Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Postup prípravy prezentácie

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Postup prípravy prezentácie"— Prepis prezentácie:

1 Postup prípravy prezentácie
Ing. Iveta Ganajová SSOŠ Revúca

2 Typy prezentácií Informačná
Má za cieľ preniesť informácie od prezentéra k jeho poslucháčom Presvedčovacia Jej cieľom je zmeniť názor, postoje tak, ako chce prezentér

3 Príprava Spracujte dobré informačné zdroje
Vytvorte podklady pre poslucháčov Rozhodnite sa pre audiovizuálnu techniku Pripravte prostredie Urobte si „ťaháky“ Nacvičte si prezentáciu na nečisto Pri nácviku si stopujte čas Vyskúšajte si narábanie s prezentačnými pomôckami Hovorte o tom, čomu veríte Urobte si štruktúru prezentácie

4 5 pilierov prezentácie Prezentácia stojí na piatich pilieroch, sú to:
Aký máte obsah (informácie)‏ Akú máte štruktúru prezentácie Ako pracujete s neverbalitou – dynamikou prezentácie Ako využívate a zvládate audiovizuálne pomôcky Aký máte kontakt s publikom

5 Obsah - informácie Mali by sa týkať priamo témy a podporovať vaše ciele a názory Mali by brať do úvahy očakávania poslucháčov Mali by obsahovať kľúčové body témy Mali by byť zapamätateľné Mali by byť zaujímavé

6 Štruktúra – postup prezentácie
Prezentácia má mať max. 5 bodov – je to prahľadné a zapamätateľné Nezabudnite na logické súvislosti Predstavte aj štruktúru prezentácie (ako to bude prebiehať)‏ Štruktúra je vhodná aj na konci (videli sme, počuli sme)‏

7 Neverbalita - dynamika
Udržujte očný kontakt s publikom Pohybujte sa mierne po miestnosti Gestikulujte – udržuje to pozornosť Nehovorte rýchlo, meňte rýchlosť, robte pauzy - paralingvistika

8 Audiovizuálne pomôcky
Video Flipchart Tabuľa Premietanie spätným projektorom Obrázky Predmety Demonštrácia živých osôb

9 Kontakt s publikom Pozerajte sa na publikum
Hovorte na celú skupinu, niekedy na jednotlivcov Nepozerajte na svoj papier s poznámkami Dávajte rečnícke otázky asami si odpovedajte Dávajte otázky a nechajte publikum odpovedať Dajte priestor na otázky z publika

10 Základné kroky prezentácie
Pozdravte a predstavte sa Predstavte hlavný cieľ prezentácie, prípadne jej body Otvorte tému prezentácie Pomenujte hlavné myšlienky prezentácie Uveďte podporné argumenty k jednotlivým myšlienkam Uzavrite prezentáciu Poďakujte sa pozornosť a diskusiu

11 Pozdravte a predstavte sa
Začíname nový kontakt, nový rozhovor Predtavte seba a vašu firmu, oddelenie (veľmi stručne)

12 Cieľ prezentácie Povedzte cieľ:
Chcel(a) by som vám predstaviť náš nový produkt. Dovoľte, aby som vám povedal(a) niečo o sebe a mojich pracovnýcj skúsenostiach. Cieľom mojej prezentácie je povedať vám niečo o našej firme, o jej histórii a službách, ktoré poskytuje.

13 Otvorte tému prezentácie
Dnešná prezentácia je stretnutím našej firmy so svojimi klientami. Sporenie na dôchodok je dnes každodenná téma, a len ľudia ako vy Vtiahnite poslucháčov do vašej prezentácie, povedzte vtip, príhodu, osobnú skúsenosť, ktoré súvisia v témou prezentácie

14 Hlavné myšlienky prezentácie
Hlavnú myšlienku opakujte viackrát Použite napr. otázku: Keby si moji poslucháči mohli zapamätať iba jednu vec, čo by to mohlo byť?

15 Podporné argumenty Ku každej hlavnej myšlienke by ste mali mať argumety a zdôvodnenie Odrátavajte ich: v odrážkach, graficky, odrátavajte ich (po prvé, druhé...)‏ Udržiavajte tak prehľad a štruktúru prezentácie

16 Uzatvorte prezentáciu
Takže ste sa dozvedeli.... Takže, keď sa chceme dobre starať o svoje zdravie.... Po tejto porade je nám jasné..... Dozvedeli ste sa...... Zhrnutie Pomenujte výstupy Výzva k diskusii

17 Poďakujte za pozornosť
Nezabudnite na poďakovanie

18 Vaša Ing. Iveta Ganajová, učiteľka odborných ekkonomických predmetov
.... aj ja vám ďakujem za vašu pozornosť a dúfam, že tieto informácie budú pre vás užitočné nielen na strednej škole ale aj pri ďalšom štúdiu na VŠ, resp. v práci. Vaša Ing. Iveta Ganajová, učiteľka odborných ekkonomických predmetov


Stiahnuť ppt "Postup prípravy prezentácie"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google