Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Lesy SR,š.p. Banská Bystrica Odštepný závod Palárikovo

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Lesy SR,š.p. Banská Bystrica Odštepný závod Palárikovo"— Prepis prezentácie:

1 Lesy SR,š.p. Banská Bystrica Odštepný závod Palárikovo
Možnosti využitia nelesných pôd na produkciu palivovej drevnej biomasy Ladislav Varga

2 Charakteristika prírodných podmienok
nadmorská výška (m) ročný úhrn zrážok (mm) výber drevín pôdny typ pôdny druh

3 Rýchlorastúce dreviny v prírodných podmienkach Slovenska
Topole Vŕby Agát biely - čierne (hybridy) - biele (hybridy) - osika - stromové formy - krovité formy

4 Základná charakteristika topoľov a vŕb
Nedostatky - nepôvodnosť niektorých krížencov Prednosti + široká ekologická amplitúda + intenzívny rast v priebehu celej rubnej doby + ľahká krížiteľnosť + výborná reprodukčná schopnosť vegetatívnym spôsobom + odolnosť voči chorobám a škodcom + vyhovujúce vlastnosti dreva

5 Základná charakteristika agáta bieleho
Nedostatky - nepôvodná drevina - neznáša ťažké pôdy Prednosti + reprezentuje krajnú hranicu lesných ekosystémov + patrí do kategórie rýchlorastúcich drevín + ľahko sa rozmnožuje generatívnym a vegetatívnym spôsobom + vhodný na rekultiváciu území zdevastovaných priemyselnou činnosťou + ekologické drevo

6 Spôsoby pestovania lesnej biomasy na nelesnej pôde
energetické porasty B intenzívne kultúry

7 Energetické porasty Cieľ: Maximálna produkcia drevnej biomasy
Rubná doba : (10) rokov Intenzívny rast ihneď po výsadbe Bohatá pňová a koreňová výmladnosť Znaky rezistencie

8

9 Produkcia dendromasy v energetických porastoch (v suchom stave, t/ha/rok)
DREVINA STANOVIŠTE OPTIMÁLNE PRIEMERNÉ OKRAJOVÉ topoľ 15 10 8 vŕba 17 12 9 agát 6

10 Intenzívne kultúry Cieľ : Maximálna produkcia:
- energetickej štiepky % - vlákniny % - guľatinových sortimentov % Rubná doba : topoľ, vŕba (15) rokov agát (30) rokov Zásoba : m3/ha

11

12

13 Záver Ide o náročný program, ktorý sa už riešil v
polovici 18. a začiatkom 20. storočia, ako aj na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia. Ak to dokázali naši predkovia, tak pevne verím, že sa aj nám podarí zrealizovať tento program. Ďakujem za pozornosť !


Stiahnuť ppt "Lesy SR,š.p. Banská Bystrica Odštepný závod Palárikovo"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google