Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Fungovanie nervového systému počas vedomia a nevedomia

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Fungovanie nervového systému počas vedomia a nevedomia"— Prepis prezentácie:

1 Fungovanie nervového systému počas vedomia a nevedomia
Karin Revajová III. L

2 Čo je to vedomie? Psychológia Medicína funkcia, činnosť
ovplyvňuje iba 5 % správania a vnímania Psychológia stav Medicína

3

4 Psychológia: - nevedomie pracuje súbežne
s vedomím Medicína: - nevedomie = stav, kedy nevnímame vlastné „ja“, svoje reakcie a pocity

5 V psychológii V medicíne Pracuje nevedomie Pracuje vedomie
Počas vnímania Pracuje vedomie Pracuje nevedomie

6 Freudov popis vedomia a nevedomia
ego (ja) id (ono) superego

7 Fungovanie NS počas vedomia

8 Základné vlastnosti NS
Dráždivosť = prijímanie podnetov a ich premenu na nervové vzruchy Vodivosť = schopnosť prenosu vzruchov Väzbotvornosť = jednotlivé neuróny sú poprepájané. *Na jeden neurón môže pripadať až spojení s inými neurónmi.

9 Základné časti NS Neurón Dendrity – dostredivé výbežky
axóny dendrity nervové telo Dendrity – dostredivé výbežky Axóny – odstredivé výbežky Dendrity a axóny tvoria spojenia, synapsie.

10 Typy neurónov Senzitívny neurón Motorický neurón

11 Synapsia (alebo kameň úrazu)
Elektrický impulz = akčný potenciál Presynaptická membrána Vezikuly Synaptická štrbina Postsynaptická membrána Chemický impulz =neurotransmiter

12 Fungovanie NS počas nevedomia

13 Elektroencefalografia (EEG)
EEG = vyšetrenie registrujúce aktuálnu elektrickú aktivitu mozgu pacienta

14 Činnosť mozgu podľa EEG
Vlny Alfa Beta Delta Theta Stav kľudový bdenie hlboký spánok spánok Príznaky zatvorené oči, začiatok spánku, obmedzenie vnímania okolia a podnetov z neho bežné vnímanie okolia a podnetov z neho po 1,5 hodine spánku po zaspatí, pred prebudením Rýchlosť vĺn normálny stav * *je to stav, podľa ktorého porovnávame rýchlosť vĺn rýchlejšie najpomalšie veľmi pomalé

15 Spánok telesná teplota
= prirodzený stav straty vedomia bez straty senzitivity telesná teplota Nešpecifický signál =› bdenie / spánok ... zrak sluch - stav bdenia alebo spánku závisí od množstva stimulov pôsobiacich prevažne na tvárovú oblasť stimul

16 počas spánku sa prah vedomia posúva
Benzodiazepíny počas spánku sa prah vedomia posúva lieky, ktoré pôsobia podobne ako látky, ktoré navodzujú stav spánku v tele sú benzodiazepíny

17 Kóma dlhšie trvajúca porucha vedomia
chorý nereaguje na vonkajšie podnety čas trvania kómy = amnézia pacient je schopný prijímať stimuly z okolia ale nie reagovať na ne → zapríčinené poruchou al. poranením ascendentného aktivačného retikulárneho systému (ARS)

18

19 Ďakujem za pozornosť!


Stiahnuť ppt "Fungovanie nervového systému počas vedomia a nevedomia"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google