Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Internet a www.

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Internet a www."— Prepis prezentácie:

1 Internet a www

2 Internet je celosvetová decentralizovaná počítačová sieť, ktorá slúži na prenos dát jej predchodcom je ARPANET (sieť ministerstva obrany USA), ktorý vznikol v roku 1969 postupom času, úpravou a pridávaním komunikačných protokolov vznikol dnešný internet

3 Protokoly HTTP – HyperText Transfer Protocol
FTP – File Transfer Protocol SMTP – Simple Mail Transfer Protocol a iné ....

4 WWW (world wide web) najvýznamnejšia služba internetu
systém stránok prenášaných protokolom HTTP jednoduchá navigácia medzi stránkami prostredníctvom hypertextových odkazov základom je jazyk HTML (HyperText Markup Language)

5 HTML štruktúrovaný jazyk na tvorbu internetových stránok
jeho základom sú tzv. tagy (značky) umožňuje formátovať text, vkladať obrázky, či iné multimédiá používaný na tvorbu statických stránok

6 Statické vs. dynamické stránky
statické stránky sú vhodné na prezentáciu statického (nemenného) obsahu, používajú ich väčšinou jednotlivci na vlastnú prezentáciu dynamické stránky sú vhodné pri meniacom sa (dynamickom) obsahu a v miestach, kde je potrebná interakcia s používateľom (získavanie údajov a pod.)

7 Dynamické stránky využívajú skriptovacie jazyky (tzv. predprocesory) pre generovanie obsahu podľa určitých podmienok vo veľkej miere sa využíva databáza ako zdroj dynamického obsahu výsledný súbor je obsah generovaný v HTML jazyku

8 Proces tvorby dynamickej stránky
Prostredie JavaScript Predprocesor Výsledný obsah Databáza Šablóna

9 Technológie súčasnosti
Predprocesor: PHP, CGI, C#, ASP, Java, ... Databáza: MySQL, MSSQL, PostgreSQL, FireBird Kaskádne štýly: CSS Ostatné: JavaScript, Flash

10 Ďakujem za pozornosť


Stiahnuť ppt "Internet a www."

Podobné prezentácie


Reklamy od Google