Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Prezentácia sa nahráva. Prosím počkajte

Ako sú na tom naši štvrtáci v čítaní, matematike a prírodovede?

Podobné prezentácie


Prezentácia na tému: "Ako sú na tom naši štvrtáci v čítaní, matematike a prírodovede?"— Prepis prezentácie:

1 Ako sú na tom naši štvrtáci v čítaní, matematike a prírodovede?
Výsledky z testovania TIMSS & PIRLS 2011

2 Na Slovensku sme z čítania, matematiky a prírodovedy testovali tých istých žiakov.
Výsledky žiakov sú prevedené na škálu, ktorá je v každom testovom cykle rovnaká a má stredovú hodnotu 500.

3

4

5

6 Výsledky podľa úrovní výkonu
Najvyššia úroveň výkonu – 625 bodov Vysoká úroveň výkonu – 550 bodov Priemerná úroveň výkonu – 475 bodov Nízka úroveň výkonu – 400 bodov čítanie: vyhľadať explicitne uvedený detail v literárnom texte/vyhľadať explicitne uvedenú informáciu zo začiatku informačného textu matematika: základné matematické poznatky - sčítavať a odčítavať prirodzené čísla, rovnobežné a kolmé priamky, bežné geometrické tvary a súradnicová sústava, prečítať a doplniť jednoduché stĺpcové grafy a tabuľky prírodoveda: základné poznatky o živej a neživej prírode, jednoduché fakty o ľudskom zdraví, ekosystémoch, správaní sa a fyzických črtách zvierat, niektoré vlastnosti hmoty a začínajúce porozumenie pôsobeniu síl, interpretácia jednoduchých diagramov

7

8 V každom cykle štúdie PIRLS dosiahli dievčatá významne vyššie skóre v čítaní než chlapci.
V každom cykle štúdie TIMSS dosiahli chlapci významne vyššie skóre v matematike a prírodovede než dievčatá.

9 PIRLS: Čítanie ma baví; Rád/rada sa rozprávam s inými ľuďmi o tom, čo čítam; Bol/a by som šťastný/á, ak by mi niekto dal ako darček knihu; Rád/rada by som mal/a na čítanie viac času; Čítam, len keď musím; Myslím si, že čítanie je nuda a dve položky týkajúce sa frekvencie mimoškolského čítania – Čítam si pre potešenie; Čítam si veci, ktoré si sám/sama vyberiem. TIMSS: Baví ma učiť sa matematiku/prírodovedu; Želám si, aby som sa nemusel/a učiť matematiku/prírodovedu; Matematika/prírodoveda je nudná; Na matematike/prírodovede sa dozviem veľa zaujímavých vecí; Mám rád/rada matematiku/prírodovedu.

10 PIRLS: Zvyčajne sa mi v čítaní darí; Čítanie mi ide ľahko; Čítanie je pre mňa náročnejšie než pre mnohých mojich spolužiakov; Keď je kniha zaujímavá, je mi jedno, ako ťažko sa číta; Mám problém čítať príbehy, v ktorých sú ťažké slová; Naša učiteľka (náš učiteľ) mi hovorí, že som dobrý/á v čítaní; Čítanie je pre mňa ťažšie než akýkoľvek iný predmet. TIMSS: Zvyčajne sa mi v matematike/prírodovede darí; Matematika/prírodoveda je pre mňa náročnejšia než pre mnohých mojich spolužiakov; Nie som dobrý/á v matematike; Matematiku/prírodovedu pochopím rýchlo; Riešenie náročných úloh z matematiky mi ide dobre (iba pre škálu matematika); Naša učiteľka (náš učiteľ) mi hovorí, že som dobrý/á v matematike/prírodovede; Matematika/prírodoveda je pre mňa ťažšia než akýkoľvek iný predmet.


Stiahnuť ppt "Ako sú na tom naši štvrtáci v čítaní, matematike a prírodovede?"

Podobné prezentácie


Reklamy od Google