dni voľby povolania; Ako si vybrať strednú školu; Ako zvládnuť Monitor a prijímacie skúšky) on-line poradňu Stránka je financovaná výlučne z vlastných zdrojov.

10

11 Čestné uznanie

12 Hlavná cieľová skupina: individuálni, ako aj firemní klienti, ktorí hľadajú pomoc pri rozvoji vlastnej kariéry alebo pri rozvoji firemného potenciálu založeného na ľudských zdrojoch. Stránka ponúka: podrobné informácie o poskytovaných službách a využívaných psychodiagnostických metódach možnosť bezplatne otestovať sa- dotazník Kariérne kotvy E. Scheina Stránka je financovaná výlučne z vlastných zdrojov.

13

14 Čestné uznanie

15 Hlavná cieľová skupina: študenti a absolventi stredných a vysokých škôl . Stránka ponúka: informácie o zapojených zamestnávateľov a pracovných ponukách bezplatnú službu expertnej kontroly životopisov a motivačných listov, ale aj generátor životopisov on-line poradňu (bezplatne) Financovanie je zabezpečené z vlastných zdrojov.

16 Závery Ďakujeme všetkým zapojeným organizáciám. Blahoželáme oceneným.
Budúci rok pripravujeme pokračovanie súťaže a plánujeme spoluprácu s českým centrom Euroguidance. Tešíme sa na Vaše príspevky.

17 Ďakujeme za pozornosť Centrum Euroguidance SAAIC


Stiahnuť ppt "Súťaž „Kariérové poradenstvo 2011“"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google