Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

24.apríl 2019 Bratislava "Polícia pre 21. storočie"

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "24.apríl 2019 Bratislava "Polícia pre 21. storočie""— Prepis prezentácie:

1 24.apríl 2019 Bratislava "Polícia pre 21. storočie"

2 KDE JE PROBLÉM ? 45% 93% DÔVERA V POLÍCIU SLOVENSKO DÔVERA V POLÍCIU
DÁNSKO Táto situácia nie je pre mnohých z vás nová. Je to údaj z novembra Napriek vzostupu o 7 percento oproti marcu 2018 sme druhou najhoršou krajinou z hľadiska dôvery v políciu. Horšie je len Bulharsko so 43%. Toto je azda najvýznamnejšie kritérium fungovania alebo nefungovania polície a naša polícia jednoducho nefunguje dobre a verím, že máme spoločný cieľ, zvrátiť tento stav a chceme sa priblížiť skôr k Dánsku. Aj nás mnohých policajtov tento stav neteší.

3 PRACUJEME NA RIEŠENIACH
Vytvorili sme iniciatívu "ZA LEPŠIU POLÍCIU", ktorá združuje 20 odborníkov z radov Policajného zboru, hasičov, záchranárov a civilných zamestnancov ministerstva vnútra v rôznych jeho zložkách. Naším cieľom je vrátiť polícii dôveru, preto pracujeme na jej reforme : "Polícia pre 21. storočie". NA POLÍCII NÁM ZÁLEŽÍ Situácia v Polícii nám policajtom, súčasným ani bývalým nie je ľahostajná a preto sa od jesene zaoberáme tým, ako tento stav zlepšiť.

4 OTVORENÁ REFORMA na reforme pracujeme od jesene 2018
Nie sme uzavretou sektou a ale otvorenou iniciatívou a každý, kto á dobrý nápad môže prispieť k zlepšeniu. Už teraz cez fasebuk beží výzva, aby nám ľudia písali v čom vidia problém a čo sa má zlepšiť. A to isté čakáme od odborníkov a špecialistov aj z radov akademikov, právnikov, médií, jednoducho od vás a sme radi, že vás to zaujíma a nie je vám to ľahostajné. do jej tvorby sa môžete stále zapojiť veríme, že si ju celú alebo jej časti osvoja politické strany

5 Reforma navonok Reforma dovnútra Politická nezávislosť
Verejná kontrola výberu funkcionárov Zvýšenie dôveryhodnosti Presné pravidlá kariérneho postupu Odmeňovanie podľa výkonnostných kritérií Primeraný plat Rovnosť pred zákonom Zmeny očakávajú občania ale aj policajti. Polícia môže fungovať lepšie ak sa podarí komunikovať a získavať si dôveru u obidvoch zložiek.

6 Krátkodobé ciele zvýšenie transparentnosti policajných štatistík
zreálnenie potreby výkonu služby zmena systému vydávania a oboznamovania sa s internými aktami riadenia Tieto ciele sa dajú realizovať (nehovoríme, že najľahšie) ale z časového hľadiska a z hľadiska rozhodovania najrýchlejšie. Nie sú potrebné nejaké zásadné legislatívne zmeny. zvýšenie účinnosti technických zariadení používaných políciou zlepšenie využívania materiálovo-technických prostriedkov objektívna zodpovednosť

7 Strednedobé ciele efektívnejšia spolupráca základných útvarov s útvarmi OR PZ zmena systému hodnotenia policajta zmena hlavného zamerania výkonu služby dopravnej polície a zefektívnenie jej výkonu účinný systém kariérneho postupu Toto sú poznatky z terénu, naše a našich kolegov... Policajti by nemali primárne vyberať pokuty ale chrániť a pomáhať a nie plniť kasu.... A treba nástup od 18 rokov a priemerka ako nástupný plat. účinný systém vzdelávania policajtov modernizácia techniky a informačných systémov

8 Dlhodobé ciele novelizácia Trestného zákona a Trestného poriadku a v rámci toho zakotviť v polícii jeden OČTK spadajúci pod OKP novelizácia Zákona o policajnom zbore Podobne bude potrebná aj zmena zákona o Policajnom zbore – kvôli zodpovednosti a možno rozpočtu...

9 ZA LEPŠIU POLÍCIU plk. Branislav Diďák pplk. Mário Kopček
Ktokoľvek má záujem može sa zapojiť do reformy.... zalepsiupoliciu/ pplk. Mário Kopček TRANSPARENTNÝ ÚČET SK npor. Miroslav Kubala

10 Ďakujeme za pozornosť


Stiahnuť ppt "24.apríl 2019 Bratislava "Polícia pre 21. storočie""

Podobné prezentácie


Reklamy od Google