Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Dokument pápežskej Rady pre rodinu Príprava na manželstvo

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Dokument pápežskej Rady pre rodinu Príprava na manželstvo"— Prepis prezentácie:

1 Dokument pápežskej Rady pre rodinu Príprava na manželstvo
Úvod I. Význam prípravy na kresťanské manželstvo II. Stupne alebo obdobia prípravy A. Vzdialená príprava B. Blízka príprava C. Bezprostredná príprava III. Svadobný obrad

2 Dokument pápežskej Rady pre rodinu Príprava na manželstvo
I. Význam prípravy na kresťanské manželstvo kríza manželstva, odkresťančenie kultúry žiadúce Direktórium pre pastoráciu rodín – (KBS) doterajšie iniciatívy a materiály od biskupov rozhodujúci význam obdobia známosti – zasnúbenie zriadenie diecéznej komisie na prípravu na manželstvo tímy laikov, koordinátor – poverený kňaz

3 Dokument pápežskej Rady pre rodinu Príprava na manželstvo
II. Stupne alebo obdobia prípravy A. Vzdialená príprava detstvo a dospievanie – rodina, škola, formačné skupiny úcta k ľudským hodnotám (vzťahy, sebaovládanie, sebaúcta, zvládnutie vlastných sklonov, rešpekt k druhému pohlaviu) duchovná a katechetická výuka správne posudzovanie hierarchie hodnôt a kritický postoj výchovné poslanie rodičov – pomoc od Cirkvi (farnosti) spoločenské komunikačné prostriedky katechéti, kňazi (príprava iniciačných sviatostí)

4 Dokument pápežskej Rady pre rodinu Príprava na manželstvo
II. Stupne alebo obdobia prípravy B. Blízka príprava obdobie zasnúbenia – mladosti (past. mládeže) rôzne kurzy – pravidelné stretnutia (dialóg, priateľstvo, modlitba) manž. pár, kňaz, katechéta, odborníci (medicína, psychológia, právo) – dôležitosť ich prípravy a formácie nie príliš krátke, vyžadujú dostatočný čas (nie formalizmus) obsah: prirodzená a kresťanská náuka o manželstve

5 Dokument pápežskej Rady pre rodinu Príprava na manželstvo
Stupne alebo obdobia prípravy C. Bezprostredná príprava má uviesť do svadobného obradu zhrnutie a zavŕšenie prípravy, modlitby, liturgická príprava, rozhovor s kňazom príprava zúčastnených na sobáši (spoveď a Eucharistia) začiatok pastorácie manželov a rodín (priestor hnutí) miesto pre úctu k P. Márii pokračovanie

6 Dokument pápežskej Rady pre rodinu Príprava na manželstvo
Obsah kurzu prirodzené požiadavky na manželstvo a rodinu a na vzťah medzi mužom a ženou možnosti a požiadavky ľudského a kresťanského dozrievania manželská komunikácia, čnosti a ťažkosti manželského života, prekonávanie manželských kríz ľudské hľadiská manželskej sexuality a jej hlbšie chápanie chápanie zodpovedného otcovstva a materstva manželský úkon so svojimi požiadavkami a cieľmi prirodzené metódy regulácie počatia správna výchova detí, usporiadané vedenie rodiny a hospodárenie mravná pravda a utváranie svedomia výchova a formácia na úlohy muža a ženy v spoločnosti a v Cirkvi poznanie podstatných znakov kresťanského manželstva

7 Materiály ku príprave na manželstvo

8 Cesta snúbencov PREHĽAD STRETNUTÍ 1 – Manželstvo ako ho vidí dnešný svet - vplyv spoločnosti na nás - myslenie “starých dievok a starých mládencov” aj v manželstve - láska je rozhodnutie 2 – Manželstvo v Božom pláne - začiatky našej lásky: boli sme dvaja, teraz sme “jedno” - plán pre manželstvo - “tri cesty” manželskej spirituality 3 – Dialóg vo dvojici - Správne “zdieľanie svojich pocitov”: povedať všetko bez vzájomného ubližovania si - vedieť počúvať - spoločné rozhodnutia

9 Cesta snúbencov PREHĽAD STRETNUTÍ 4 – Sexualita ako vzťah - sex, sexualita, vzťah - jediná a večná láska - plodná láska 5 – Sviatostné manželstvo: prečo manželstvo uzavreté v kostole - súbor charakteristických vlastností kresťanského manželstva - spoločná modlitba: Ježiš je s nami - deň našej svadby 6 – Aby sme sa vyhli... - správna výmena názorov aj v náročných témach - kríza: desať “pravidiel” ako sa hádať dobre - zmierenie

10 Cesta snúbencov Privítanie a opakovanie (asi 25´)
AKO VIESŤ STRETNUTIA Privítanie a opakovanie (asi 25´) “Dnes budeme hovoriť o...” (30-35´) Individuálna práca s pracovným zošitom (10´) Dialóg vo dvojici (20´) Zdieľanie v skupinke (25´) “Na záver...” (5´)

11 Zoznam dostupných materiálov ku príprave na manželstvo
Láska, ktorá je vo vás Cesta snúbencov Day by day „Škola rodiny“ Kurzy HTB Londýn

12 Ďakujem za pozornosť!


Stiahnuť ppt "Dokument pápežskej Rady pre rodinu Príprava na manželstvo"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google