Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Symboly Ducha Svätého.

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Symboly Ducha Svätého."— Prepis prezentácie:

1 Symboly Ducha Svätého

2 Oblačný a ohnivý stĺp

3 Koľko vidíte oblakov na tejto oblohe ?
Je to typický obraz Egyptskej oblohy- bez mráčika- a s Izraelitmi v takýchto podmienkach išiel oblačný stĺp = symbol, že tento národ bol výnimočne vedený 

4 Voda

5 Mnohí si predstavujú život kresťana ako tichý, nudný a pokojný ako tento potok...

6 Pravé kresťanstvo naplnené Duchom Svätým je plné dobrodružstva

7 Oheň Vydržať zapáleným pre Krista sa bez Ducha Svätého nedá

8 ! Holubica je iba symbol Ducha Svätého- t.j. Duch Svätý nie je holub
Duch Svätý prináša radostnú zvesť ako holubica, ktorá po potope bola znamením konca pohromy ! Holubica je iba symbol Ducha Svätého- t.j. Duch Svätý nie je holub

9 Duch Svätý je OSOBA Hovorí Posiela a vedie Vie „usúdiť“ Dáva dary
Môžeš mu klamať Môžeš ho „pokúšať“ Môžeš ho zarmútiť Môžeš s Ním mať vzťah

10 Ak nepripustíš, že Duch Svätý je reálna osoba, nemôžeš s ním mať vzťah

11 Dar Jediný spôsob ako je „mať Ducha Svätého „ je, že Ti Ho Boh daruje
Boh Ho daruje každému Sk 2,17

12 Dáva Ti zažiť pravdu o Tebe = že si Boží milovaný syn/ milovaná dcéra

13 Je Tvoj najbližší priateľ- býva u Teba

14 Vzťah s Ním Ťa napĺňa S Ním si schopný robiť veci, ktoré by si pred tým nedokázal Sk 4,31 Milovať, tešiť sa, mať pokoj, byť zhovievavý, láskavý, dobrotivý, byť verný, mierny, zdržanlivý Gal 5,22 Ovocie DUCHA SVÄTÉHO

15 Dary Ducha Svätého 1 List Korinťanom 12 kapitola:
„Duch Svätý dáva dary na všeobecný úžitok a rozdeľuje ich tak, ako On sám chce. „Dar uzdravovať chorých, dar viery, dar múdrosti, dar rozličných jazykov, dar proroctva, dar slova poznania, dar povzbudzovať, dar slúžiť...“ „Dychtite po duchovných daroch!“


Stiahnuť ppt "Symboly Ducha Svätého."

Podobné prezentácie


Reklamy od Google