Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

3 X P alebo Prezentácia o úspešnej prezentácii /pre študentov 4. roč

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "3 X P alebo Prezentácia o úspešnej prezentácii /pre študentov 4. roč"— Prepis prezentácie:

1 3 X P alebo Prezentácia o úspešnej prezentácii /pre študentov 4. roč
3 X P alebo Prezentácia o úspešnej prezentácii /pre študentov 4. roč. / Gymnázium J.G.Tajovského Banská Bystrica 17/07/2019

2 Prezentácia /slovník cudzích slov/
predloženie predstavenie sa prehliadka

3 Každá prezentácia je robená pre publikum
Dobrá prezentácia je show! Dobrá prezentácia je predstavenie! Dobrá prezentácia je zážitok

4 Čo na úvod? Ú=P+P+P+O Pozdraviť Predstaviť sa Posluchačov osloviť
Oboznámiť s obsahom Ú=P+P+P+O

5 Účel prezentácie Z A U J A Ť

6 Cieľ prezentácie ponúkanie presviedčanie presadzovanie

7 ??? pri príprave na prezentáciu
Aký je cieľ vašej prezentácie? Kto sú vaši poslucháči? Koľko času máte na prezentáciu? V akých podmienkach a prostredí bude prebiehať prezentácia? Aké pomôcky využijete? Ako budete spracovávať vašu prezentáciu? Aká bude štruktúra vašej prezentácie? Ako pripravíte na prezentáciu seba samého?

8 Prvé pravidlo 3 P Poučte ! Pobavte ! Podajte vysvetlenie !

9 Kľúč k pamäti , /alebo raz vidieť je viac ako stokrát počuť/
Väčšina ľudí si pamätá čo videla, a nie čo počula 80 % informácií prijímame zrakom kvalitná vizuálna pomôcka zvýši príjem informácií o 43% Rečník, ktorý používa vizuálne pomôcky je efektívnejší. Ale pozor! Prezentujete vy, a nie pomôcka! Menej je niekedy viac

10 Skvelý nástroj /Power point je doplnok hovoreného slova/
Prezentáciu vhodne komentujte – nečítajte text ! Snažte sa o čo najväčšiu jednoduchosť, ale pôsobivosť Obmedzte počet hesiel na snímkach Používajte sýte farby Pridajte obrázové a grafické prvky

11 Vlastná prezentácia alebo druhé pravidlo 3 P
Povedzte im,čo chcete povedať ! Povedzte im to! Povedzte im, čo ste povedali !

12 Úspešnosť vlastnej prezentácie alebo 3 pravidlo 3P
sebaistý začiatok pôsobivé vystúpenie efektný záver

13 Dodržiavam čas určený na prezentáciu
Vážim si Vás, aj Váš čas Dodržiavam čas určený na prezentáciu

14 A čo na záver? Zhrňte povedané Poďakujte sa za pozornosť Rozlúčte sa
Ukončite prezentáciu pozitívne, pretože to, čo utkvie v pamätiach vašich poslucháčov, je práve to, čo je posledné!

15 Na rozlúčku- zhrnutie, alebo desatoro úspešnej prezentácie
Majte stále na pamäti svoj cieľ a myslite na svojich poslucháčov. Dokonale sa pripravte. používajte originálne pomôcky Prepojte verbálne s neverbálnym Zaujmite svojich poslucháčov. Stále udržujte pozornosť poslucháčov. Najdôležitejšie body sformulujte do rečníckych otázok. Motivujte svojich poslucháčov k premýšľaniu. Nebojte sa prejaviť zaujatie, emócie. Buďte sami sebou

16 Použité zdroje a bibliografia:
Hospodárová, I.:Prezentační dovednosti,Alfapublishing, Praha 2004 Janda, P.:Vnitrofiremní komunikace,Gradapublishing, Praha 2004 Šaling, S.: Slovník cudzích slov, SPN, Bratislava 1970 ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


Stiahnuť ppt "3 X P alebo Prezentácia o úspešnej prezentácii /pre študentov 4. roč"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google