Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Market – trh Ing – dej, činnosť

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Market – trh Ing – dej, činnosť"— Prepis prezentácie:

1 Market – trh Ing – dej, činnosť
MARKETING Market – trh Ing – dej, činnosť

2 Ciele marketingu Cieľom marketingu je poznať a rozumieť zákazníkovi tak dobre, že mu ponúkané produkty budú vyhovovať do takej miery, že ich bude akceptovať a požadovať na uspokojenie svojich potrieb.

3 VÝVOJ MARKETINGU Marketing sa často vymedzuje i ako súhrn určitých činností. Pôvodne ako marketing vznikal, skutočne ho tvorili len určité činnosti. Je všeobecne známe, že prvou marketingovou aktivitou bola reklama, neskôr sa presadil výskum trhu a postupne aj ďalšie marketingové aktivity. Pomaly sa z jednoduchého uplatňovania týchto činností stal celok, ktorý vytváral ucelený súbor.

4 Ciele marketingu V najvšeobecnejšom vyjadrení to znamená uskutočňovať
v príslušnej organizácii všetky činnosti takým spôsobom, aby sa jej produkty ponúkali správnym zákazníkom, v správnom čase, na správnom mieste, za správne ceny a s využitím primeranej propagácie. Cieľ marketingu Správny produkt Pre správneho spotrebiteľa V správnom čase Na správne miesto V správnej kvalite Za správnu cenu Marketing nechápeme len ako „predávanie“, ale aj ako špecifický spôsob uskutočňovania činností, ktoré vedú k uspokojovaniu potrieb zákazníkov.

5 MARKETINGOVÝ MIX Produkt Cena Informácie Trh

6 Ďakujem za pozornosť!


Stiahnuť ppt "Market – trh Ing – dej, činnosť"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google