Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Manažment športu Predmet: Manažment športu – 4. prednáška

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Manažment športu Predmet: Manažment športu – 4. prednáška"— Prepis prezentácie:

1 Manažment športu Predmet: Manažment športu – 4. prednáška
Spracoval: Ing. Jaroslav DODECKÝ, KM FM PU

2 Makroorganizácia odvetvie služieb (nemateriálnych)
podľa odvetví NH sektor kvintálny (služby uchovávajúce a kultivujúce ľudský potenciál) podľa sektorov NH súkromný sektor verejný sektor – štátny a samosprávny, cirkev podľa vlastníctva ziskový (trhový) sektor a neziskový (netrhový) sektor podľa financovania odvetvie kultivácie a rozvoja ľudského potenciálu činnosti orientované na vedecké poznávanie sociálna infraštruktúra (sociálna verejná infraštruktúra) - športové zariadenia podľa potrieb

3 Aktivity Profesionálna reprezentácia Neprofesionálna reprezentácia
(reprezentácia krajiny, regiónu...) Neprofesionálna reprezentácia - (záujmová športová činnosť) Spoločenské činnosti – prestíž Preventívno-relaxačné činnosti – zdravý rozum

4 Problémy Neustále zvyšovanie výdavkov – míňame veľa?
Zmiešaný statok – úžitok má i jednotlivec i spoločnosť (externalita) Polotrhový – netrhový statok – rôzne alokačné mechanizmy Verejne poskytovaný súkromný statok – spotreba je obmedzovaná cenou

5 Rozdiely medzi trhmi trhy neštandardné štandardné konkurenčné trhy - obmedzené množstvo nositeľov - veľké množstvo nositeľov ponuky - existencia nie kvôli zisku - firmy maximalizujú zisk - heterogénne statky - homogénne komodity - účastníci hradia časť nákladov - spotrebitelia platia priamo

6 Záverom ... Rozhodovanie je zložité – alokácia zdrojov je nevyhnutná
(medzi jednotlivé rezorty, medzi jednotlivé športy, medzi urbanizované celky) Výdavky neustále narastajú Rozsiahle využívanie organizácií športu udržujúcich zdravie obmedzuje náklady (telesná kultúra, preventívna starostlivosť, výživa) 4. Na základe politického mechanizmu je možné rozhodnúť o type a množstve služieb (pravicový a ľavicový extrém)

7 Kontakt: dodecky@unipo.sk
Ďakujem za pozornosť  Kontakt:


Stiahnuť ppt "Manažment športu Predmet: Manažment športu – 4. prednáška"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google