Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Správa o mládeži 2018 Dobrovoľníctvo.

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Správa o mládeži 2018 Dobrovoľníctvo."— Prepis prezentácie:

1 Správa o mládeži 2018 Dobrovoľníctvo

2 Identifikované kľúčové prvky infraštruktúry dobrovoľníctva mládeže v sledovanom období
nejednotné vymedzenie dobrovoľníctva vo viacerých právnych predpisoch; finančná podpora dobrovoľníctva mládeže prostredníctvom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci programov pre mládež, programu Erasmus + a viacerých nadácií; zaradenie pozície koordinátora dobrovoľníkov do národnej sústavy povolaní; vytvorenie štandardov kvality manažmentu dobrovoľníkov; realizácia akreditovaného vzdelávania v oblasti manažmentu dobrovoľníkov; existencia propagačných aktivít na podporu dobrovoľníctva mládeže iniciovanie tvorby koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu

3 Zapájanie sa mladých ľudí do dobrovoľníctva
V rámci správy o mládeži nie sú výsledky výskumu realizovaného v roku 2017 zahrnuté, ale sú identifikované výsledky výskumov o prínosoch dobrovoľníctva pre mládež a motivácii k dobrovoľníctvu Výskum v roku 2017 bol realizovaný ako súčasť projektu tvorby Koncepcie výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu reprezentatívny výskum na vzorke 806 mladých ľudí vo veku 15 až 30 rokov realizovaný face-to-face rozhovormi

4

5

6

7

8

9 Ďakujem za pozornosť Mgr. Jana Šolcová, PhD.
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácii Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta


Stiahnuť ppt "Správa o mládeži 2018 Dobrovoľníctvo."

Podobné prezentácie


Reklamy od Google