Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

H2SO4 Babička Jazyk ako znak 1. časť

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "H2SO4 Babička Jazyk ako znak 1. časť"— Prepis prezentácie:

1

2

3 H2SO4

4

5 Babička

6 Jazyk ako znak 1. časť

7 Čo je znak? znak je niečo, čo zastupuje niečo iné, a existuje niekto, kto si takýto vzťah uvedomuje znak je niečo, čo nám privádza na myseľ niečo iné

8 Veda o znaku semiotika (semiológia) základy: grécka filozofia
Prečo sa niečo volá práve tak? fysei – medzi vecou a znakom je prirodzený vzťah thesei – medzi vecou a znakom je konvenčný vzťah

9 Pri úvahách o znaku ide o dve veci:
prvotná vec označované vec, ktorá má schopnosť prvotnú vec zastupovať označujúce

10 označované Prešov

11 označované Prešov

12 označované Prešov

13 Typy znakov Podľa vzťahu medzi označovaným a označujúcim:
ikony indexy symboly podľa Ch. S. Peirca

14 V ktorom prípade je vzťah medzi vecou (Prešov) a znakom založený na vzťahu skutočnej podobnosti?
A) Prešov a jeho mapa B) Prešov a jeho erb C) Prešov a jedna z jeho dominánt

15 1. Ikony vzťah medzi označovaným a označujúcim je založený na vonkajšej (faktickej) podobnosti metaforické znaky prenášanie pomenovaní na základe vonkajšej podobnosti hviezdy = diamanty nočného neba...

16 Metafory sa vyskytujú len v textoch umeleckého štýlu.
A) áno B) nie

17 dokončite hrdlo fľaše uško na... oko na ... zuby... rameno... hlava...
pupok... jazyk... ... tepna pľúca... noha...

18 hrdlo fľaše uško na hrnčeku oko na polievke/pančuche zuby píly rameno rieky hlava rodiny pupok sveta jazyk topánky dopravná tepna pľúca sveta noha stoličky

19 Metafory sa vyskytujú len v textoch umeleckého štýlu.
A) áno B) nie

20 Metaforické znaky katachréza synestézia
originálne metafory v básnickom jazyku metafory v bežnom jazyku katachréza bežná metafora, ktorá stratila svoju originálnosť synestézia vnemová transpozícia ostrá chuť, ťažká vôňa, krikľavá farba, tupé zvuky, sladký hlas

21 obrazová metafora

22 2. indexy vzťah medzi označovaným a označujúcim je založený na vnútornej (vecnej) súvislosti medzi označovaným a označujúcim je prirodzený, príčinný vzťah metonymické znaky

23 metonymia Pomenovanie na základe vecnej súvislosti medzi dvoma objektmi druhy vecných súvislostí: miestne (miesto a udalosť) Černobyľ zmenil postoje ľudí k jadrovej energii. časové (čas a udalosť) pripomínať si 17. november príčinné (autor a jeho výtvor) počúvať Müllera, čítať Hvoreckého, pozrieť si Brechta

24 Špecifický typ metonymie:
Synekdocha celok sa označuje jeho časťou (pars pro toto) moja noha tam viac nevkročí, neskrivil mu ani vlas, ukázal mu chrbát časť sa označuje celkom (totum pro parte) Internát sa zabáva, Prešov vyhral

25 Ktorý z uvedených troch znakov Prešova je synekdochou?
A) erb B) mapa C) fotografia s jednou dominantou – kostolom sv. Mikuláša

26 3. symboly vzťah medzi označovaným a označujúcim nie je založený
ani na vonkajšej (faktickej) podobnosti ani na vnútornej (vecnej) súvislosti, ale na konvencii (na dohode) medzi používateľmi

27 1. Portrét človeka ako znak patrí medzi: A) ikony B) indexy C) symboly

28 2. Zelená farba ako znak nádeje patrí medzi: A) ikony B) indexy
C) symboly

29 3. A) metafora B) metonymia C) synekdocha (osobitný prípad metonymie)
Spojenie moja noha tam viac nevkročí je: A) metafora B) metonymia C) synekdocha (osobitný prípad metonymie)

30 4. Spojenie kúpiť si Picassa je: A) metafora B) metonymia
C) synekdocha (osobitný prípad metonymie)

31 5. Spojenie ostrá chuť je: A) symbol B) synestézia C) synekdocha


Stiahnuť ppt "H2SO4 Babička Jazyk ako znak 1. časť"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google