Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Ľad očami geografa Natália Bačíková Dagmar Cesnaková Veronika Ďatková

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Ľad očami geografa Natália Bačíková Dagmar Cesnaková Veronika Ďatková"— Prepis prezentácie:

1 Ľad očami geografa Natália Bačíková Dagmar Cesnaková Veronika Ďatková
Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského, Banská Bystrica Ľad očami geografa Natália Bačíková Dagmar Cesnaková Veronika Ďatková Kornélia Faklová 2011

2 Fakty na úvod Riešenie klimatických zmien je proces na celé storočia.
Globálne otepľovanie existuje a človek má na ňom podiel. Riešenie klimatických zmien je proces na celé storočia. Globálne otepľovanie si vyžaduje inteligentnejšie riešenie.

3 Skleníkový efekt Slnko je jediným zdrojom energie.
Atmosféra a zemský povrch približne 30% z dopadajúcej slnečnej energie bez zmeny odrážajú späť do medziplanetárneho priestoru.

4 Vývoj koncentrácií skleníkových plynov v atmosfére
Počas posledných niekoľkých tisícročí sa až do 19. storočia jeho koncentrácia v atmosfére menila iba nepatrne a kolísala okolo hodnoty 275ppm. Možno očakávať zdvojnásobenie koncentrácie oxidu uhličitého v atmosfére asi okolo roku 2075.

5 Ústup ľadovcov Čo by bolo lepšie, mať k dispozícii vody viac
alebo menej?

6 Ak by však letná teplota vzduchu stúpla o tri stupne Celzia, potom by Alpy prišli o 80% svojich ľadovcov. Alpy

7 Ľadovce Nového Zélandu
Ľadovec Franza Jozefa je stále kratší než v roku 1900 a od roku 2000 stratil približne 230 metrov.

8 Rozpad ľadovca v Ugande

9 Grónsky ľad sa topí čoraz rýchlejšie
Vplyv globálneho otepľovania vidno i na Grónsku . Ružovou farbou je na obrázku naznačená oblasť topenia v roku 1992 a červenou, oblasť topenia v roku 2005.

10 Čo prinesie roztopenie ľadovcov?
K prudkým zmenám prispieva aj gigantický ľadovec Larsen B

11 Ako možno taký zložitý problém riešiť?
Pokúsme sa ho riešiť spoločne, alebo lepšie, predstavte si sám seba, že ho riešite. Vychádzame z toho, že obvykle ak niečo nie je zakázané, tak je povolené. Ľudia sa musia dohodnúť, ak chcú nejaký problém riešiť. Takže – dohovor. Pretože sa jedná o globálny problém celého ľudstva, musí to byť medzinárodná dohoda.

12 Možnosti znižovania emisií
Kľúčovými spotrebiteľmi energie sú priemysel, domácnosti, úrady, doprava a poľnohospodárstvo. Zvýšenie energetickej účinnosti je možné dosiahnuť prostredníctvom vhodných ekonomických a legislatívnych stimulov pre spotrebiteľov i investorov.

13 Čo by sa podľa vás stalo, ak by sa všetok sneh na Zemi roztopil?

14 V ktorom štáte sa nachádza najviac snehu?
Odpovede: Počet odpovedí: Antarktída 6 Arktída 1 Grónsko 13 Rusko 7 Kanada 2 Island Dánsko Aljaška Neviem

15 Ako môže vplývať globálne otepľovanie na človeka?

16 Ako môže zabrániť ľudstvo topeniu ľadovcov?
Odpovede: Počet odpovedí: Recyklovanie 1 Koniec znečisťovania ovzdušia 13 Nič 6 Zníženie emisií 5 Zníženie CO2 3 Zvýšenie emisií Nepoužívať freóny Zrušenie tovární Obmedziť dopravu 2 Zabrániť ropným haváriám

17 Čo by ste navrhli ako pomoc proti rozširovaniu sa globálneho otepľovania?

18 Myslíte, že môže opäť nastať doba ľadová?

19 Má ľad menšiu hustotu ako voda?
Odpovede: Počet odpovedí: Áno 15 Nie 5 Neviem 6

20 globálním oteplování Anna Violová, Milan Lapin – Zmena klímy
Bibliografické údaje E.Bédi, Lomborg Bjorn, 1965 – Zchlaďte hlavy skeptický ekolog o  globálním oteplování Anna Violová, Milan Lapin – Zmena klímy

21 Ďakujeme za pozornosť 


Stiahnuť ppt "Ľad očami geografa Natália Bačíková Dagmar Cesnaková Veronika Ďatková"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google