Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Vedúce: RNDr. Eva Vladovičová Mgr. Mária Fedorcová

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Vedúce: RNDr. Eva Vladovičová Mgr. Mária Fedorcová"— Prepis prezentácie:

1 Vedúce: RNDr. Eva Vladovičová Mgr. Mária Fedorcová
P R E Š O V a okolie Vedúce: RNDr. Eva Vladovičová Mgr. Mária Fedorcová

2 PREŠOV metropola regiónu Šariš rozprestiera sa v Košickej kotline
je správnym centrom Prešovského samosprávneho kraja tretie najväčšie mesto Slovenska ( obyvateľov) kraj s najväčším počtom obyvateľov

3 PAMIATKY V PREŠOVE Rákocziho palác Kostol sv. Mikuláša Bosákova banka Caraffova väznica Židovská synagóga

4 KALVÁRIA PREŠOV

5 SOLIVAR PREŠOV

6 Mapa Prešovského kraja
                                              

7 Prírodné zaujímavosti
Vysoké Tatry Slovenský raj Karpatské bukové pralesy Poloniny Vodné nádrže Domaša a Starina Park tmavej oblohy Kolonické sedlo Belianska jaskyňa

8 PAMIATKY UNESCO Spišský hrad, Spišská kapitula, Žehra
Levoča, oltár Majstra Pavla Bardejov Drevené kostolíky karpatského oblúka Karpatské bukové pralesy

9 Bardejov Medzi najvýznamnejšie pamiatky patrí:
gotický kostol svätého Egídia zo 14. stor. bývalá mestská radnica z roku 1511 gotické meštianske domy kostol františkánov, grécko-katolícky kostol mestské opevnenie súbor bývalých židovských kúpeľov, synagógy, hospodárske a obytné stavby

10 Bardejov Kostol sv. Egidia Námestie s radnicou Mestské hradby

11 Bardejovské kúpele Preslávili sa minerálnymi vodami, ktoré blahodarne pôsobia na tráviaci trakt. V kúpeľoch sa liečila druhá manželka cisára Napoleona I., ruský cár Alexander I. a v roku cisárovná Alžbeta, zvaná Sisi. 

12 Hrad Stará Ľubovňa Má bohatú históriu i zaujímavú architektúru. Počas 360 rokov bol sídlom správcov záloho-vaného územia časti Spiša v Poľsku.

13 Najväčšmi sa preslávil početnými kráľovskými návštevami.
Šesť rokov tu boli us-chované poľské koru-novačné klenoty.  

14 SKANZEN STARÁ ĽUBOVŇA Vojenský tábor

15 SABINOV V letných mesiacoch roku 1964 sa v Sabino-
ve nakrúcal film Obchod na korze, ktorý o dva roky vošiel do dejín československej kinema- tografie ako prvý film ocenený zlatou soškou Oscara. Sabinovské oltáre patria medzi najvýznamnej-šie pamiatky neskorogotického sochárstva na Slovensku.

16 SABINOV Radnica „Obchod na korze“ Sabinovské gotické oltáre

17 Hniezdne - Nestville Park
Expozícia tradičných ľudových remesiel spojená so súčasným liehovarníctvom na severnom Spiši

18 BODRUŽAL Gréckokatolícky drevený chrám svätého Mikuláša (1658) – pamiatka UNESCO

19 DUKLA Údolie smrti je súčasť komplexu prírodného duklianskeho bojiska.
V teréne je umiestnená tanková rota v útoku. Inštaláciu tvorí osem tankov, delá a ďalšie ľahšie zbrane z obdobia II. svetovej vojny.

20 DUKLA - PAMӒTNÍK

21 DUKLA – VYHLIADKOVÁ VEŽA

22 KAŠTIEĽ FINTICE Renesančný kaštieľ z prvej polovice 17. stor.
Obytnú časť kaštieľa obklopujú hospodárske krídla, ktoré majú pevnostný charakter.  Zaujímavosťou je spojenie kaštieľa s kosto lom prostredníctvom budovy premosťujúcej potok. Fintická zbierka hudobnín je uložená v archí ve Matice slovenskej. Kaštieľ navštívil aj Ludwig van Beethoven.

23 FINTICE

24 HANUŠOVCE NAD TOPĽOU Architektonickou dominantou je renesančno-barokový kaštieľ postavený na prelome 17. a 18. storočia

25 HANUŠOVCE NAD TOPĽOU ARCHEOPARK

26 MARKUŠOVCE KAŠTIEĽ

27 LETOHRÁDOK DARDANELLY

28 SPIŠSKÝ HRAD Jeden z najväčších zrúcaninových hradných kom- plexov v strednej Európe (pamiatka UNESCO)

29 ŽEHRA Kostol Ducha Svätého je neskoro-románska sakrálna stavba z druhej polovice 13. stor. ( (pamiatka UNESCO)

30 HODKOVCE Barokovo - klasicistický kaštieľ s rozsiahlym francúzskym parkom

31 Ďakujeme za pozornosť

32 Zdroje:


Stiahnuť ppt "Vedúce: RNDr. Eva Vladovičová Mgr. Mária Fedorcová"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google