Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Sila ktorá premáha zlo Marek 1, február 2015

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Sila ktorá premáha zlo Marek 1, február 2015"— Prepis prezentácie:

1 Sila ktorá premáha zlo Marek 1,21-28. 1. február 2015
4. Nedeľa v roku B 1. február 2015

2 Pomôcky: Veľkonočný paškál a okolo neho potrhaná papierová reťaz.

3 V dnešnom Evanjeliu sa Ježiš ukazuje ako veľký sľúbený prorok.
Úvod: V dnešnom Evanjeliu sa Ježiš ukazuje ako veľký sľúbený prorok. V jeho slovách a v jeho postojoch sa vyjadruje Otcova autorita. Jeho úmyslom je vyslobodiť ľudstvo zo všetkých útlakov. Nech Božie slovo mení naše životy spôsobom, aby sme ako učeníci nášho majstra sa vždy snažili plniť jeho vôľu.

4 že ľudia zostali očarení a fascinovaní, pretože si učil s mocou,
1. Úvodná modlitba Pane Ježišu, ktorý si sa zjavil a dal si sa spoznať rôznymi spôsobmi , tak svojou náukou, že ľudia zostali očarení a fascinovaní, pretože si učil s mocou,

5 zároveň taktiež skrze tvoje zázraky, ktoré ukazovali to kým skutočne si, ako poslaný Otcom.
Prosíme Ťa udeľ nám milosť precítiť Ťa v živote, keď zakusujeme tvoju lásku v nás,

6 aby sme sa nechali zviesť Tebou, tvojou náukou, priľnúc viac ku Tebe a urobiť tvoj život svojim životom. AMEN!

7 I. LECTIO Čo hovorí text? – Mk 1,21-28 Povzbudenie: Ježiš začína dávať dôkazy pravdivosti svojho posolstva . Hovorí mocou dosiaľ nepoznanou až tak, že nemí duchovia sa jej podriaďujú. Naozaj Božie kráľovstvo je blízko, od tohto momentu nikto už nebude zotročovať Božích synov. Počúvajme:

8 V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil.
Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Marka 1,21-28 V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil.

9 I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci.

10 Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“
A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“

11 Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“

12 Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel.

13 Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to?
Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“

14 A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.
Počuli sme slovo Pánovo

15 Každý si môže prečítať nahlas verš ktorý ho najviac oslovil
V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?  Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine.

16 Prečo sú ľudia udivení Ježišovým učením ?
Otázky k prečítanému: Ježiš v synagóge v Kafarnaume. Čo robí Ježiš v synagóge? Prečo sú ľudia udivení Ježišovým učením ? Čo znamená, že má moc?

17 Ako reagoval Ježiš na nečistého ducha?
Mk 1, : „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Ako reagoval Ježiš na nečistého ducha? Kto má moc ?

18 Ako reagujú ľudia na spôsob akým Ježiš účinkuje?

19 II. MEDITATIO Čo mne / nám hovorí text? Povzbudenie: Ježiš hovorí a pôsobí mocou. Jeho život je neustály boj proti tomu čo zotročuje ľudskú bytosť. Ako jeho učeníci prijímajme Slovo , aby sme oslobodzovali našich bratov a ďakujme Mu, pretože Jeho moc trvá naveky.

20 Ako sa v mojom živote prejavuje, že Ježiš je mojím jediným Pánom?
Prijímam Jeho náuku v mojom živote?

21 Ponúkam Ježišovi „zlých duchov“ ktorí sú v mojom srdci aby ich On „umlčal“ a „vyhnal“ svojou mocou?

22 Ako sa volajú nemí duchovia, ktorí utláčajú mužov a ženy dnešných čias?

23 Ježišovo víťazstvo nad zlom je znamením príchodu kráľovstva.
Aké znamenia tohto víťazstva môžem ukázať ja v mojich osobných dejinách? A v realite dnešného sveta?

24 III. ORATIO Ako odpoviem Pánovi povzbudený Jeho Slovom? Povzbudenie: „Mlč a vyjdi z tohto človeka“ týmito krátkymi slovami Ježiš sníma ľudstvu všetky putá. Pán nás vykúpil pre seba. Žiadny útlak ( závislosť ) už nie je pánom nad naším životom.

25 Po krátkom čase osobnej modlitby si môžeme spomenúť na tie závislosti ( otroctva ) v ktorých sú ponorení mužovia a ženy ktorí žijú okolo nás prosiac Pána ktorý stále pomáha svojmu ľudu a zaväzuje nás taktiež tej istej úlohe.

26 Žalm 94 Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas
Poďte, plesajme v Pánovi, oslavujme Boha, našu spásu. Predstúpme s chválospevmi pred jeho tvár a oslavujme ho žalmami. Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas

27 Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas
Poďte, klaňajme sa a na zem padnime, kľaknime na kolená pred Pánom, ktorý nás stvoril. Lebo on je náš Boh a my sme ľud jeho pastviny. Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas

28 Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas
Čujte dnes jeho hlas: „Nezatvrdzujte svoje srdcia ako v Meríbe, ako v dňoch Massy na púšti, kde ma pokúšali vaši otcovia; skúšali ma, hoci moje skutky videli.“ Pane, daj, aby sme počúvali tvoj hlas

29 IV. CONTEMPLATIO K čomu ma vedie text? Povzbudenie: Svätý Vincent vystríha misionárov ohľadom prítomnosti zla a sily ktorú má nad tými, ktorí sa vzďaľujú od Boha: “Diabol sa nemusí príliš namáhať, aby pritiahol ľudí sveta na svoju stranu. Nerobí nič iné, iba navrhuje čo chce a okamžite je vypočutý; Nechá sa nimi adorovať s nádejou, že im dá aby si užívali slasti, ktoré hľadajú; má ich pevne zovretých, nechá ich ísť za čím túžia a dovolí aby sa odovzdávali svojim žiadostiam v istote, že ich bude mať stále podrobených a oni budú počúvať jeho príkazy...” (XI, 619).

30 Zároveň ukazuje na prostriedky ktorými sa mu môže odporovať: Ak diabol je autorom všetkého zlého, o čom hovoria naše pravidlá a nachádza v nás tieto zbrane aby nás zničili, preto je nevyhnutné, aby sme sa úplne odovzdali Bohu a vedeli odporovať a útočiť na tieto žiadosti, ktoré sa snažia zničiť kráľovstvo Ježiša Krista vybudované v nás. V nich je ukryté zlo. (XI, 595).

31 Aby ste tomu predišli, hneď ako sa zobudíte, musíte sa veľmi snažiť nie iba otvoriť svoje srdce na myšlienku, ktorú vám vnukne váš anjel strážca, ale taktiež sa uzatvoriť na všetko to čo vám vnuká duch zla a povedať: „Bože môj klaniam sa ti; Pane dávam ti moje srdce, udeľ mi milosť aby som ťa nikdy neurazil, ale aby som plnil tvoju vôľu vo všetkom čo robím“.(IX, 1127)

32 Predsavzatie: Tento týždeň sa budem viac snažiť dať do rovnováhy to čo hovorím s tým čo robím.

33 Vykonať nejaké konkrétne dielo, ktoré vyjadruje náš záväzok v boji proti zlu, ktoré je vo svete.

34 Záverečná modlitba Chválime Ťa Otče, pretože Ježiš Kristus tvoj Syn, založil svoju moc v charizme a nie na moci, v službe, ktorá oslobodzuje a nie v útlaku iných.

35 V Ňom si nám ukázal, že je možné byť slobodnými, čistými od hriechu, pánmi nášho osudu, bratmi tých druhých a solidárnymi so všetkými, ktorí trpia. Pomôž nám pokračovať v tejto oslobodzujúcej misii ku dnešnému človeku, ktorý je posadnutý démonmi vlastníctva, bohatstva a konzumu, egoizmu, pýchy a nelásky.

36 Nech takéto ohlasovanie tvojho kráľovstva naplní svetlom náš svet a budeme žiť v plnosti, slobode a v istej nádeji. AMEN

37


Stiahnuť ppt "Sila ktorá premáha zlo Marek 1, február 2015"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google