Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Michaela Štofaníková 1.D

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Michaela Štofaníková 1.D"— Prepis prezentácie:

1 Michaela Štofaníková 1.D
Projekt- Geografia Michaela Štofaníková 1.D

2 Obsah: Sopka- vulkán Vrásy Mrázové procesy Krasové formy
Veterné procesy Kozmogénne procesy Biogénne procesy Antropogénne procesy

3 Sopka- vulkán Sopka alebo vulkán je geomorfologický útvar vytvorený magmou vystupujúcou na zemský povrch prípadne pod vodu alebo ľadom. Rozlišujeme sopky: lávové, násypné- tufové, stratovulkány, márové, expanzívne a spiace.

4

5 Vrásy

6 Mrázové (kryogénne) procesy
Rozlišujeme: a) snehové (nivačné) procesy- lavíny- uvoľnené snehové prikrývky

7 b) ľadovcové (glaciálne) procesy- ľadovce- utlačené masy snehu na seba

8 Krasové formy

9 Veterné (eolické) geomorfologické procesy
Spôsobujú vznik: dún, spraší a púští

10 Kozmogénne formy Najznámejšie kozmogénne formy georeliéfu sú meteorické krátery.

11 Biogénne procesy Vznikajú činnosťou rastlín a živočíchov.
Vytvárajú: rašeliniská, termitiská, korálové útesy...

12 Činnosť človeka- antropogénne procesy
Ľudskou činnosťou vznikajú: lomy, ruiny, haldy...

13 Ďakujem za pozornosť 


Stiahnuť ppt "Michaela Štofaníková 1.D"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google