Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Portfólio služieb s pridanou hodnotou pre B2B segment

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Portfólio služieb s pridanou hodnotou pre B2B segment"— Prepis prezentácie:

1 Portfólio služieb s pridanou hodnotou pre B2B segment
Telekomunikačné služby pre Váš biznis Martin Varga, 1

2 O SPOLOČNOSTI SLOVANET
Slovanet, a.s., Záhradnícka 151, Bratislava Predchodcovia: ViaPVT Bratislava, PSG Trenčín, Podnik výpočtovej techniky (PVT) Bratislava Pobočky a miesta predaja: v 12 mestách Slovenska a sieť vyše 200 autorizovaných partnerov Zákaznícke segmenty: domácnosti, malé a stredné firmy, korporácie, štátna správa

3 NAŠA FILOZOFIA, POSLANIE A VÍZIA
a otvoreným prístupom.

4 PORTFÓLIO SLUŽIEB Telekomunikačné služby pre Váš biznis
Internetové služby (optické, hybridné, bezdrôtové, ADSL) Hlasové služby (VTS, IP telefónia, modré/zelené čísla, call centrá) Dátové služby (VPN, IP MPLS, priame prepojenie lokalít) Televízia (IPTV, DVB-T/C, káblová) IT služby (penetračné testy, analýzy rizík, správa LAN/WAN, audity sietí, monitoring, implementácie, poradenstvo,...) IoT riešenia (sieť LoRaWAN, manažment odpadov, meranie mikroklímy, meranie spotreby vody a energií,...) Doplnkové služby ( , antivírus/antispam, webhosting, serverhousing, cloud, content filter, e-fax, domény,...)

5 PORTFÓLIO BIZNIS SLUŽIEB
Telekomunikačné služby pre Váš biznis Pripravujeme radu ďalších produktov x:LINK.

6 ČLENSTVÁ A PARTNERSTVÁ
IT Asociácia Slovenska (ITAS) Asociácia Prevádzkovateľov Káblovej Televízie (APKT) Partnerstvá pre prosperitu (PPP) RIPE – organizácia pre správu IP adries Microsoft Certified Silver Partner Cisco Premier Partner, Cloud and Managed Services Program (CCMSP) Fortinet Platinum Partner ESET Platinum Partner

7 MAPA SIETE SLOVANET Uzly telekomunikačnej siete s vlastnou infraštruktúrou 7

8 Smart manažment odpadov

9 Sensoneo Smart manažment odpadov
Sensoneo revolučne mení spôsob manažovania odpadu. Riešenie kombinuje ultrazvukové IoT senzory, ktoré monitorujú odpad, s inteligentným softvérom na zobrazovanie a vyhodnocovanie dát – predikciu naplnenosti kontajnerov, vyhodnocovanie efektívnosti zvozov, automatizáciu plánovania optimálnych zvozových trás a ďalšie funkcie. Mestám a spoločnostiam umožňujeme robiť strategické rozhodnutia na základe reálnych dát a optimalizovať odpadovú zvozovú logistiku. 9

10 Sensoneo Smart manažment odpadov pozostáva zo 4 základných prvkov:
Smart senzory Sensoneo vyrába 2 typy ultrazvukových senzorov, ktoré sú schopné monitorovať akýkoľvek typ odpadu v kontajneroch rôznych typov a veľkostí. Sú robustné, vodotesné a nárazu vzdorné a informácie o výške odpadu dokážu prenášať prostredníctvom LoRaWAN siete. Smart waste management systém (webová a mobilná verzia) Cloudový nástroj, ktorý zákazníkom umožňuje konfigurovať, monitorovať a riadiť každodennú agendu správy odpadov. Okrem aktualizovaného prehľadu monitorovaných kontajnerov tento systém umožňuje aj plánovanie zvozových trás a poloautomatickú navigáciu. Smart Analytika Analytický a reportovací nástroj Smart Analytics umožňuje používateľom robiť strategické rozhodnutia na základe reálnych dát. Smart Analytika vyhotovuje rôzne typy štatistík, reportov a prehľadov ohľadom všetkých monitorovaných kontajnerov a ich obsahu, analýzy zvozov a zvozových trás. Smart Route Planning Funkcia plánovania trás automatizuje manažment zvozových trás na základe detailných preddefinovaných dát ohľadom vozového parku, depa a skládok. Automatizované plánovanie trás optimalizuje využívanie zvozových vozidiel a pracovnej sily a plánuje proces zvozu odpadu čo možno najefektívnejším spôsobom z pohľadu času a nákladov. Citizen Aplikácia Občania majú prístup k dátam zo Sensoneo senzorov prostredníctvom voľne dostupnej „Aplikácie pre občana“. Mobilná aplikácia informuje občanov o úrovni zaplnenia v monitorovaných kontajneroch a umožňuje im nájsť najbližší voľný kontajner pre konkrétny typ odpadu vrátane navigácie k nemu. Zobrazenie jednotlivých kontajnerov aj pre občanov je voliteľné. Aplikácia je dostupná pre Android a iOS. 10

11 Sensoneo Komu je riešenie určené mestá a samosprávy
spoločnosti prevádzkujúce komunálne služby spoločnosti zamerané na zber a spracovanie všetkých druhov odpadov recyklačné spoločnosti konzultačné spoločnosti v oblasti odpadového hospodárstva akákoľvek spoločnosť, ktorá potrebuje monitorovať rôzne druhy materiálov v nádobách akejkoľvek veľkosti 11

12 Smart senzory Sensoneo vyrába 2 typy ultrazvukových senzorov, ktoré sú schopné monitorovať akýkoľvek typ odpadu v kontajneroch rôznych typov a veľkostí. Sú robustné, vodotesné a nárazu vzdorné a informácie o výške odpadu dokážu prenášať prostredníctvom LoRaWAN siete. Smart senzory Sensoneo vyrába 2 typy ultrazvukových senzorov, ktoré sú schopné monitorovať akýkoľvek typ odpadu v kontajneroch rôznych typov a veľkostí. Sú robustné, vodotesné a nárazu vzdorné a informácie o výške odpadu dokážu prenášať prostredníctvom LoRaWAN siete. Monitorujte odpad v kontajneroch Získajte aktuálne dáta o naplnení kontajnerov. 12

13 Jeden ultrazvukový lúč
Prenos dát: LoRaWAN, SIGFOX, RF k GSM Počet meraní: 6x za deň alebo intervalové meranie Rozpätie merania: 15 cm cm (250 cm vysoko reflexné materiály, 170 cm iné materiály) Teplotné rozpätie: od - 30 °C do + 70 °C Mesh topológia: Áno, ako slave Meranie teploty: Áno Upozornenie na prevrátenie: Áno Vymeniteľné batérie: Áno Obal: Recyklovateľný polyamid so sklenenými vláknami Kontajnery: od 120 l do 2000 l Single sensor Smart senzory Sensoneo vyrába 2 typy ultrazvukových senzorov, ktoré sú schopné monitorovať akýkoľvek typ odpadu v kontajneroch rôznych typov a veľkostí. Sú robustné, vodotesné a nárazu vzdorné a informácie o výške odpadu dokážu prenášať prostredníctvom LoRaWAN siete. 13

14 Štyri ultrazvukové lúče
Prenos dát: GSM, LoRaWAN, SIGFOX, NBIoT, CATM Počet meraní: až 24 krát za deň Rozpätie merania: 15 cm cm Teplotné rozpätie: - 30 °C to + 70 °C Mesh topológia: Áno Meranie teploty: Áno Vymeniteľné batérie: Áno Upozornenie na prevrátenie: Áno Obal: Recyklovateľný polyamid so sklenenými vláknami Kontajnery: od 1500 l Quatro sensor Smart senzory Sensoneo vyrába 2 typy ultrazvukových senzorov, ktoré sú schopné monitorovať akýkoľvek typ odpadu v kontajneroch rôznych typov a veľkostí. Sú robustné, vodotesné a nárazu vzdorné a informácie o výške odpadu dokážu prenášať prostredníctvom LoRaWAN siete. 14

15 Smart waste management systém
Cloudový nástroj, ktorý zákazníkom umožňuje konfigurovať, monitorovať a riadiť každodennú agendu správy odpadov. Okrem aktualizovaného prehľadu monitorovaných kontajnerov tento systém umožňuje aj plánovanie zvozových trás a poloautomatickú navigáciu. Smart waste management systém (webová a mobilná verzia) Cloudový nástroj, ktorý zákazníkom umožňuje konfigurovať, monitorovať a riadiť každodennú agendu správy odpadov. Okrem aktualizovaného prehľadu monitorovaných kontajnerov tento systém umožňuje aj plánovanie zvozových trás a poloautomatickú navigáciu. Riaďte odpad na diaľku Riaďte odpad na diaľku prostredníctvom mobilnej aplikácie pre operátora, vodiča a občana. 15

16 Smart Analytika Smart Analytika
Analytický a reportovací nástroj Smart Analytics umožňuje používateľom robiť strategické rozhodnutia na základe reálnych dát. Smart Analytika vyhotovuje rôzne typy štatistík, reportov a prehľadov ohľadom všetkých monitorovaných kontajnerov a ich obsahu, analýzy zvozov a zvozových trás. Smart Analytika Analytický a reportovací nástroj Smart Analytics umožňuje používateľom robiť strategické rozhodnutia na základe reálnych dát. Smart Analytika vyhotovuje rôzne typy štatistík, reportov a prehľadov ohľadom všetkých monitorovaných kontajnerov a ich obsahu, analýzy zvozov a zvozových trás. Rozhodujte sa na základe dát Spoznajte odpad, ktorý spravujete do detailu. 16

17 Smart route planning Smart Route Planning
Funkcia plánovania trás automatizuje plánovanie zvozových trás na základe detailných preddefinovaných dát ohľadom vozového parku, depa a skládok. Automatizované plánovanie trás optimalizuje využívanie zvozových vozidiel a pracovnej sily a plánuje proces zvozu odpadu čo možno najefektívnejším spôsobom z pohľadu času a nákladov. Smart Route Planning Funkcia plánovania trás automatizuje manažment zvozových trás na základe detailných preddefinovaných dát ohľadom vozového parku, depa a skládok. Automatizované plánovanie trás optimalizuje využívanie zvozových vozidiel a pracovnej sily a plánuje proces zvozu odpadu čo možno najefektívnejším spôsobom z pohľadu času a nákladov. Využívajte vozidlá a pracovnú silu efektívne Manažovanie odpadu na základe dát využíva zdroje vtedy a tam, kde sú naozaj potrebné. 17

18 Aplikácia je dostupná pre Android a iOS.
Citizen Aplikácia Občania majú prístup k dátam zo Sensoneo senzorov prostredníctvom voľne dostupnej „Aplikácie pre občana“. Mobilná aplikácia informuje občanov o úrovni zaplnenia v monitorovaných kontajneroch a umožňuje im nájsť najbližší voľný kontajner pre konkrétny typ odpadu vrátane navigácie k nemu. Aplikácia je dostupná pre Android a iOS. Citizen Aplikácia Občania majú prístup k dátam zo Sensoneo senzorov prostredníctvom voľne dostupnej „Aplikácie pre občana“. Mobilná aplikácia informuje občanov o úrovni zaplnenia v monitorovaných kontajneroch a umožňuje im nájsť najbližší voľný kontajner pre konkrétny typ odpadu vrátane navigácie k nemu. Zobrazenie jednotlivých kontajnerov aj pre občanov je voliteľné. Aplikácia je dostupná pre Android a iOS. Prebuďte záujem u občanov Občania môžu prispieť k zelenším a čistejším uliciam bez odpadkov. 18

19 Sensoneo Benefity Buďte environmentálne zodpovedný
Zlepšite spôsob riadenia odpadu - znížte emisie a dopad svojich služieb na životné prostredie. Znížte svoje prevádzkové náklady Využívajte svoje zdroje efektívnejšie – pohonné hmoty, vozidlá aj pracovnú silu. Optimalizujte procesy Optimalizujte logistiku odpadu a zefektívnite pracovné postupy. Zlepšite zdravie a život Prispejte k čistejšiemu, zelenšiemu mestu bez odpadkov a zvýšte kvalitu života pre občanov. 19

20 Sensoneo Využitie riešenia v praxi >>> video Nitrianske komunálne služby, s.r.o. <<< >>> video OLO, a.s. <<< Slovanet – Nitrianske komunálne služby Slovanet – OLO 20

21 Sensoneo Referencie spokojných zákazníkov
Mesto Nitra - Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Mesto Trnava - FCC Trnava, s.r.o. Mesto Trenčín - Marius Pedersen, a.s. Mesto Hlohovec - FCC Trnava, s r.o. Mesto Malacky - TEKOS, spol. s r.o. Mesto Bratislava - Odvoz a likvidácia odpadu a.s. Mesto Handlová - HATER Handlová, spol. s r.o. 21

22 Sensoneo Referencie spokojných zákazníkov
Mesto Stropkov - SLUŽBA, mestský podnik, Stropkov Mesto Senec - AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. Mesto Skalica - VEPOS – SKALICA s.r.o. Mesto Šaľa Mesto Lučenec Mesto Zvolen 22

23 ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ


Stiahnuť ppt "Portfólio služieb s pridanou hodnotou pre B2B segment"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google