Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

4. prikázanie CTI OTCA I MATKU SVOJU

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "4. prikázanie CTI OTCA I MATKU SVOJU"— Prepis prezentácie:

1 4. prikázanie CTI OTCA I MATKU SVOJU Toto prikázanie je jediné priamo spojené s prisľúbením ODMENY A TRESTU: Cti otca svojho i matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh (Ex 20,12). Cti svojho otca a svoju matku, ako ti prikázal Pán, tvoj Boh, aby dni tvojho života dlho trvali a aby sa ti darilo na zemi, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh! Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením: aby ti dobre bolo a aby si dlho žil na zemi " (Ef 6,1-3) Kto zlorečí svojmu otcovi alebo svojej matke, musí zomrieť. (Ex 21,17)

2 CTI OTCA I MATKU SVOJU I. Povinnosti manželov voči sebe navzájom
4. prikázanie CTI OTCA I MATKU SVOJU I. Povinnosti manželov voči sebe navzájom 1. Majú sa navzájom milovať (Ef 5,25-33). Táto láska má prednosť aj pred láskou k rodičom (Mt 19,5). 2. Majú si navzájom pomáhať telesne i duchovne. Vzájomne sa majú starať aj o spásu svojich duší. 3. Majú si zachovať manželskú vernosť . 4. Majú spoločne bývať. Nesmú sa navzájom opustiť na dlhší čas bez dostatočnej vážnej príčiny. 5. Nemajú sa nenávidia, robiť si príkoria a strpčovať si navzájom život.

3 CTI OTCA I MATKU SVOJU II. Povinnosti detí voči rodičom
4. prikázanie II. Povinnosti detí voči rodičom 1. Láska - musí byť vnútorná i vonkajšia. Keď sú rodičia odkázaní na ich pomoc, musia im ju poskytnúť. Tak napríklad: ak sú rodičia v ťažkej núdzi, dieťa nesmie vstúpiť ani do rehole. 2. Úcta - musí byť vnútorná i vonkajšia. Prejavuje sa slovami, úkonmi, správaním sa. 3. Poslušnosť - viaže deti vo všetkom, čo je mravne dobré a to až do veku dospelosti. Povinnosť lásky a úcty neprestáva ani v dospelosti. Rodičia však nemôžu prikázať deťom ich budúci životný stav, nemôžu im prikázať vstup do rehole ani kňazský stav, v tomto ich deti nemusia poslúchnuť. CTI OTCA I MATKU SVOJU

4 CTI OTCA I MATKU SVOJU III. Povinnosti rodičov voči deťom
4. prikázanie CTI OTCA I MATKU SVOJU III. Povinnosti rodičov voči deťom 1. Láska. Rodičia musia svoje deti milovať vnútorne, želať im dobro a tiež im ho zabezpečiť, chrániť ich pred zlým. Nesmú uprednostňovať niektoré z detí pred inými. 2. Telesná starostlivosť. Dať im a starať sa o ich život už od chvíle počatia. V dobe tehotenstva sa matka musí chrániť všetkého, čo by mohlo poškodiť zdravý vývoj dieťaťa (alkohol, fajčenie, silné stresy a podobne). Matka po pôrode je povinná živiť svoje dieťa vlastným mliekom. Ospravedlňuje iba fyzická či morálna nemožnosť.

5 4. prikázanie CTI OTCA I MATKU SVOJU III. Povinnosti rodičov voči deťom - pokračovanie Rodičia sa majú o deti materiálne starať podľa svojich možností, majú sa postarať o ich primerané vzdelanie a zanechať im podľa možností aj nejaké dedičstvo. Povinnosť materiálnej starostlivosti trvá dovtedy, kým deti nie sú schopné sa o seba postarať, ale niekedy aj neskôr, ak sa ich deti ocitli v ťažkej núdzi. 3. Duchovná starostlivosť. Predovšetkým sú rodičia povinní deti vychovávať. 1. Dobrý príklad. Nedávať im pohoršenie. 2. Naprávať ich chyby. Kto mlčí, je spoluvinným. 3. Dozerať na ne.

6 4. prikázanie CTI OTCA I MATKU SVOJU: III. Povinnosti rodičov voči deťom - pokračovanie 5. Používať prostriedky na odstránenie zlých vplyvov, ktoré sú nebezpečné pre ich duchovný vývoj. 4. Zabezpečiť náboženské vedomosti. Majú deti naučiť sami, alebo s pomocou iných všetko, čo má kresťan poznať pre svoju spásu.

7 CTI OTCA I MATKU SVOJU IV. Povinnosti štátu voči rodine
4. prikázanie CTI OTCA I MATKU SVOJU IV. Povinnosti štátu voči rodine Politické spoločenstvo má povinnosť vážiť si rodinu, pomáhať jej a zabezpečovať, najmä: 1. slobodu zakladať si rodinu, mať deti a vychovávať ich v zhode s vlastným morálnym a náboženským presvedčením, 2. ochranu stability manželského zväzku a rodinnej ustanovizne, 3. slobodu vyznávať svoju vieru, odovzdávať ju iným, vychovávať v nej deti pomocou nevyhnutných prostriedkov a inštitúcií, 4. právo na súkromné vlastníctvo, slobodu podnikania, právo na prácu, na bývanie

8 CTI OTCA I MATKU SVOJU IV. Povinnosti štátu voči rodine
4. prikázanie CTI OTCA I MATKU SVOJU IV. Povinnosti štátu voči rodine 5. podľa ustanovení štátu právo na lekársku starostlivosť, na príspevok pre staré osoby, na rodinné prídavky, 6. ochranu bezpečnosti a zdravia, ochranu pred nebezpečenstvami ako sú drogy, pornografia, alkoholizmus a pod., 7.zabezpečiť rodine slobodu vytvárať s inými rodinami spoločenstvá, a tak sa spoločne prezentovať pred svetskými autoritami.


Stiahnuť ppt "4. prikázanie CTI OTCA I MATKU SVOJU"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google