Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

a poďakovať sa im za to, že SÚ.

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "a poďakovať sa im za to, že SÚ."— Prepis prezentácie:

1

2 a poďakovať sa im za to, že SÚ.
Je čas adventu. Čas, kedy viac myslíme na blízkych, na ľudí, ktorých chceme obdarovať a poďakovať sa im za to, že SÚ. V súčasnom období, kedy prevláda kritika, neprajnosť, závisť,... je najcennejším darčekom, darčekom nad všetky dary úprimné p o ď a k o v a n i e .

3 Človek sa formuje podľa toho, ako žije: Ak deti žijú s nepriateľstvom,
Dorothy L. Nolte Ak deti žijú s nepriateľstvom, učia sa bojovať.

4 Ak deti žijú so strachom, učia sa stále niečoho obávať.

5 Ak deti žijú so súcitom, učia sa  ľutovať samy seba.

6 Ak deti žijú s výsmechom,
učia sa byť plaché.

7 Ak deti vidia  žiarlivosť, učia sa, čo je závisť.

8 Ak deti žijú s pocitom hanby,
učia sa cítiť vinu.

9 Ak deti žijú s toleranciou,
učia sa  byť trpezlivé.

10 Ak deti niekto chváli, učia sa  sebadôvere.

11 Ak deti pociťujú uznanie,
učia sa mať rady samy seba.

12 Ak sú deti  akceptované, učia sa  nájsť vo svete lásku.

13 Ak deti žijú tam, kde sa rozdáva, učia sa  byť štedré.

14 učia sa dôverovať ľuďom okolo seba.
Ak deti žijú v bezpečí, učia sa dôverovať ľuďom okolo seba.

15 Ak deti žijú s úprimnosťou
a čestnosťou, učia sa, čo je pravda a spravodlivosť.

16 Ak deti žijú s priateľstvom,
učia sa, že svet je krásne miesto, kde sa oplatí žiť.

17 žijú v atmosfére pokoja,
Ak deti žijú v atmosfére pokoja, učia sa mať  pokojnú myseľ.

18 Ak deti žijú s kritikou, učia sa  odsudzovať...

19 vo výchove detí a vo vzájomných kontaktoch najmä
...a preto v y u ž í v a j m e vo výchove detí a vo vzájomných kontaktoch najmä chválu, aby sme sa ňou navzájom „nakazili“. Nedopusťme, aby vo vzťahoch dominovali negatívne prejavy!

20 Pochvala znamená dvere k priateľstvu
Oscar WILDE Po odvahe kritiky musí nasledovať odvaha pochvaly BALZAC Honoré de Ak hráte na javisku života, rátajte s tým, že v hľadisku je viac kritikov ako divákov. JAVORSKÝ Vlado   Čím väčšmi kritizujeme, tým menej ľúbime. BALZAC Honoré de  Ku kritike druhých nás ženie strach z odhalenia vlastných chýb a nedostatkov IVER Vítězslav

21 Priveľa kritiky svedčí o neporozumení. FLAUBERT Gustave  Skúškou demokracie je sloboda kritiky. BEN-GURION David Ten má právo kritizovať, kto má odvahu pomáhať. LINCOLN Abraham Kritizovať iných znamená nepriamo chváliť seba. HOUGHTON Claude Lepšia koktavá pochvala ako brilantná kritika. KOMENDA Stanislav

22 Zo všetkých kritikov je čas ten najväčší, najgeniálnejší a najneomylnejší.
BELINSKIJ Vissarion Grigorievič 

23 V každom okamihu môžeme prevziať kontrolu nad svojimi slovami a vziať tak život do vlastných rúk. Aké slová zo svojich úst vypustíme, je iba naše rozhodnutie. Keď sa zamyslíme nad silou slov, pochopíme, prečo sú životy niektorých ľudí také, aké sú.

24 Ak chceme zmeniť svoj život
a pritiahnuť to, po čom túžime, vyjadrime vďaku ozajstným a úprimným spôsobom!  Dôležitý je vnútorný pocit. VĎAČNOSŤ JE NAJČISTEJŠIA RADOSŤ. Precíťme úprimnú a hlbokú vďačnosť! Sila vďačnosti je  hlboká.  KOĽKO VĎAKY A LÁSKY ODOVZDÁME, TOĽKO SA NÁM VRÁTI.

25 topánky na tvojich nohách, úsmev na priateľovej tvári...
Zdravie, vzťahy, úspech a bohatstvo sa môžu zlepšiť pomocou vďačnosti. Ak nevieš, za čo sa máš denne poďakovať, spomeň si na drobnosti: na vzduch, ktorý dýchaš, vodu, ktorú piješ, topánky na tvojich nohách, úsmev na priateľovej tvári...

26 Žiaden človek sa neochudobňuje, keď je dobrý k druhým,...
...presne naopak- láska a prajnosť, ktoré darujeme ostatným, sa nám niekoľkonásobne vrátia.

27 Poďakovať sa ostatným by nemal byť pre nás žiaden problém
Poďakovať sa ostatným by nemal byť pre nás žiaden problém. Pochváliť ich za služby, priateľstvo, ochotu pomôcť, za náklonnosť, pocit domova a istoty... Keby sme svojim blízkym z času na čas povedali: „Ste cennejší, ako tušíte,“ prežívali by sme väčšiu spokojnosť.

28 Len sa poobzerajme okolo seba
a namiesto hľadania nedostatkov, OBJAVME KVALITU. Namiesto utrpenia OBJAVME SEBAISTOTU. Nesústreďujme sa na to, čo nám chýba a čo je zlé, zamerajme sa na to,  ČO MÁME A ČO JE DOBRÉ. Náš život sa zmení neskutočným spôsobom.

29 A preto....

30 oceňujme,

31 ďakujme,

32 chváľme sa navzájom!

33 Na webovej stránke školy
sme zriadili rubriku

34 Naučme sa neanonymne adresovať vedeniu školy a všetkým,
chválu a poďakovanie žiakom, rodičom, učiteľom, vedeniu školy a všetkým, ktorí si to zaslúžia, ktorí nezištne pomáhajú, ktorí sa chcú integrovať do veľkej neformálnej rodiny „ŽIAK-UČITEĽ-RODIČ“.

35 posielajte na mailovú adresu
Príspevky do rubriky „ ĎAKUJEME “ posielajte na mailovú adresu

36 Zabaľme pod stromček DAR nad všetky dary. Zabaľme tam svoje


Stiahnuť ppt "a poďakovať sa im za to, že SÚ."

Podobné prezentácie


Reklamy od Google