Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Frazeológia.

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Frazeológia."— Prepis prezentácie:

1 Frazeológia

2 Frazeológia (dostať sa) z dažďa pod odkvap, sedieť na dvoch stoličkách
tvrdý oriešok, výmena stráží Od kapusty chlap je hustý. Kôň má štyri nohy, a predsa sa potkne. Jedno je len koliesko na fúriku. Chybička se vloudila. Inter arma silent Musae. 2 2

3 Frazeológia súbor frazém národného jazyka
jazykovedná disciplína skúmajúca tento súbor frazéma (frazeologická jednotka) – základná jednotka tohto súboru 3 3

4 Vlastnosti FJ vrchol ľadovca, želiezko v ohni, byť žabe po oči, prižmúriť oči, Ohýbaj ma mamko...; expresívnosť ustálenosť reprodukovanosť druhotnosť obraznosť (prenesenosť významu) nadslovnosť 4 4

5 Význam frazém frazeologické zrasty frazeologické celky
Kolumbovo vajce, mať maslo na hlave frazeologické celky pohnúť rozumom, mať podrezaný jazyk frazeologické spojenia biely ako stena; klameš, až sa hory zelenajú 5 5

6 Forma frazém so stavbou vety a súvetia: so stavbou syntagmy:
Karta sa obrátila. Ohýbaj ma mamko,... so stavbou syntagmy: (preťať) gordický uzol, alfa a omega, sedieť na dvoch stoličkách minimálne frazémy: do aleluja, od Adama, z voleja subfrazémy: že či, veď hej, veď preto 6 6

7 Forma frazém frazeologizované konštrukcie: jednoslovné frazémy
ako číta, tak číta (=stále číta): ako X, tak X (X = sloveso v 3. os. sg.) riaditeľ sem, riaditeľ tam X sem, X tam (X = podst. meno v N. sg.) jednoslovné frazémy žrať niekoho, zvoziť niekoho, chodiť s niekým, zmaľovať niekoho, zametať s niekým, sfúknuť niekoho, rozchodiť niečo, natrieť niekoho 7 7

8 Frazémy v reči petrifikované variantné aktualizované 8 8

9 Petrifikované podoby nemenné frazémy ani za svet, do nohy, z voleja
Ruka ruku umýva. 9 9

10 Frazeologické varianty
dve (alebo viaceré) podoby jednej a tej istej frazémy morfologické My o vlku/vlkovi a vlk za humny/humnami; dať niekomu kôš/košom. variácie frazém hádzať (hádžem, hádžeš.. hádzali sme...) hrach na stenu 10 10

11 Frazeologické varianty
syntaktické nemastný-neslaný aj neslaný-nemastný Kuť železo za horúca. – Kuť železo, kým je horúce. lexikálne chváliť sa / pýšiť sa cudzím perím pozerať sa na dno pohára/pohárika 11 11

12 Lexikálne varianty a fraz. synonymia
vedieť, od čoho muchy kapú – vedieť, od čoho muchy dochnú frazeologické synonymá vyprášiť niekomu kožuch – dať niekomu lieskovej masti 12 12

13 13 13

14 Aktualizácie frazém podoby frazém, ktoré vznikli individuálnym, autorským zásahom do frazeologickej ustálenosti nastrieľať celé stádo capov Kam čert nemôže, tam pošle . Petržalka prekročila niekoľko tieňov. Panny by mali chodiť s lingvistami. Tí chytajú iba za slovo. 14 14


Stiahnuť ppt "Frazeológia."

Podobné prezentácie


Reklamy od Google